The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Weekly Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

Sidst opdateret: 28-12-2017

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vaultName Name of the Recovery Services Vault
policyName Name of the Backup Policy
scheduleRunDays Backup Schedule will run on array of Days like, Monday, Tuesday etc. Applies in Weekly Backup Type only.
scheduleRunTimes Times in day when backup should be triggered. e.g. 01:00, 13:00. This will be used in LTR too for daily, weekly, monthly and yearly backup.
timeZone Any Valid timezone, for example:UTC, Pacific Standard Time. Refer: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154758.aspx
weeklyRetentionDurationCount Number of weeks you want to retain the backup
daysOfTheWeekForMontlyRetention Array of Days for Monthly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForMonthlyRetention Array of Weeks for Monthly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
monthlyRetentionDurationCount Number of months you want to retain the backup
monthsOfYear Array of Months for Yearly Retention
daysOfTheWeekForYearlyRetention Array of Days for Yearly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForYearlyRetention Array of Weeks for Yearly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
yearlyRetentionDurationCount Number of years you want to retain the backup
location Location for all resources.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme