Azure Storage-priser

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data.

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Sådan kan de sammenlignes:

Lokalt redundant lager (LRS) Zoneredundant lager (ZRS) Geografisk redundant lager (GRS) Geografisk redundant lager med læseadgang (RA-GRS)
Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS. Magen til LRS, plus afsendelse af flere asynkrone kopier til et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte Magen til GRS, plus læseadgang til et sekundært datacenter

Se siden Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

Disks Storage

Azure Virtual Machines anvender Disks til fast lagring af data. Du kan bruge flere Disks til hver virtuel maskine. Priserne for Disks gælder også for side-blobs på Storage-konti til generelle formål. Til objektlagring anbefaler vi blok-blobs, mens side-blobs kun bør bruges, når vilkårlige skrivehandlinger er påkrævet.

Få mere at vide

Premium Disks

Premium Storage er SSD-baseret lager med en høj ydeevne, som er udviklet til at understøtte I/O-intensive arbejdsbelastninger med et betydeligt højt gennemløb og kort ventetid. Med Premium Storage kan du klargøre en vedvarende disk og konfigurere størrelse og ydeevne, så den opfylder dine programkrav.

Standard Disks

I tilfælde hvor konsekvent lav ventetid og højt gennemløb ikke er påkrævet, kan du bruge Standard Disks som en mere budgetvenlig løsning. Standard Disks understøtter alle de samme funktioner som Premium Disks.

Lagerkapacitet LRS GRS RA-GRS
Første 1 TB/måned $0.05 pr. GB $0.095 pr. GB $0.12 pr. GB
Næste 49 TB (1 til 50 TB)/måned $0.05 pr. GB $0.08 pr. GB $0.1 pr. GB
Næste 450 TB (50 til 500 TB)/måned $0.05 pr. GB $0.07 pr. GB $0.09 pr. GB
Næste 500 TB (500 til 1.000 TB)/måned $0.05 pr. GB $0.065 pr. GB $0.08 pr. GB
Næste 4.000 TB (1.000 til 5.000 TB)/måned $0.045 pr. GB $0.06 pr. GB $0.075 pr. GB
Første 5.000 TB pr. måned Kontakt os Kontakt os Kontakt os

Priser for adgang

Vi debiterer $0.0036 pr. 100.000 transaktioner for Standard Disks og side-blobs. Transaktionerne omfatter både læse- og skrivehandlinger i lageret.

Import/Export

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29.0 pr. måned. Find og køb en plan
  • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Blob Storage

Disk Storage

Ressourcer

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag