Kan partnere bruge PSfP-kontrakten (Premier Support for Partner) til Azure Support?

Ja, partnere med PSfP-kontrakter (Premier Support for Partners) kan bruge deres fordele til at få Azure Support til deres interne behov og til at hjælpe deres kunder, hvis partneren er tildelt administrator-/ejeradgang til kundens Azure-abonnement. Under ofte stillede spørgsmål ovenfor kan du se, hvordan du indsender en supportanmodning ved hjælp af din Premier-kontrakt.

Relaterede spørgsmål og svar

  • Managed Instance tillader uafhængig skalering af beregning og lager. Kunder betaler for beregning målt i vCores, lager og sikkerhedskopiering målt i GB (gigabytes).

    Der er to priser for Managed Instance:

    • Licens er inkluderet: Omfatter ikke AHB til SQL Server. Denne mulighed er for kunder, der vælger ikke at anvende deres eksisterende SQL Server-licenser med Software Assurance til Managed Instance.
    • Grundtakst: Reduceret pris, der inkluderer AHB til SQL Server. Kunder kan vælge denne pris ved at brug deres SQL Server-licenser med Software Assurance.
  • Managed Instance faktureres på forudsigelig timebasis baseret på serviceniveau, klargjort beregning i vCores, klargjort lager og sikkerhedskopiering i GB pr. måned. Sikkerhedskopilager på op til 100 % af det samlede databaselager er inkluderet. Derudover faktureres du i GB pr. måned.

  • Ja, vi understøtter den indlejrede virtualisering i Azure Hybrid Benefit uden at kræve, at kunden skal allokere ekstra Windows Server-licenser for de indlejrede VM'er.

  • Indsend en supportanmodning fra Azure Portal. Du skal bare vælge "Support" på menulinjen eller åbne hubben "Hjælp + support". Du kan få flere detaljerede oplysninger ved at gennemse Sådan opretter du en Azure-supportanmodning. Adgang til abonnementsadministration og faktureringssupport er inkluderet i dit Microsoft Azure-abonnement, og teknisk support leveres via en af Azure Support-planerne.