Hvor meget skal jeg betale, hvis min klynge har kørt i mindre end en time?

Vi opkræver betaling for det antal minutter, din klynge kører, afrundet til nærmeste minuttal, ikke timetal.

HDInsight

Relaterede spørgsmål og svar

 • De enkelte abonnementer har en standardgrænse for, hvor mange HDInsight-datanoder der kan oprettes. Hvis du har brug for en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger, der tilsammen overstiger maksimum for dit aktuelle abonnement, kan du anmode om at få faktureringsgrænsen for dit abonnement hævet. Åbn en supportbillet, hvor supporttypen = Fakturering. Afhængigt af det maksimale antal noder pr. abonnement, du anmoder om, kan du blive bedt om at angive flere oplysninger, der kan hjælpe os med at optimere dine udrulninger.

 • Antallet af datanoder vil variere, afhængigt af dine behov. På grund af fleksibiliteten i Azures cloudtjenester kan du prøve en lang række klyngestørrelser for at finde ud af, hvad der passer bedst til dig, hvad angår ydeevne og omkostninger, og dermed kun betale for det, du bruger på et givet tidspunkt. Klynger kan også skaleres til at vokse eller reduceres efter behov, så de matcher arbejdsbelastningens krav.

 • Prøv Azure Beregner for at beregne omkostningerne for klynger i forskellige størrelser.

 • HDInsight anvender et forskelligt antal noder til hver klyngetype. I en given klyngetype er der forskellige roller for de forskellige noder. Det giver en kunde mulighed for at tilpasse størrelsen på disse noder for en given rolle i henhold til oplysningerne for deres arbejdsbelastning. En Hadoop-klynge kan f.eks. have sine arbejdsnoder klargjort med en stor hukommelse, hvis typen af de analyser, der udføres, kræver meget hukommelse. Hadoop-klynger til HDInsight udrulles med to roller:

  • Hovednode (2 noder)
  • Datanode (mindst 1 node) HBase-klynger til HDInsight udrulles med tre roller:
  • Overordnede servere (2 noder)
  • Områdeservere (mindst 1 node)
  • Master/Zookeeper-noder (3 noder) Storm-klynger til HDInsight udrulles med tre roller:
  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Supervisor-servere (mindst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder) Spark-klynger til HDInsight installeres med tre roller:
  • Hovednode (2 noder)
  • Arbejdsnode (mindst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (gratis for A1 zookeepers) Brugen af R-Server medfører, at der påløber én edge-node i tillæg til klyngeanvendelsesarkitekturen.
 • If you run a cluster for 100 hours in US East with two D13 v2 head nodes, three D12 v2 data nodes, and three D11 v2 zookeepers, the billing would be the following in the two scenarios:

  • On a Standard HDInsight cluster—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) = $-
  • On a Standard HDInsight cluster with Enterprise Security Package—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) + 100 hours x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $-/core-hour = $-
 • Hvis du vil stoppe en HDInsight-klynge, skal du slette den. Som standard er alle data, som en HDInsight-klynge behandler, placeret i Azure Blob Storage, og derfor påvirkes dataene ikke af det. Hvis du vil bevare dine Hive-metadata (tabeller, skemaer), skal du klargøre en klynge vha. en ekstern Metadata Store. Du kan finde flere oplysninger i denne dokumentation.