Koppla era data till er beslutsprocess

IoT-guiden för företagsledare

Denne ressource er tilgængelig på Svenska.

Publiceret: 04-02-2019

Lösa affärsproblem med era egna data. Få nya affärsinsikter med hjälp av befintlig utrustning och sakernas internet (IoT). Läs e-boken och lär dig hur Azure IoT kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet med säkra och innovativa, hanterade tjänster och lösningsacceleratorer. Lär dig mer om hur du kan börja i liten skala och skala upp i egen takt. Utforska ämnen som

  • vad IoT är – inklusive information om anslutna enheter, hur data omvandlas till insikter och inom vilka områden du behöver vidta åtgärder
  • hur du skalar IoT-kostnaderna utifrån företagets behov och samtidigt snabbt får igång dina IoT-lösningar
  • varför IoT kan utgöra en säker helhetslösning för vanliga scenarier som fjärrövervakning, förutsägande underhåll, hantering av anläggningar, uppkopplad tillverkning och hantering av maskinparker.