Spring over navigation

Azure hurtig start-skabelonerne er i øjeblikket tilgængelige på engelsk

Create a Key in Azure KeyVault

Sidst opdateret: 01-04-2022

This module allows you to create a key in an existing KeyVault.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
vaultName Specifies the name of the KeyVault, this vault must already exist.
keyName Specifies the name of the key to be created.
attributes The attributes of a key managed by the key vault service.
crv Elliptic curve name.
exp Expiry date in seconds since 1970-01-01T00:00:00Z. Defaults to 1 year from today.
key_ops JSON web key operations. Operations include: 'encrypt', 'decrypt', 'sign', 'verify', 'wrapKey', 'unwrapKey'
key_size The key size in bits. For example: 2048, 3072, or 4096 for RSA.
kty The type of key to create
tags Tags to be assigned to the Key.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.KeyVault/vaults/keys/0.9/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.KeyVault/vaults/keys/0.9/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme