Hvordan beregnes relætimer?

Relætimerne faktureres på baggrund af den samlede tidsperiode, som hvert Service Bus Relay er "åbent" i. Et relæ instantieres og åbnes på en given Service Bus-adresse (tjenestens navneområd-URL), når en relæaktiveret WCF-tjeneste eller "relælytter" første gang skaber forbindelse til den adresse. Den lukkes først, når den sidste lytter afbryder forbindelsen til adressen. I forhold til faktureringen betragtes et relæ som "åbent" fra det tidspunkt, hvor den første lytter opretter forbindelse, til det tidspunkt, hvor den sidste lytter afbryder forbindelsen til det pågældende relæs Service Bus-adresse.

Service Bus

Relaterede spørgsmål og svar

 • Premium-niveauet for Service Bus-meddelelser indeholder alle meddelelsesfunktionerne for Azure Service Bus-køer og -emner med forudsigelig, gentagen ydeevne, højere gennemløb og forbedret tilgængelighed. Premium-niveauet bruger en dedikeret ressourceallokeringsmodel til at levere en isolation af arbejdsbelastninger og konsekvent ydeevne. Da beregnings- og hukommelsesressourcerne i Premium-niveauet er dedikerede, er der ingen transaktionsgebyrer pr. meddelelse som i andre niveauer. Alle transaktioner er inkluderet i allokeringen af meddelelsesenheden.

 • En Brokered Connection defineres som en af følgende:

  1. En AMQP-forbindelse fra en klient til et Service Bus-emne/-abonnement, en Service Bus-kø eller Service Bus-Event Hub.
  2. Et HTTP-opkald for at modtage en meddelelse fra et Service Bus-emne eller en Service Bus-kø med en timeoutværdi for modtagelse, som er større end nul. Microsoft fakturerer det højeste antal samtidige Brokered Connections, der overstiger den inkluderede mængde (1.000 forbindelser for Standard- og Premium-niveauet). Det højeste antal beregnes forholdsmæssigt på timebasis, ved at dividere med 730 timer på en måned, og det lægges sammen over den månedlige faktureringsperiode. I slutningen af faktureringsperioden trækkes det inkluderede antal (1.000 Brokered Connections pr. måned) fra det samlede antal, som er blevet beregnet forholdsmæssigt på timebasis. Eksempler:
  3. 5.000 klienter forbindes via en enkelt AMQP-forbindelse for hver og modtager kommandoer fra et Service Bus-emne og sender hændelser til køer. Hvis alle klienter har forbindelse i 12 timer hver dag, opkræves der følgende forbindelsesgebyrer (ud over eventuelle andre Service Bus-gebyrer) – 5.000 forbindelser x 12 timer x 30,5 dage/730 = 2.500 Brokered Connections. Når de 1.000 inkluderede Brokered Connections er trukket fra, faktureres du for 1.500 Brokered Connections.
  4. 5.000 kunder modtager meddelelser fra en Service Bus-kø via HTTP med en timeoutværdi, som ikke er nul. Hvis alle enheder har forbindelse i 12 timer hver dag, opkræves der følgende forbindelsesgebyrer (ud over andre eventuelle Service Bus-gebyrer) – 5.000 HTTP-modtagelsesforbindelser x 12 timer pr. dag x 30,5 dage/730 timer = 2.500 Brokered Connections.
 • Premium-niveauet for Service Bus-meddelelser er en fast daglig pris pr. beskedfunktionsenhed, der er købt. Navneområder, der er oprettet som Premium, kan have 1, 2 eller 4 beskedfunktionsenheder, som hver især påføres den daglige opkrævningspris for det givne antal beskedfunktionsenheder. For Premium-navneområder kan antallet af købte beskedfunktionsenheder ændres når som helst, men den daglige pris er baseret på det maksimale antal beskedfunktionsenheder, der er tildelt navneområdet på et vilkårligt tidspunkt.

 • Ja, det gør der. Der er ingen forbindelsesgebyrer for at sende hændelser via HTTP, uanset antallet af afsendende systemer eller enheder. Modtagelseshændelser med HTTP med en timoutværdi, som er større end nul (kaldes også "long polling"), faktureres som Brokered Connections. AMQP-forbindelser faktureres som Brokered Connections, uanset om forbindelserne bruges til at sende eller modtage. Bemærk, at der er 100 Brokered Connections inkluderet uden beregning i et Basic-navneområde. Det er også det maksimale antal Brokered Connections, som er tilladt for Azure-abonnementet. De første 1000 Brokered Connections i alle Standard-navneområder i et Azure-abonnement er inkluderet uden beregning (ud over grundbeløbet). Da det inkluderede antal er nok til at dække mange meddelelsesscenarier mellem tjenester, er gebyrer for Brokered Connections normalt kun relevante, hvis du planlægger at bruge AMQP eller HTTP-long polling til en lang række klienter, dvs. for at opnå en mere effektiv hændelsesstreaming eller for at muliggøre tovejskommunikation med tusinder eller millioner af enheds- eller programinstanser.

 • En beskedfunktionsenhed er et sæt af dedikerede ressourcer, der udelukkende er reserveret til Premium-navneområder. Dette ressourcesæt kan levere en konsekvent og gentagen ydeevne for meddelelsesarbejdsbelastninger. Hvert Premium-navneområde kan have 1, 2 eller 4 beskedfunktionsenheder, og ressourceallokeringen stiger lineært – 2 beskedfunktionsenheder vil bestå af dobbelt så mange allokerede ressourcer som 1 beskedfunktionsenhed.

 • Vi opkræver 64 KB pr. forbindelse til din lytterfunktion. Disse trækkes fra de gratis 5 GB, som vi tilbyder for lytteenheder pr. måned. Opkrævningen for lytteenheden beregnes pr. time i 5-minutters intervaller. Du opkræves ikke for flere åbninger og lukninger i forbindelse med udviklings-/testformål.