Analyse

Et omfattende sæt løsninger, der omdanner dine data til handlingsrettet viden

Få mest værdi ud af big data-kald med analyseløsninger, der strækker sig ud over traditionelle databehandlingsprogrammers funktioner. Azure tilbyder et omfattende sæt big data-løsninger, der hjælper dig med at indsamle, gemme, behandle, analyser og visualisere data, uanset type, mængde og hastighed, så du kan udforske nye muligheder og handle hurtigt.

Find det analyseprodukt, du skal bruge

Hvis du vil... Brug denne
Et fuldt administreret elastisk data warehouse med sikkerhed på alle skaleringsniveauer uden ekstraomkostninger SQL Data Warehouse
En fuldt administreret, hurtig og nem Apache® Spark™-baseret analyseplatform til samarbejde optimeret til Azure Azure Databricks
En fuldt administreret Hadoop- og Spark-cloudtjeneste, der understøttes af en SLA på 99,9 %, til din virksomhed HDInsight
En dataintegrationstjeneste til orkestrering og automatisering af dataflytning og -transformation Data Factory
Åben og elastisk AI-udvikling, der omfatter clouden og grænseenheder Machine Learning
Behandling af data streaming i realtid fra millioner af IoT-enheder Azure Stream Analytics
En fuldt administreret on-demand-analysetjeneste med betaling pr. job og sikkerhed i virksomhedsklassen, overvågning og support Data Lake-analyse
Analyseprogram i virksomhedsklassen som en tjeneste Azure Analysis Services
En yderst skalerbar indtagelsestjeneste, der samler, transformerer og lagrer millioner af hændelser via telemetri Event Hubs
Hurtig og skalerbar tjeneste til dataudforskning Azure Data Explorer

Kunderne udretter fantastiske ting med Azure-analyseprodukter