Spring over navigation

Azure Container Service Engine (acs-engine) - Swarm Mode

Sidst opdateret: 19-05-2018

The Azure Container Service Engine (acs-engine) generates ARM (Azure Resource Manager) templates for Docker enabled clusters on Microsoft Azure with your choice of DC/OS, Kubernetes, Swarm Mode, or Swarm orchestrators. The input to the tool is a cluster definition. The cluster definition is very similar to (in many cases the same as) the ARM template syntax used to deploy a Microsoft Azure Container Service cluster.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
agentCount The number of agents for the cluster. This value can be from 1 to 100
agentEndpointDNSNamePrefix Sets the Domain name label for the agent pool IP Address. The concatenation of the domain name label and the regional DNS zone make up the fully qualified domain name associated with the public IP address.
agentSubnet Sets the subnet of agent pool 'agent'.
agentVMSize The size of the Virtual Machine.
firstConsecutiveStaticIP Sets the static IP of the first master
linuxAdminUsername User name for the Linux Virtual Machines (SSH or Password).
location Sets the location for all resources in the cluster
masterEndpointDNSNamePrefix Sets the Domain name label for the master IP Address. The concatenation of the domain name label and the regional DNS zone make up the fully qualified domain name associated with the public IP address.
masterSubnet Sets the subnet of the master node(s).
masterVMSize The size of the Virtual Machine.
nameSuffix A string hash of the master DNS name to uniquely identify the cluster.
sshRSAPublicKey SSH public key used for auth to all Linux machines. Not Required. If not set, you must provide a password key.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-acsengine-swarmmode/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-acsengine-swarmmode/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme