Hvordan mindsker jeg min regning for Traffic Manager?

Når en brugers pc sender en DNS-forespørgsel, kontakter den ikke Traffic Manager-navneserverne direkte. Forespørgslerne sendes i stedet via rekursive DNS-servere, der køres af virksomheder og internetudbydere. Disse servere cachelagrer DNS-svarene, så andre brugeres forespørgsler kan behandles hurtigere. Eftersom disse cachelagrede svar ikke når Traffic Manager-navneserverne, udløser de ikke en opkrævning. Varigheden af cachelagringen bestemmes af "TTL-parametrene" i det oprindelige DNS-svar. Denne parameter kan konfigureres i Traffic Manager – standard er 300 sekunder, og minimum er 30 sekunder. Ved at bruge en større TTL kan du øge de rekursive DNS-serveres omfang af cachelagring og derved reducere det beløb, du bliver opkrævet for DNS-forespørgsler. Øget cachelagring har dog også indflydelse på, hvor hurtigt ændringer i slutpunktsstatus registreres af brugere, f.eks. forlænges din brugerfailovertid i tilfælde af en slutpunktsfejl. Af denne grund anbefaler vi ikke at bruge meget høje TTL-værdier. På samme måde giver en kortere TTL hurtigere failovertider, men eftersom cachelagringen er reduceret, bliver antallet af forespørgsler på Traffic Manager-navneserverne højere. Når Traffic Manager giver dig tilladelse til at konfigurere TTL-værdien, kan du træffe det bedst mulige valg for TTL på basis af de virksomhedsbehov, der gælder for dit program.

Traffic Manager

Relaterede spørgsmål og svar

  • Med Traffic Manager kan du øge tilgængeligheden af dine kritiske programmer ved at overvåge dine værtsbaserede Azure-tjenesters slutpunkter og levere automatiske failoverfunktioner, når en tjeneste går ned. Det kan lade sig gøre, fordi Traffic Manager løbende overvåger tilstanden af hvert tjenesteslutpunkt. Når denne "tilstandskontrol" registrerer, at en tjeneste er gået ned, omdirigerer Traffic Manager trafik til andre tjenester.

  • Ja, priserne for DNS-forespørgsler og tilstandskontrol er ens, uanset hvilken trafikdirigeringsmetode der anvendes.

  • Når en bruger åbner dit program, bruges en DNS-forespørgsel til at knytte navnet på din tjeneste til dens IP-adresse. Ved at give forskellige svar på forskellige DNS-forespørgsler giver Traffic Manager dig mulighed for at dirigere indgående trafik hen over flere Azure-værtstjenester, uanset om de kører i samme datacenter eller på tværs af flere datacentre rundt omkring i verden. Med Traffic Manager får du valget mellem flere metoder til trafikdirigering, herunder ydeevne, failover og generelt. Når du bruger dem til effektiv styring af din trafik, kan du sikre høj ydeevne, tilgængelighed og robusthed af dine programmer.