Hvordan identificeres aktive enheder entydigt på niveauet Gratis for Mobiltjenester?

Aktive enheder for en given mobiltjeneste identificeres entydigt efter deres intallations-id. For en fysisk enhed er installations-id'et som regel permanent, medmindre brugeren fjerner appen. For enhedsemulatorer kontrollerer emulatorimplementeringen, om der rapporteres det samme eller et nyt installation-id, hver gang programmet startes.

Mobile Services

Relaterede spørgsmål og svar

  • Du kan til enhver tid vælge at opgradere via den klassiske Microsoft Azure-portal. Opgraderingen træder i kraft straks.

  • For Basic og Standard kan du øge antallet af enheder, som er tilknyttet en given tjeneste, via fanen "Scale" (Skalering) i den klassiske Microsoft Azure-portal. Alternativt kan du opgradere til et højere niveau, hvilket også vil give ekstra kapacitet.