Kan kunder bruge CAL'er (klientadgangslicenser) til Fjernskrivebord-tjenester, som de ejer som en del af deres volumenlicensaftale, til at få adgang til Windows Server-instanser, der kører på Azure eller i andre tjenesteudbyderes miljøer?

Pr. 1. januar 2014 har kunder med volumenlicens, der har aktiv Software Assurance på deres bruger-CAL'er til Fjernskrivebord-tjenester, udvidede rettigheder i forbindelse med CAL'er til Fjernskrivebord-tjenester. Det giver dem ret til at bruge deres bruger-CAL'er til Fjernskrivebord-tjenester med Software Assurance med en Windows Server, der kører på Azure eller andre tjenesteudbyderes delte servermiljøer. Denne fordel ved Software Assurance til bruger-CAL'er til Fjernskrivebord-tjenester giver hver enkelt bruger mulighed for at få adgang til funktioner fra Fjernskrivebord-tjenester i ét enkelt delt servermiljø (f.eks. Azure eller en tredjepartsserver) ud over adgangen til de respektive lokale servere. For at udnytte denne fordel skal du udfylde og indsende formularen til kontrol af License Mobility til enten Azure eller en autoriseret mobilitetspartner, hvor den hostede grafiske brugergrænseflade skal køre. Der er flere oplysninger i appendiks 2 i afsnittet om fordele ved Software Assurance i Product Use Rights.

Related questions and answers

  • Hvis du vil konvertere en eksisterende V4-robot til en færdighed, kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du kan nemt få adgang til Azure Support ved at gå online til Azure Portal og indsende en supportanmodning. Adgang til abonnementsadministration og faktureringssupport er inkluderet i dit Microsoft Azure-abonnement, og teknisk support leveres via en af Azure Support-planerne. Du kan finde en trinvis vejledning til Azure Portal under Sådan opretter du en Azure-supportanmodning. Du kan også oprette og administrere dine supportanmodninger programmeringsmæssigt ved hjælp af REST API til Azure-supportanmodning.

  • Ja. Azure Stack Hub er en udvidelse af Azure, og Azure Stack Hub-support er inkluderet i de betalte supportplaner Standard, Professional Direct og Premier. Bemærk, at Stack ikke er inkluderet i den betalte supportplan for udviklere.

  • Vi har udviklet vores Azure Support-planer til at opfylde forskellige forretningsbehov. Betalte supportplaner giver adgang til teknisk support til spørgsmål vedrørende reparation af udstyr døgnet rundt alle ugens dage. Supportplaner på højere niveauer giver hurtigere indledende svartider og adgang til Advisory Support, Configuration Optimization Reviews og andre fordele. Du kan finde flere oplysninger om de eksisterende supportplaner på siden Azure Support-planer.

    Azure Stack Hub er dækket af supportplanerne Standard, Pro Direct og Premier.

  • Azure-tjenester betales efter forbrug: f.eks. pr. beregningstime eller pr. sendt meddelelse. På denne måde betaler du kun for de ressourcer, du bruger, og kan opsige aftale når som helst.

  • Ja, du kan. Med funktionen "tilbagevirkende tagging" kan du tagge dine eksisterende VM'er, så du kan få glæde af denne fordel. Få mere at vide om, hvordan du bruger Azure Hybrid Benefit.