Priser for Azure Information Protection

Prisoplysninger

Microsoft Azure Information Protection kan enten købes separat eller som en del af en af følgende Microsoft-licenspakker:

Azure Information Protection is offered as a user subscription license. It's available for direct purchase online or through your Microsoft representative or partner.

Funktion Gratis Azure Information Protection til Office 365 Azure Information Protection Premium P1 Azure Information Protection Premium P2
Forbrug af Azure Information Protection-indhold ved hjælp af arbejds- eller skolekonti fra apps og tjenester med AIP-politik Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Beskyttelse til indhold i Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online og Microsoft OneDrive for Business Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
BYOK (Bring Your Own Key) til kundeadministreret livscyklus for klargøring af nøgle2 Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Brugerdefinerede skabeloner, herunder afdelingsskabeloner Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Beskyttelse til Exchange- og SharePoint-indhold i det lokale miljø via Rights Management-connector Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Oprettelse af Azure Information Protection-indhold ved hjælp af arbejds- eller skolekonti Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Office 365-meddelelseskryptering Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Administrativ styring3 Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Kit til udviklere af Azure Information Protection-software til beskyttelse af alle platforme – Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX og Android Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Beskyttelse til ikke-Microsoft Office-filformater, herunder PTXT, PJPG og PFILE (generel beskyttelse) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Manuel og obligatorisk dokumentklassificering samt standarddokumentklassificering Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Azure Information Protection scanner for at opdage indhold i filer i det lokale miljø, der matcher en af de følsomme oplysningstyper Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Azure Information Protection scanner for at anvende en mærkat for alle filer på en filserver eller et lager i det lokale miljø Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Rights Management-connector med Windows Server-filshares i det lokale miljø ved hjælp af FCI-connector (File Classification Infrastructure) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Sporing og tilbagekaldelse af dokumenter Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Microsoft Information Protection SDK til anvendelse af mærkater og beskyttelse i forbindelse med mails og filer til alle platforme – Windows, iOS, Mac OSX, Android og Linux Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Konfigurer betingelser for automatisk og anbefalet klassificering Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Angiv mærkater til automatisk at anvende forudkonfigureret S/MIME-beskyttelse i Outlook Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Kontrol over deling af oplysninger under brug af Outlook (advar, begrund eller bloker mails). Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
HYOK (Hold Your Own Key), der spænder over Azure Information Protection og AD (Active Directory) Rights Management til yderst regulerede scenarier Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Azure Information Protection-scanner til automatiseret klassificering, mærkning og beskyttelse af understøttede filer i det lokale miljø Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig

1Nogle Office 365-abonnementer inkluderer også databeskyttelse ved hjælp af Microsoft Azure Information Protection. Du kan finde oplysninger om disse Office 365-abonnementer og de funktioner for databeskyttelse, de inkluderer, i dataarket med Azure Information Protection-licenser.

2Der kræves et Azure-abonnement for at bruge en konfigureret nøgle til BYOK (Bring Your Own Key).

3Inkluderer aktivering/deaktivering af tjenesten, onboardingfunktioner til en faseopdelt udrulning, logføring af brug, superbrugermuligheder for eDiscovery og genoprettelse af data samt massebeskyttelse/fjernelse af massebeskyttelse af filer.

Gratis

Selvbetjent abonnement for brugere i en organisation, der har fået tilsendt følsomme filer, som er beskyttet af Azure Information Protection, men som ikke kan godkendes, fordi brugernes it-afdeling ikke administrerer en konto for dem i Azure – it-afdelingen har f.eks. ikke Office 365 eller bruger ikke Azure-tjenester.

Pris: Gratis

Azure Information Protection til Office 365

Microsoft Azure Information Protection er inkluderet i Office 365 Enterprise E3 og nyere abonnementer.

Azure Information Protection Premium P1

Tildeler yderligere rettigheder til at bruge connectors i det lokale miljø, spore og tilbagekalde delte dokumenter og give brugere mulighed for at klassificere og mærke dokumenter manuelt.

Pris: $2

Bemærk! Også en del af Microsoft Enterprise Mobility + Security E3, Microsoft 365 E3 og Microsoft 365 Business.

Azure Information Protection Premium P2

Bygget på Azure Information Protection Premium P1 med automatiseret og anbefalet klassificering, mærkning og beskyttelse med politikbaserede regler og HYOK-konfigurationer (Hold Your Own Key), der spænder over Azure Rights Management og Active Directory Rights Management.

Pris: $5

Bemærk! Også en del af Enterprise Mobility + Security E5 og Microsoft 365 E5.

Ofte stillede spørgsmål om licenser

Brug af beskyttet indhold – åbning, visning og ændring af beskyttede filer

 • Nej. Arbejderen skal ikke have en Azure Information Protection-licens for at kunne åbne og få vist en fil, der er mærket og/eller beskyttet.

 • Ja, for at kunne se mærkaten, skal brugeren have Azure Information Protection-klienten til Office-apps installeret, og det kræver en Azure Information Protection-licens.

 • Ja. Enhver ændring af klassifikationen, mærkaten eller beskyttelsen kræver en Azure Information Protection P1- (hvis mærkaten ændres manuelt) eller P2-licens (hvis der automatisk anvendes klassifikationsregler og mærkaten anvendes).

 • Selvom brugerne stadig vil se mærkatoplysninger, også selvom de ikke har en licens, bør du sikre, at disse brugere får tildelt en licens. Alle brugere, der har Azure Information Protection-klienten til Office-programmer installeret for at kunne se eller anvende mærkater, bør have en licens til Azure Information Protection. Brugere har ikke brug for en licens for at se de visuelle markeringer, f.eks. vandmærker, sidehoveder og sidefødder, som er anvendt i dokumentet. De brugere, hvis Azure Information Protection-klient (klassisk) kører i tilstanden Kun beskyttelse, har ikke brug for en licens.

Azure Information Protection-scanner

 • Der kræves en Azure Information Protection-licens (enten P1 eller P2) for alle de interne brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i scannede fillagre. Som det er standard for Azure Information Protection-licenser, kræves der ikke yderligere licens til de eksterne brugere, som åbner beskyttede filer, eller til de brugere, der tidligere beskyttede filer, men som ikke længere er brugere i lejeren, f.eks. en bruger, der har forladt din organisation.

 • Hvis du kører Azure Information Protection-scanneren i denne type "registrering”-tilstand, skal de brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i det scannede lager, mindst have en Azure Information Protection P1-licens.

 • De brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i det scannede lager, skal have mindst en Azure Information Protection P1-licens.

 • De brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i det scannede lager, skal have en Azure Information Protection P2-licens.

 • Der kræves en Azure Information Protection-licens for alle de interne brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i scannede fillagre. Som det er standard for Azure Information Protection-licenser, kræves der ikke yderligere licens til de eksterne brugere, som åbner beskyttede filer, eller til de brugere, der tidligere beskyttede filer, men som ikke længere er brugere i lejeren, f.eks. en bruger, der har forladt din organisation.

  I eksemplet herover vil brugen af Azure Information Protection-scanneren i “registrering”-tilstand ikke kræve yderligere licenser, da alle brugere mindst har en Azure Information Protection P1-licens. Hvis scanneren skal bruges til at anvende klassifikation, mærkater og/eller beskyttelse, kræver det, at mindst 50.000 interne brugere har en Azure Information Protection P2-licens.

 • Der kræves en licens til hver af de brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i scannede lagre (i dette scenarie kræves der ikke en licens til slettede brugerkonti).

Microsoft Information Protection SDK

 • Hver bruger skal mindst have en Azure Information Protection P1-licens.

Fælles mærkater og Security & Compliance Center

 • Brugerne skal mindst have en Azure Information Protection P1-licens, hvis virksomheden overfører mærkater til brug i Azure Information Protection, eller de skal mindst have en Office 365 E3-licens, hvis de overfører mærkater til brug i Office 365.

 • Du har stadig brug for Azure Information Protection P1/P2 til al funktionalitet inkluderet i Azure Information Protection, før funktionaliteten til angivelse af fælles mærkater blev frigivet (f.eks. brug af Azure Information Protection-klienten, Azure Information Protection-scanner osv.). Hvis du vil kunne konfigurere følsomhedsmærkater i Security & Compliance Center, skal du enten have licenser til Azure Information Protection P1/P2 ELLER licenser til Office 365 E3/E5 (du behøver ikke begge). De brugere, hvis Azure Information Protection-klient (klassisk) kører i tilstanden Kun beskyttelse, har ikke brug for en licens.

 • Hvis det skal være muligt at anvende mærkater manuelt ved hjælp af den oprindelige funktion, der er indbygget i Office-programmerne, skal brugerne enten have licenser til Azure Information Protection P1/P2 ELLER licenser til Office 365 E3/E5 (brugerne behøver ikke begge dele) OG have installeret Office 365-versionen af Office-programmerne. Fra og med marts 2019 er oprindelig angivelse af mærkater tilgængelig i Office 365-versionen af:
  Office til Mac: Word, PowerPoint, Excel, Outlook
  Office-mobilapps til iOS: Word, PowerPoint, Excel
  Office-mobilapps til Android: Word, PowerPoint, Excel

 • Med Azure Information Protection-klient-plug-in'et til Windows kan brugerne klassificere og beskytte deres dokumenter og mails. Du skal have en Azure Information Protection-licens for at kunne bruge Azure Information Protection-klienten – enten Azure Information Protection P1 (til manuelt mærkning og beskyttelse) eller Azure Information Protection P2 (til automatisk eller anbefalet mærkning og beskyttelse). Du har ikke rettigheder til at bruge Azure Information Protection-klienten til mærkning og beskyttelse af dokumenter og mails, hvis du har Office 365 E3 eller E5.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Information Protection

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Se en hurtig introduktion som selvstudie

Kom i gang