The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Storage Account

Sidst opdateret: 09-04-2021

This module allows you to create a storageAccount.

Denne ARM-skabelon (Azure Resource Manager) blev oprettet af et medlem af communityet og ikke af Microsoft. Hver ARM-skabelon er givet i licens til dig under en licensaftale med ejeren af skabelonen og ikke med Microsoft. Microsoft kan ikke gøres ansvarlig for de ARM-skabeloner, der leveres og gives i licens af communitymedlemmer, og vi undersøger dem ikke for sikkerhed, kompatibilitet eller ydeevne. ARM-skabeloner fra communytiet understøttes ikke af noget eller nogen Microsoft-supportprogram eller -tjeneste, og de stilles til rådighed, SOM DE ER, uden nogen former for garanti.

Parametre

Parameternavn Beskrivelse
location Specifies the Azure location where the key vault should be created.
storageAccountName Specifies the name of the storageAccount.
skuName Specifies the sku name for the storage account.
kind Specifies the type of storage account.
accessTier Required for storage accounts where kind = BlobStorage. The access tier used for billing.
minimumTlsVersion Set the minimum TLS version to be permitted on requests to storage.
supportsHttpsTrafficOnly Allows https traffic only to storage service if set to true.
allowBlobPublicAccess Allow or disallow public access to all blobs or containers in the storage account.
allowSharedKeyAccess Indicates whether the storage account permits requests to be authorized with the account access key via Shared Key. If false, then all requests, including shared access signatures, must be authorized with Azure Active Directory (Azure AD).
networkAclsBypass Specifies whether traffic is bypassed by the indicated service.
networkAclsDefaultAction Specifies the default action of allow or deny when no other rules match.

Brug skabelonen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Installér og konfigurer Azure-kommandolinjegrænsefladen til flere platforme