Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create a user-assigned managed identity and role assignment

Sidst opdateret: 21-10-2021

This module allows you to create a user-assigned managed identity and a role assignment scoped to the resource group.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
managedIdentityName The name of the managed identity resource.
roleDefinitionIds The IDs of the role definitions to assign to the managed identity. Each role assignment is created at the resource group scope. Role definition IDs are GUIDs. To find the GUID for built-in Azure role definitions, see https://docs.microsoft.com/azure/role-based-access-control/built-in-roles. You can also use IDs of custom role definitions.
roleAssignmentDescription An optional description to apply to each role assignment, such as the reason this managed identity needs to be granted the role.
location The Azure location where the managed identity should be created.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.ManagedIdentity/user-assigned-identity-role-assignment/1.0/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.ManagedIdentity/user-assigned-identity-role-assignment/1.0/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme