Hvad er forskellen mellem A7- og A8-beregningsinstanser?

Selvom både A7- og A8-instanser har 8 virtuelle kerner og 56 GB RAM, har A8-instanser også fordelen ved yderligere 32 Gbit/s InfiniBand-netværk, som omfatter RDMA-teknologi (Remote Direct Memory Access) for maksimal effektivitet for parallelle MPI-programmer.

Cloud Services

Relaterede spørgsmål og svar

  • InfiniBand-netværket kan bruges til højtydende programmer, som kræver lav ventetid og højt gennemløbskommunikation mellem beregningsinstanser. Et almindeligt eksempel er parallelle programmer, som bruger MPI (Message Passing Interface).

  • Nej, de angivne priser er uden afgifter. Afgifterne lægges til særskilt.

  • Måske. Hvis status er "Stopped (Deallocated)", opkræves du ikke betaling. Hvis status er "Stopped Allocated", opkræves du betaling for tildelte virtuelle kerner. TilstandFaktureretDetaljer| | |Starting (starter)|Ja|Cloudtjenesters indledende starttilstand i opstartsfasen. Denne periode faktureres, når cloudtjenesterne kører.| |Running (Started) (kører)|Ja|Cloudtjenesters kørselstilstand.| |Stopped (stoppet)|Ja|En "Stoppet" cloudtjeneste stopper kun rollen Værtsprocesser, der kører i VM'erne, men VM'erne kører stadig, og du faktureres for de allokerede kerner. Bemærk, hvis du vil angive tilstanden "Stoppet" for en cloudtjeneste, skal du anvende indstillingen "Stop" på Microsoft Azure Portal.| |Slettet (deallokeret)|Nej|Kerner allokeres ikke længere til cloudtjenester, og du opkræves heller ikke for dem længere. Bemærk! Den eneste måde, du kan stoppe alle VM'er på i en cloudtjeneste, er ved at slette både midlertidige udrulninger og produktionsudrulninger.|

  • Nej. InfiniBand-netværket i A8- og A9-instanser bruges kun til at forbinde Compute-instanser inden for samme installation på Cloud Services, så beregningsintensive programmer, der kører på disse instanser, kan kommunikere med den størst mulige effektivitet.

  • InfiniBand-netværket kan bruges til højtydende programmer, som kræver lav ventetid og højt gennemløbskommunikation mellem beregningsinstanser. Et almindeligt eksempel er parallelle programmer, som bruger MPI (Message Passing Interface).

  • Cloudtjenester faktureres ud fra varigheden af den tid, hvor din tjeneste har været installeret. Hvis din instans har været installeret i mindre end en time eller i flere timer inkl. en del af en time, vil du kun blive faktureret for den mængde tid. Azure runder ikke den sidste del af en time op til en fuld fakturerbar time; du betaler for præcist det tidsrum, som din cloudtjenesteinstans har "kørt".