Spring over navigation

Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems

Denne ressource er tilgængelig på Deutsch, Français, Español, 日本語, Português, English.

Publiceret: 18-02-2022

Download denne rapport for at få mere at vide om, hvordan systemer til administration af clouddatabaser i Microsoft Azure har hjulpet med at placere Microsoft som Magic Quadrant-leder.

Databaseadministrationssystemer fortsætter flytningen til cloudmiljøet – en flytning, der skaber et stadigt mere komplekst landskab af leverandører og tilbud. Denne Magic Quadrant hjælper data- og analyseledere med at træffe de rette valg på et komplekst marked i hastig udvikling.

Download rapporten for at få mere at vide om, hvordan Microsoft er placeret på Cloud DBMS-området. 

2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems, Henry Cook, Merv Adrian, Rick Greenwald, Adam Ronthal, Philip Russom, 14. december 2021.

GARTNER og Magic Quadrant er registrerede varemærker og tjenestemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller associerede selskaber i USA og internationalt og bruges heri med tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

Gartner støtter ikke leverandører, produkter eller tjenester, der er nævnt i publicerede undersøgelser, og råder ikke brugere af teknologi til udelukkende at vælge leverandører, der har fået den højeste bedømmelse eller en anden betegnelse. Gartners publicerede undersøgelser består af holdninger udtrykt af Gartners forskningsorganisation og skal ikke fortolkes som en redegørelse af kendsgerninger. Gartner fraskriver sig alle garantier, både udtrykkeligt og underforstået, herunder garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Hej!

Fortæl os lidt om dig selv ved at udfylde formularen nedenfor.

Alle felter markeret med * er obligatoriske