Common errors during Classic to Azure Resource Manager migration

Virtuelle maskiner

Relaterede spørgsmål og svar

  • En midlertidig disk er et lager, der er forbundet direkte med den udrullede VM. Data på en midlertidig disk går tabt, når VM'en lukkes. Hvis du har brug for et fast lager, er der et antal typer og størrelser på faste datadiske tilgængelige, som faktureres separat. Du kan finde flere oplysninger under priser for lager. Hvis du vil have et fast VM-lager, anbefaler vi, at du bruger Managed Disks for at kunne udnytte de bedre administrationsfunktioner, skalerbarhed, tilgængelighed og sikkerhed.

  • Ja, ved hjælp af licensmobilitet. Hvis du har Software Assurance, kan du bruge din "egen" licens (bring-your-own-license) til alle serverprodukter, der understøtter Virtual Machines.

  • Måske. Hvis status er "Stopped (Deallocated)", opkræves du ikke betaling. Hvis status er "Stopped Allocated", opkræves du betaling for tildelte virtuelle kerner (ikke for selve softwarelicensen). Du kan finde alle oplysninger om tilstande for virtuelle maskiner her. TilstandFaktureretDetaljer| | |Starting (starter)|Ja|De virtuelle maskiners indledende starttilstand, når de gennemgår startcyklussen. Denne periode faktureres, når de virtuelle maskiner kører.| |Running (Started) (kører)|Ja|Den virtuelle maskines kørselstilstand.| |Stopped (stoppet)|Ja|Du opkræves for allokerede kerner men ikke for softwarelicensen. Bemærk – Hvis du vil angive statussen "Stopped" for en virtuel maskine, skal du bruge tænd/sluk-funktionen i den virtuelle maskine i stedet for at ændre status via den klassiske Microsoft Azure-portal.| |Slettet (deallokeret)|Nej|Kerner allokeres ikke længere til den virtuelle maskine, og du opkræves heller ikke for dem længere. Bemærk – Den eneste måde, du kan stoppe alle virtuelle maskiner på i en cloudtjeneste, er ved at slette både midlertidige udrulninger og produktionsudrulninger.|