Hvis vores studerende opretter funktionsdygtige programmer og produkter ved hjælp af værktøjerne i Azure Dev Tools for Teaching, kan de så sælge dem kommercielt?

Generelt set, nej. Studerende kan ikke sælge programmer og produkter, de har lavet ved hjælp af Azure Dev Tools for Teaching. Takket være et partnerskab mellem Azure Dev Tools for Teaching og Microsoft App Store-teamene kan de studerende dog oprette spil og programmer, som de kan sælge i Windows Store.

Relaterede spørgsmål og svar

 • De virtuelle maskiner, der tilbydes i de tre kampagner, er i øjeblikket tilgængelige til installation on-demand indtil den 31. oktober 2020. De virtuelle maskiner i kampagnen, der installeres før dette tidspunkt, fortsætter med at køre. Disse virtuelle maskiner er dog ikke tilgængelige til nye installationer efter kampagnens slutdato.

 • Managed Instance tillader uafhængig skalering af beregning og lager. Kunder betaler for beregning målt i vCores, lager og sikkerhedskopiering målt i GB (gigabytes).

  Der er to priser for Managed Instance:

  • Licens er inkluderet: Omfatter ikke AHB til SQL Server. Denne mulighed er for kunder, der vælger ikke at anvende deres eksisterende SQL Server-licenser med Software Assurance til Managed Instance.
  • Grundtakst: Reduceret pris, der inkluderer AHB til SQL Server. Kunder kan vælge denne pris ved at brug deres SQL Server-licenser med Software Assurance.
 • Managed Instance faktureres på forudsigelig timebasis baseret på serviceniveau, klargjort beregning i vCores, klargjort lager og sikkerhedskopiering i GB pr. måned. Sikkerhedskopilager på op til 100 % af det samlede databaselager er inkluderet. Derudover faktureres du i GB pr. måned.

 • Kunderne kan installere forudbyggede Azure Hybrid Benefit Windows Server-afbildninger direkte fra Azure Marketplace for Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012 and Windows Server 2008SP1. Kunder kan også uploade brugerdefinerede VM'er og udrulle dem vha. Azure PowerShell eller en Resource Manager-skabelon. De kunder, der overfører eksisterende arbejdsbelastninger, kan bruge Azure Site Recovery (gratis i de første 31 dage). Du kan finde flere oplysninger ved at gå til webstedet på https://docs.microsoft.com/da-dk/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing.

 • Ja, ved hjælp af licensmobilitet. Hvis du har Software Assurance, kan du bruge din "egen" licens (bring-your-own-license) til alle serverprodukter, der understøtter Virtual Machines.

 • De enkelte abonnementer har en standardgrænse for, hvor mange HDInsight-datanoder der kan oprettes. Hvis du har brug for en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger, der tilsammen overstiger maksimum for dit aktuelle abonnement, kan du anmode om at få faktureringsgrænsen for dit abonnement hævet. Åbn en supportbillet, hvor supporttypen = Fakturering. Afhængigt af det maksimale antal noder pr. abonnement, du anmoder om, kan du blive bedt om at angive flere oplysninger, der kan hjælpe os med at optimere dine udrulninger.