Kan jeg overskride forbrugsgrænsen på hvert niveau? Hvis ja, hvordan fungerer fakturering da for overforbruget? Hvis nej, hvad sker der da med tjenesten, når jeg når grænsen?

Niveauerne Basic, Standard og Premium omfatter en mængde lagerplads som en del af prisen. Når lagerpladsen overskrider den inkluderede mængde, så opkræves gebyr for den ekstra lagerplads.

Container Registry

Relaterede spørgsmål og svar

  • Der er gældende standardnetværksgebyrer for netværksudgange fra eller mellem Azure-datacentre. Vi anbefaler, at der vedligeholdes en registreringsdatabase i samme datacenter som dine beholderudrulninger. Se funktionen til visning af geo-replikering for at administrere flere områder som ét, hvis du har udrulninger tæt på netværket på tværs af flere områder.

  • Ja, det er muligt at ændre varenummer på det administrerede niveau vha. Azure CLI. Brugerne opkræves til prisen for det forrige varenummer op til tidspunktet for ændringen og til den nye varenummerpris efter ændringen.

  • På fakturaen kan du se prisen for hver administrerede registreringsdatabase baseret på registreringsdatabasens varenummer samt eventuelle netværksgebyrer.