Jeg har været bruger af Azure Site Recovery i mere end en måned. Får jeg stadig de første 31 dage gratis for hver beskyttede instans?

Ja, det betyder ikke noget, hvor længe du har brugt Azure Site Recovery. Der påløber ikke nogen Azure Site Recovery-gebyrer for hver enkelt beskyttet instans i de første 31 dage. Hvis du f.eks. har beskyttet 10 instanser i de seneste 6 måneder, og du opretter forbindelse mellem en 11. instans og Azure Site Recovery, påløber der ingen Azure site Recovery-gebyrer for den 11. instans i de første 31 dage. Der påløber stadig Azure Site Recovery-gebyrer for de første 10 instanser, da de er blevet beskyttet i mere end 31 dage.

Azure Site Recovery

Relaterede spørgsmål og svar

 • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

 • Windows Server skal licenseres via din SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server kan gives i licens vha. din SPLA-aftale eller via slutkundens licens, hvis vedkommende er kvalificeret til Software Assurance-fordelen i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Med Azure Hybrid Benefit får du hjælp til at få mest værdi for dine licenser i det lokale miljø og i cloudmiljøet. Du kan bruge dine Windows Server-licenser, der er dækket af Software Assurance, til virtuelle maskiner til den grundlæggende beregningstakst i alle Azure-områder. Det giver besparelser på op til 40 % eller mere. Brug din Hybrid Benefit, når du overfører dine Windows-servere til Azure. Få mere at vide.

 • Azure Hybrid Benefit gælder for alle kunder med aktiv Software Assurance og kan aktiveres på Azure, uanset hvordan Azure leveres (Enterprise Agreement, Cloud Solution Provider med mere).

 • Når du bruger Site Recovery, vil der påløbe gebyrer for Site Recovery-licens, Azure Storage, lagertransaktioner og udgående dataoverførsel. Site Recovery-licensen pr. beskyttet instans, hvor en instans er en virtuel maskine eller fysisk server.

  • Hvis en disk på en virtuel maskine replikeres til en standardlagerkonto, dækker Azure Storage-gebyret lagerforbruget. Hvis størrelsen på kildedisken f.eks. er 1 TB, og der anvendes 400 GB lagerplads, opretter Site Recovery 1 TB VHD på Azure, men der opkræves for 400 GB lager (plus den mængde lagerplads, der bruges til replikeringslogge).
  • Hvis en disk på en virtuel maskine replikeres til en Premium-lagerkonto, dækker Azure Storage-gebyret den klargjorte lagerstørrelse afrundet til nærmeste mulighed for Premium-lagerdiske. Hvis størrelsen på kildedisken f.eks. er 50 GB, opretter Site Recovery en disk på 50 GB på Azure, og Azure knytter denne til den nærmeste Premium-lagerdisk (P10). Omkostningerne beregnes for P10 og ikke for diskstørrelsen på 50 GB. Få mere at vide. Hvis du anvender et Premium-lager, kræves der også en Standard-lagerkonto til replikering, og mængden af det forbrugte Standard-lager faktureres også for disse logge.
  • Der oprettes ingen diske, før der registreres en testfailover eller en failover. I replikeringstilstand påløber der lagergebyrer under kategorien "sideblob og disk" i henhold til beregning af lagerpriser. Disse gebyrer baseres på lagertypen – Premium eller Standard – og dataredundanstypen, herunder LRS, GRS, RA-GRS med mere.

  Hvis muligheden for at anvende administrerede diske i forbindelse med en failover vælges, anvendes der gebyrer for administrerede diske efter en failover eller testfailover. Gebyrer for administrerede diske gælder ikke under replikering. Under replikering opstår der lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs". Disse gebyrer baseres på lagertypen Premium/Standard og dataredundanstypen – LRS, GRS, RA-GRS osv. Eksempel: For en VM, der replikerer til Premium-lager med 128 GB OS-disk og 500 GB datadisk: 1. Under replikering: Der påløber lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs" for Premium-lagerdiskstørrelserne P10 og P20. Størrelsen på de replikerede diske (128 GB og 500 GB) afrundes til nærmeste ikke-administrerede Premium-diskstørrelse på P10 (128 GB) og P20 (512 GB) til fakturering. Der anvendes også en standardlagerkonto til logføring af deltaændringer under replikering. Lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs", der er baseret på mængden af forbrugt standardlager for disse logge, faktureres også. 2. Under en testfailover eller efter failover til administrerede diske: Priserne for administrerede diske gælder for Premium-administrerede diske af størrelsen P10 og P20. Eksempel: For en VM, der replikerer til Standard-lager med 32 GB OS-disk og 250 GB datadisk: 1. Under replikering: Der opstår lagergebyrer for Standard-lager under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs". 2. Under en testfailover eller efter failover til administrerede diske: Priserne for administrerede diske gælder for Standard-administrerede diske af størrelsen S4 (32 GB) og S15 (256 GB). Som du kan se, er størrelserne på diskene (32 GB og 250 GB) afrundet til nærmeste størrelse for Standard-administrerede diske i S4 (32 GB) og S15 (256 GB).

  • Hvis muligheden for at anvende administrerede diske ved failover ikke vælges, påløber der lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og sideblobs" i henhold til beregning af lagerpriser efter failover. Disse gebyrer baseres på lagertypen – Premium eller Standard – og dataredundanstypen, herunder LRS, GRS, RA-GRS med mere.
  • Lagertransaktioner faktureres under stabil replikering og for jævnlige handlinger på virtuelle maskiner efter en failover eller en testfailover. Disse gebyrer er dog meget små. Der påløber også omkostninger under testfailover, hvor der anvendes gebyrer for virtuel maskine, lager, udgående data og lagertransaktioner.