Kan en Visual Studio-abonnent køre software med licens under MSDN på Azure Virtual Machines?

Ja, enhver eksisterende Visual Studio-abonnent, der har aktiveret sit abonnement, kan køre det meste af den software, der har licens under MSDN, på Azure Virtual Machines, så der er større fleksibilitet for udvikling og test af programmer. Denne cloudbaserede brugsret gælder for al software, der er inkluderet i MSDN-abonnementet, undtagen Windows-klienten og Windows Server. Visual Studio-abonnenter kan køre Windows Server på Azure Virtual Machines, men da det ikke er inkluderet i den cloudbaserede brugsret, skal abonnenterne betale gebyr for Windows Server Virtual Machines. Visual Studio-abonnenter kan kun køre virtuelle maskiner med Windows-klienter som en del af Azure MSDN-fordelsabonnementet eller MSDN-udviklings- og testabonnementet med betaling efter forbrug. Se et whitepaper om Visual Studio- og MSDN-licenser for at få flere oplysninger om cloudbaseret brugsret. I tillæg til denne nye brugsret for Visual Studio-abonnenter har vi også opdateret Azure MSDN-fordelen til at give MSDN-abonnenter en månedlig kredit til brug af Azure-tjenester og reducerede takster for kørsel af Windows Server Virtual Machines.

Relaterede spørgsmål og svar

  • De enkelte abonnementer har en standardgrænse for, hvor mange HDInsight-datanoder der kan oprettes. Hvis du har brug for en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger, der tilsammen overstiger maksimum for dit aktuelle abonnement, kan du anmode om at få faktureringsgrænsen for dit abonnement hævet. Åbn en supportbillet, hvor supporttypen = Fakturering. Afhængigt af det maksimale antal noder pr. abonnement, du anmoder om, kan du blive bedt om at angive flere oplysninger, der kan hjælpe os med at optimere dine udrulninger.

  • En midlertidig disk er et lager, der er forbundet direkte med den udrullede VM. Data på en midlertidig disk går tabt, når VM'en lukkes. Hvis du har brug for et fast lager, er der et antal typer og størrelser på faste datadiske tilgængelige, som faktureres separat. Du kan finde flere oplysninger under priser for lager. Hvis du vil have et fast VM-lager, anbefaler vi, at du bruger Managed Disks for at kunne udnytte de bedre administrationsfunktioner, skalerbarhed, tilgængelighed og sikkerhed.

  • Ja, ved hjælp af licensmobilitet. Hvis du har Software Assurance, kan du bruge din "egen" licens (bring-your-own-license) til alle serverprodukter, der understøtter Virtual Machines.

  • Aktive enheder for en given mobiltjeneste identificeres entydigt efter deres intallations-id. For en fysisk enhed er installations-id'et som regel permanent, medmindre brugeren fjerner appen. For enhedsemulatorer kontrollerer emulatorimplementeringen, om der rapporteres det samme eller et nyt installation-id, hver gang programmet startes.

  • Hvis du har åbnet en Azure-sag om teknisk support og har brug for en RCA, kan du anmode om en til alle Azure-supportplaner, herunder Premier.

  • Nej, der er ingen omkostninger forbundet med dataoverførsler i et virtuelt netværk