The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

Sidst opdateret: 12-09-2020

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
amlWorkspaceName Name of the existing AML workspace to create the linked service.
linkName Name of the LinkedService
synapseWorkspaceResourceId ResourceId of the existing Synapse workspace which you want to link to the aml workspace by linked service.
sparkPools Spark pools you want to attach to the aml workspace, in such format: [ {"computeName":"compute1", "poolName":"sparkPool1"}, ... ]. Pool name is the name of spark pool shown in Synapse workspace, while compute name is the alias for this pool after it is attached to aml workspace.
location Location(aka region) of the LinkedService

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme