Can I scale Azure Redis Cache units similar to the concept in Managed Cache?

Yes. In premium tier you can scale out to multiple Redis Cache units.

Azure Cache for Redis

Relaterede spørgsmål og svar

  • Managed Cache Service og In-Role udgik den 30. november 2016. Du kan få yderligere oplysninger ved at læse Tjenesterne Azure Managed Cache og In-Role Cache nedlægges den 30. november 2016.

  • Vi anbefaler, at ny udvikling sker vha. Azure Cache for Redis på grund af den fleksibilitet, du får. Den er baseret på den åbne Redis-protokolstandard, som understøttes af mange programmeringssprog (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby og mere end 29 andre sprog). Det gør det muligt at bruge den til næsten alle de arbejdsbelastninger, der kan bygges på Azure.