Kan jeg ændre min eksisterende Azure Maps-konto fra S0 til S1?

Du kan ændre konfigurationen af din Azure Maps-konto når som helst. Du kan få instruktioner til, hvordan du foretager ændringer på Azure Portal, i dokumentationen om administration af prisniveauet for din Azure Maps-konto.

Relaterede spørgsmål og svar

 • Alle API'er på S1-niveauet afregnes til en fast pris på 5 USD pr. 1.000 transaktioner. Få mere at vide om priserne på Azure Maps

 • Når du bruger Site Recovery, vil der påløbe gebyrer for Site Recovery-licens, Azure Storage, lagertransaktioner og udgående dataoverførsel. Site Recovery-licensen pr. beskyttet instans, hvor en instans er en virtuel maskine eller fysisk server.

  • Hvis en disk på en virtuel maskine replikeres til en standardlagerkonto, dækker Azure Storage-gebyret lagerforbruget. Hvis størrelsen på kildedisken f.eks. er 1 TB, og der anvendes 400 GB lagerplads, opretter Site Recovery 1 TB VHD på Azure, men der opkræves for 400 GB lager (plus den mængde lagerplads, der bruges til replikeringslogge).
  • Hvis en disk på en virtuel maskine replikeres til en Premium-lagerkonto, dækker Azure Storage-gebyret den klargjorte lagerstørrelse afrundet til nærmeste mulighed for Premium-lagerdiske. Hvis størrelsen på kildedisken f.eks. er 50 GB, opretter Site Recovery en disk på 50 GB på Azure, og Azure knytter denne til den nærmeste Premium-lagerdisk (P10). Omkostningerne beregnes for P10 og ikke for diskstørrelsen på 50 GB. Få mere at vide. Hvis du anvender et Premium-lager, kræves der også en Standard-lagerkonto til replikering, og mængden af det forbrugte Standard-lager faktureres også for disse logge.
  • Der oprettes ingen diske, før der registreres en testfailover eller en failover. I replikeringstilstand påløber der lagergebyrer under kategorien "sideblob og disk" i henhold til beregning af lagerpriser. Disse gebyrer baseres på lagertypen – Premium eller Standard – og dataredundanstypen, herunder LRS, GRS, RA-GRS med mere.

  Hvis muligheden for at anvende administrerede diske i forbindelse med en failover vælges, anvendes der gebyrer for administrerede diske efter en failover eller testfailover. Gebyrer for administrerede diske gælder ikke under replikering. Under replikering opstår der lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs". Disse gebyrer baseres på lagertypen Premium/Standard og dataredundanstypen – LRS, GRS, RA-GRS osv. Eksempel: For en VM, der replikerer til Premium-lager med 128 GB OS-disk og 500 GB datadisk: 1. Under replikering: Der påløber lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs" for Premium-lagerdiskstørrelserne P10 og P20. Størrelsen på de replikerede diske (128 GB og 500 GB) afrundes til nærmeste ikke-administrerede Premium-diskstørrelse på P10 (128 GB) og P20 (512 GB) til fakturering. Der anvendes også en standardlagerkonto til logføring af deltaændringer under replikering. Lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs", der er baseret på mængden af forbrugt standardlager for disse logge, faktureres også. 2. Under en testfailover eller efter failover til administrerede diske: Priserne for administrerede diske gælder for Premium-administrerede diske af størrelsen P10 og P20. Eksempel: For en VM, der replikerer til Standard-lager med 32 GB OS-disk og 250 GB datadisk: 1. Under replikering: Der opstår lagergebyrer for Standard-lager under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs". 2. Under en testfailover eller efter failover til administrerede diske: Priserne for administrerede diske gælder for Standard-administrerede diske af størrelsen S4 (32 GB) og S15 (256 GB). Som du kan se, er størrelserne på diskene (32 GB og 250 GB) afrundet til nærmeste størrelse for Standard-administrerede diske i S4 (32 GB) og S15 (256 GB).

  • Hvis muligheden for at anvende administrerede diske ved failover ikke vælges, påløber der lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og sideblobs" i henhold til beregning af lagerpriser efter failover. Disse gebyrer baseres på lagertypen – Premium eller Standard – og dataredundanstypen, herunder LRS, GRS, RA-GRS med mere.
  • Lagertransaktioner faktureres under stabil replikering og for jævnlige handlinger på virtuelle maskiner efter en failover eller en testfailover. Disse gebyrer er dog meget små. Der påløber også omkostninger under testfailover, hvor der anvendes gebyrer for virtuel maskine, lager, udgående data og lagertransaktioner.
 • I dokumentationen til ExpressRoute kan du se ExpressRoute-peeringplaceringen i forbindelse med zonekort.

 • Få mere at vide om, hvordan du tilknytter et brugerdefineret domæne.

 • I CSDM (Cloud Service Dependency Map) kan du se vigtige systemafhængigheder, både upstream og downstream, der kan have indflydelse på dine cloudtjenester. Dette hjælper dine it-medarbejdere med at se potentielle problemer, før de sker, og hjælper dem også med at løse problemer hurtigere, når de er opstået.

 • Når en bruger åbner dit program, bruges en DNS-forespørgsel til at knytte navnet på din tjeneste til dens IP-adresse. Ved at give forskellige svar på forskellige DNS-forespørgsler giver Traffic Manager dig mulighed for at dirigere indgående trafik hen over flere Azure-værtstjenester, uanset om de kører i samme datacenter eller på tværs af flere datacentre rundt omkring i verden. Med Traffic Manager får du valget mellem flere metoder til trafikdirigering, herunder ydeevne, failover og generelt. Når du bruger dem til effektiv styring af din trafik, kan du sikre høj ydeevne, tilgængelighed og robusthed af dine programmer.