Spring over navigation

Priser for Machine Learning-tjenester

Stil AI til rådighed for alle med en skalerbar end-to-end-platform, der er tillid til

Azure Machine Learning-tjenesterne Eksperimenteren og Modeladministration giver dataforskere og udviklere mulighed for at få AI ud overalt og til alle med en løsning, der enten er til cloud, det lokale miljø eller grænseenheder. Du kan få mere at vide om pakken med tilbud i Machine Learning Studio på Machine Learning Studio-siden om prisfastsættelse.

Prisoplysninger

Prissætningen nedenfor er inklusive en prøveversionsrabat.

Prisfastsættelse for Eksperimenteren

Standard
Pris Første 2 sæder – gratis
3 sæder og derover – $- pr. sæde pr. måned

Prisfastsættelse for Modeladministration

Udvikle/teste Standard S1 Standard S2 Standard S3 *
Niveaupris pr. måned $- $- $- $-
Funktioner
Administrerede modeller 20 100 1.000 10.000
Administrerede udrulninger 2 10 100 1.000
Tilgængelige kerner** 4 16 120 800
*Har du brug for mere end det tilgængelige antal administrerede modeller, administrerede udrulninger og/eller tilgængelige kerner, som følger med på S3-niveauet, kan du købe flere enheder af S3. Du kan finde oplysninger under Ofte stillede spørgsmål nedenfor. **Angiver det antal kerner, der kan bruges til udrulninger på et givet tidspunkt. Inkluderer ikke gebyrer for beregningstimer. Du kan finde oplysninger under Ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Support og SLA

 • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Standard-niveauet for Machine Learning, via Azure Support til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • I øjeblikket er der kun teknisk support til Free-niveauet af Machine Learning viagruppeforummer. Undervisningsvideoer og dokumentation er også tilgængelig som støtte til brugergruppen.
 • SLA – Vi garanterer en tilgængelighed på 99,95 % for API-transaktioner i forbindelse med RRS (Request Response Service). Vi garanterer en tilgængelighed på 99,9 % for API-transaktioner i forbindelse med BES (Batch Execution Service) og administrations-API'er. Vi har ikke en SLA til Gratis niveauet af Machine Learning. Du kan få mere at vide om SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

Azure Machine Learning Workbench

 • Nej. Azure Machine Learning Workbench er et gratis program. Du kan downloade det til så mange computere og så mange brugere, der er behov for. For at kunne bruge Azure Machine Learning Workbench skal du have en Eksperimenteren-konto.

Azure Machine Learning-tjenesten Eksperimenteren

 • Hvert sæde er en Azure-bruger, som er føjet til Eksperimenteren-kontoen. De første to sæder i abonnementet er gratis. Gratis pladser og priserne for Dev/Test gælder dog ikke for gratis abonnementer og prøveabonnementer og heller ikke for abonnementer, der er afledt af andre Azure-tilbud.

 • Nej, tjenesten Eksperimenteren tillader lige så mange eksperimenter, du har brug for, og der opkræves kun på basis af antallet af brugere. Beregningsressourcer for Eksperimenteren opkræves separat.

 • Azure Machine Learning-tjenesten Eksperimenteren kan udføre dine eksperimenter på følgende – lokal computer (direkte eller Docker-baseret), Azure-beregningsressourcer (virtuelle maskiner) og HDInsight. Den skal desuden have adgang til en Azure Blob Storage-konto for at lagre de resultater af udførelsen, som registreres. Den kan eventuelt også bruge en Visual Studio Team Service-konto til at foretage versionskontrol af dit projekt med brug af et Git-lager. Bemærk, at du bliver faktureret uafhængigt af eventuelle anvendte beregnings- og lagerressourcer baseret på den individuelle prisfastsættelse for disse.

Modeladministration i Azure Machine Learning

 • Azure Machine Learning-modeller kan i øjeblikket anvendes gratis med Azure IoT Edge.

 • Nej. Webtjenester kan kaldes så ofte, der er behov for det, uden at det har nogen betydning for Modeladministration-faktureringen. Du bestemmer helt selv, hvordan dine udrulninger skal skaleres, så de opfylder de behov, der er i dine programmer.

 • En model er resultatet af en træningsproces og anvendelse af en Machine Learning-algoritme til træningsdata. Du kan bruge Modeladministration-tjenesten til at udrulle modeller som webtjenester, administrere forskellige versioner af modellerne og overvåge ydeevnen af dine modeller og tilhørende metrikværdier. Administrerede modeller er modeller, som er registreret i en Modeladministration-konto i Azure Machine Learning. Tag f.eks. et scenarie, hvor du prøver at oprette en salgsprognose, som et eksempel. Under eksperimentfasen genererer du mange modeller ved at bruge forskellige datasæt eller algoritmer. I et tilfælde, hvor du har genereret fire modeller med varierende nøjagtighed, kan du evt. vælge kun at registrere modellen med den højeste nøjagtighed.

  Når du registrerer en ny model eller en ny version af en eksisterende model, tælles den med som en del af din plan. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt have op til det maksimale antal administrerede modeller, der er angivet for de niveauer, du har købt.

 • Ved hjælp af tjenesten Modeladministration kan du udrulle modeller som pakkede objektbeholdere med webtjenester i Azure, som kan kaldes med REST API'er. Hver enkelt webtjeneste tælles som en enkelt udrulning, og det samlede antal aktive udrulninger, der kører, tæller i forhold til din plan. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt have op til det maksimale antal udrulninger, der er angivet for det niveau, du har købt. Bruger du eksemplet med salgsprognose, kan du ved at udrulle den bedst ydende model øge din plan med én udrulning. Hvis du derefter genindstiller modellen og udruller den igen, har du to udrulninger. Hvis du beslutter, at den nyeste model er den bedste, og du sletter originalen, mindskes antallet af udrulninger med én.

 • Modeladministration i Azure Machine Learning kan køre dine udrulninger som dockerobjektbeholdere i Azure Container Service, Azure Virtual Machines og på lokale computere, og der kommer flere mål fremover. Bemærk, at du bliver faktureret uafhængigt af eventuelle anvendte beregningsressourcer baseret på den individuelle prisfastsættelse for disse.

 • Azure Machine Learning-tjenesten Modeladministration har forbedrede funktioner til optimering af udrulninger i store klynger. Du kan udrulle og administrere modeller op til det samlede antal kerner, der er udrullet på tværs af beregningsressourcer, som du har klargjort. Hvis du f.eks. har udrullet en Azure Container Service-klynge ved hjælp af 2 masternoder med D13 VM'er (8 kerner pr. node) og 10 arbejdsnoder med D13 VM'er (8 kerner pr. node), er det samlede antal noder (2 x 8) + (10 x 8) = 96.

 • Der kan kun tildeles én DEV/TEST-enhed pr. Azure-abonnement, men det er muligt at kombinere flere enheder fra S1, S2 og S3. Hvis du f.eks. vil have 25 administrerede udrulninger, kan du købe 3 enheder af Modeladministration S1.

 • Du kan ændre antallet af enheder, op eller ned, ved hjælp af enten Azure-administrationsportalen eller CLI.

 • Du får den bedste oplevelse, når du udruller modeller, som er oprettet med brug af tjenesten Eksperimenteren, men du er ikke begrænset til kun at kunne udrulle modeller, der er oprettet med brug af denne tjeneste. Vi understøtter en lang række modeller (f.eks. Spark ML, TensorFlow, CNTK, scikit-learn, Keras osv.), der er oprettet med brug af værktøjer som Azure Batch AI-oplæring, Microsoft ML Server eller andre tredjepartsværktøjer.

 • Du faktureres på dagsbasis. I forbindelse med fakturering starter en dag ved midnat UTC-tid. Fakturaer genereres månedligt. Lad os som et specifikt eksempel sige, at du abonnerer på tjenesten Eksperimenteren for et team bestående af 10 brugere. Du har også købt 3 enheder af S1-modeladministrationsniveauet.

  • Gebyrer for Eksperimenteren-konto: (((sæder * dage) – inkluderet) * daglig sats)
  • 2 gratis sæder * 31 dage = 62 sædedage inkluderet gratis hver måned pr. abonnement
  • Gebyrer for modeladministrationskonto: (enheder * dage * daglig sats for niveau)

  For en faktureringsmåned på 30 dage:

  • Gebyrer for Eksperimenteren-konto: (((10 * 30) – 62) * daglig sats)
  • Gebyrer for modeladministrationskonto: (3 * 30 * daglig sats for niveau)

  Bemærk, at der påløber separate gebyrer for eventuelle Azure-tjenester, der anvendes i forbindelse med Azure Machine Learning, herunder men ikke begrænset til beregningsgebyrer, HDInsight, Azure Container Service, Azure Container Registry, Azure Blob Storage, Application Insights, Azure Key Vault, Visual Studio Team Services, Virtual Network, Azure Event Hub og Azure Stream Analytics.

 • Nej. Azure Machine Learning-pakker til Computer Vision, Text Analytics og Forecasting er gratis Python-pakker. Du kan downloade dem til så mange computere og så mange brugere, der er behov for. Få mere at vide om AML-pakker.
Du kan finde flere oplysninger om prisfastsættelse i ofte stillede spørgsmål i dokumentationen.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Machine Learning-tjenester

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis