Hvilke bedste sikkerhedspraksisser skal jeg overholde for at publicere min app på Azure Marketplace?

Din løsning skal være pakket i henhold til sikkerhedsanbefalingerne for Azure Marketplace. Den skal også bestå en malwarescanning, som vi udfører vha. en kombination af egne og kommercielle værktøjer til scanning for sikkerhedsrisici. I henhold til vores anbefalinger omfatter bedste praksis i forbindelse med sikkerhed:

  • Der anvendes ingen standardkonto eller -adgangskode for at få adgang til appen.
  • Der er ikke adgang til appen via en bagdør (metode til tilsidesættelse af normal godkendelse).
  • Appen indeholder de seneste sikkerhedsrettelser. Udgivere forventes af vedligeholde opdaterede afbildninger. Få mere at vide om gennemsyn af vores udgiveraftale og politikker om deltagelse.

Relaterede spørgsmål og svar

  • De enkelte abonnementer har en standardgrænse for, hvor mange HDInsight-datanoder der kan oprettes. Hvis du har brug for en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger, der tilsammen overstiger maksimum for dit aktuelle abonnement, kan du anmode om at få faktureringsgrænsen for dit abonnement hævet. Åbn en supportbillet, hvor supporttypen = Fakturering. Afhængigt af det maksimale antal noder pr. abonnement, du anmoder om, kan du blive bedt om at angive flere oplysninger, der kan hjælpe os med at optimere dine udrulninger.

  • En midlertidig disk er et lager, der er forbundet direkte med den udrullede VM. Data på en midlertidig disk går tabt, når VM'en lukkes. Hvis du har brug for et fast lager, er der et antal typer og størrelser på faste datadiske tilgængelige, som faktureres separat. Du kan finde flere oplysninger under priser for lager. Hvis du vil have et fast VM-lager, anbefaler vi, at du bruger Managed Disks for at kunne udnytte de bedre administrationsfunktioner, skalerbarhed, tilgængelighed og sikkerhed.

  • Ja, ved hjælp af licensmobilitet. Hvis du har Software Assurance, kan du bruge din "egen" licens (bring-your-own-license) til alle serverprodukter, der understøtter Virtual Machines.

  • Aktive enheder for en given mobiltjeneste identificeres entydigt efter deres intallations-id. For en fysisk enhed er installations-id'et som regel permanent, medmindre brugeren fjerner appen. For enhedsemulatorer kontrollerer emulatorimplementeringen, om der rapporteres det samme eller et nyt installation-id, hver gang programmet startes.

  • Hvis du har åbnet en Azure-sag om teknisk support og har brug for en RCA, kan du anmode om en til alle Azure-supportplaner, herunder Premier.

  • Nej, der er ingen omkostninger forbundet med dataoverførsler i et virtuelt netværk