Anvendes Scheduler-kvoter på abonnementsniveau?

Der anvendes kvoter for Scheduler på abonnementsniveau. Bemærk desuden, at alle job i en given jobsamling er bundet til området for den pågældende jobsamling.

Scheduler

Relaterede spørgsmål og svar

  • Scheduler faktureres forholdsmæssigt pr. time, når der er tale om en eller flere aktive jobsamlinger. Der faktureres én Standard-enhed for hver 10 oprettede Standard-jobsamlinger (eller en brøkdel) beregnet på timebasis. På samme måde faktureres en Premium-enhed for hver 10.000 samling af Premium-job (eller del heraf), forholdsmæssigt på timebasis.

  • Scheduler understøtter arbejde med høj tilgængelighed ved at danne par på tværs af to områder i samme geografiske område – Den sydlige del af det centrale USA danner par med den nordlige del af det centrale USA, mens den nordlige del af Europa danner par med Vesteuropa, og den østlige del af Asien og Stillehavsområdet danner par med den sydøstlige del af Asien og Stillehavsområdet. Job, som sendes til et givet geografisk område, kan køre i begge regioner i et par.

  • Kørselsloggen indeholder en rullende 60 dages oversigt over jobkørsler.