Hvis jeg bruger MAB-serveren (Microsoft Azure Backup) til at sikkerhedskopiere data lokalt og ikke på Azure, bliver jeg stadig opkrævet for tjenestebrug?

Ja, når du bruger MAB-serveren til at sikkerhedskopiere data i det lokale miljø, vil du stadig blive opkrævet servicegebyret pr. sikkerhedskopiering. Men siden dataene kun sikkerhedskopieres i det lokale miljø, vil du ikke blive opkrævet Azure Storage-gebyrer.

Azure Backup

Relaterede spørgsmål og svar

  • Den nye prismodel for Azure Backup består af to komponenter:

    • Beskyttede instanser: Det er den primære faktureringsenhed for Azure Backup. Kunder betaler for antallet af instanser, der er beskyttet med Azure Backup-tjenesten
    • Lager: Kunder kan vælge mellem lokalt redundant lager (LRS) og geo-redundant lager (GRS) for backupboksen. Nettoprisen for lager afhænger af mængden af data, der lagres med tjenesten. Disse to komponenter vises som elementer på en separat linje på den månedlige Azure-regning.
  • Backupboksens dashboardside viser det samlede antal data fra den maskine, der er tilknyttet boksen. Den viser også, hvilken type lager der anvendes til backupboksen.

  • Kunder opkræves ikke for eventuelle gendannelseshandlinger eller udgående netværksbåndbredde (udgang), der er forbundet med gendannelseshandlinger.

  • Alle data, der gemmes ved hjælp af Azure Backup, faktureres pr. sikkerhedskopilager i henhold til de priser, der er angivet ovenfor, for den tid, som dataene opbevares i Azure Backup i. En længere opbevaring har dog ingen indflydelse på den softwarepris for beskyttede instanser, som du betaler. Bemærk, at du skal have den nyeste Azure Backup-agent installeret på maskinen for at være sikker på denne funktionsmåde.

  • Som det er tilfældet i forbindelse med de aktuelle priser, skal du ikke betale for lagertransaktioner i Azure Backup. Disse er inkluderet som en del af den softwarepris, du betaler.

  • ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.