Azure 전략 및 실행 가이드

Denne ressource er tilgængelig på 한국어.

Publiceret: 05-04-2018

클라우드 컴퓨팅의 잠재력이 기업에 많은 영향을 주고 있지만, 클라우드 전환 시 귀사의 IT 팀이 어떻게 이를 귀사에 맞게 조정해야 하는지 명확하지 않을 수 있습니다.

본 가이드는 귀사의 IT 팀이 클라우드 기술을 더욱 효과적으로 실행하고 통합하는데 도움을 주기 위해 만들었습니다. 클라우드의 핵심 개념뿐만 아니라 Azure와 관련된 조언과 전략도 살펴볼 수 있습니다.

  • 보안과 ID, 클라우드 디자인 원칙이 통합된 일반적인 아키텍처 
  • DevOps 및 클라우드 기술을 어떻게 귀사에 맞게 조정해야하는지에 대한 방법 
  • 클라우드 리소스의 통합, 계획, 관리 
  • Microsoft Azure 거버넌스Log på med din foretrukne konto

- eller -

Fortæl os lidt mere om dig selv.

Alle felter markeret med * er obligatoriske

Jeg vil gerne modtage oplysninger, tips og tilbud om erhvervsløsninger og andre Microsoft-produkter og ‑tjenester. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger