Priser for Azure Information Protection

Prisoplysninger

Microsoft Azure Information Protection kan enten købes separat eller som en del af en af følgende Microsoft-licenspakker:

 • Enterprise Mobility + Security
 • Microsoft 365 Enterprise

Azure Information Protection tilbydes som en abonnementslicens til brugere. Det kan købes direkte online eller via følgende programmer:

Funktion Gratis Azure Information Protection til Office 365 Azure Information Protection Premium P1 Azure Information Protection Premium P2
Forbrug af Azure Information Protection-indhold ved hjælp af arbejds- eller skolekonti fra apps og tjenester med AIP-politik Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Beskyttelse til indhold i Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online og Microsoft OneDrive for Business Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
BYOK (Bring Your Own Key) til kundeadministreret livscyklus for klargøring af nøgle2 Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Brugerdefinerede skabeloner, herunder afdelingsskabeloner Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Beskyttelse til Exchange- og SharePoint-indhold i det lokale miljø via Rights Management-connector Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Kit til udviklere af Azure Information Protection-software til beskyttelse af alle platforme – Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX og Android Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Beskyttelse til ikke-Microsoft Office-filformater, herunder PTXT, PJPG og PFILE (generel beskyttelse) Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Oprettelse af Azure Information Protection-indhold ved hjælp af arbejds- eller skolekonti Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Office 365-meddelelseskryptering Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Administrativ styring3 Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Manuel og obligatorisk dokumentklassificering samt standarddokumentklassificering Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Azure Information Protection scanner for at opdage indhold i filer i det lokale miljø, der matcher en af de følsomme oplysningstyper Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Azure Information Protection scanner for at anvende en mærkat for alle filer på en filserver eller et lager i det lokale miljø Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Rights Management-connector med Windows Server-filshares i det lokale miljø ved hjælp af FCI-connector (File Classification Infrastructure) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Sporing og tilbagekaldelse af dokumenter Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Microsoft Information Protection SDK til anvendelse af mærkater og beskyttelse i forbindelse med mails og filer til alle platforme – Windows, iOS, Mac OSX, Android og Linux Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Konfigurer betingelser for automatisk og anbefalet klassificering Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Angiv mærkater til automatisk at anvende forudkonfigureret S/MIME-beskyttelse i Outlook Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
HYOK (Hold Your Own Key), der spænder over Azure Information Protection og AD (Active Directory) Rights Management til yderst regulerede scenarier Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Azure Information Protection-scanner til automatiseret klassificering, mærkning og beskyttelse af understøttede filer i det lokale miljø Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig

1Nogle Office 365-abonnementer inkluderer også databeskyttelse ved hjælp af Microsoft Azure Information Protection. Du kan finde oplysninger om disse Office 365-abonnementer og de funktioner for databeskyttelse, de inkluderer, i dataarket med Azure Information Protection-licenser.

2Der kræves et Azure-abonnement for at bruge en konfigureret nøgle til BYOK (Bring Your Own Key).

3Inkluderer aktivering/deaktivering af tjenesten, onboardingfunktioner til en faseopdelt udrulning, logføring af brug, superbrugermuligheder for eDiscovery og genoprettelse af data samt massebeskyttelse/fjernelse af massebeskyttelse af filer.

Gratis

Selvbetjent abonnement for brugere i en organisation, der har fået tilsendt følsomme filer, som er beskyttet af Azure Information Protection, men som ikke kan godkendes, fordi brugernes it-afdeling ikke administrerer en konto for dem i Azure – it-afdelingen har f.eks. ikke Office 365 eller bruger ikke Azure-tjenester.

Pris: Gratis

Azure Information Protection til Office 365

Microsoft Azure Information Protection er inkluderet i Office 365 Enterprise E3 og nyere abonnementer.

Azure Information Protection Premium P1

Tildeler yderligere rettigheder til at bruge connectors i det lokale miljø, spore og tilbagekalde delte dokumenter og give brugere mulighed for at klassificere og mærke dokumenter manuelt.

Pris: $2

Bemærk! Også en del af Microsoft Enterprise Mobility + Security E3, Microsoft 365 E3 og Microsoft 365 Business.

Azure Information Protection Premium P2

Bygget på Azure Information Protection Premium P1 med automatiseret og anbefalet klassificering, mærkning og beskyttelse med politikbaserede regler og HYOK-konfigurationer (Hold Your Own Key), der spænder over Azure Rights Management og Active Directory Rights Management.

Pris: $5

Bemærk! Også en del af Enterprise Mobility + Security E5 og Microsoft 365 E5.

Ofte stillede spørgsmål om licenser

Brug af beskyttet indhold – åbning, visning og ændring af beskyttede filer

 • Nej. Arbejderen skal ikke have en Azure Information Protection-licens for at kunne åbne og få vist en fil, der er mærket og/eller beskyttet.

 • Ja, for at kunne se mærkaten, skal brugeren have Azure Information Protection-klienten til Office-apps installeret, og det kræver en Azure Information Protection-licens.

 • Ja. Enhver ændring af klassifikationen, mærkaten eller beskyttelsen kræver en Azure Information Protection P1- (hvis mærkaten ændres manuelt) eller P2-licens (hvis der automatisk anvendes klassifikationsregler og mærkaten anvendes).

 • Brugeren får ikke vist mærkaten, da det kræver Azure Information Protection-klienten til Office-apps og derfor en Azure Information Protection-licens. Brugeren kan se de visuelle markeringer, f.eks. vandmærker, sidehoveder og sidefødder, som er anvendt i dokumentet.

Azure Information Protection-scanner

 • Der kræves en Azure Information Protection-licens (enten P1 eller P2) for alle de interne brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i scannede fillagre. Som det er standard for Azure Information Protection-licenser, kræves der ikke yderligere licens til de eksterne brugere, som åbner beskyttede filer, eller til de brugere, der tidligere beskyttede filer, men som ikke længere er brugere i lejeren, f.eks. en bruger, der har forladt din organisation.

 • Hvis du kører Azure Information Protection-scanneren i denne type "registrering”-tilstand, skal de brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i det scannede lager, mindst have en Azure Information Protection P1-licens.

 • De brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i det scannede lager, skal have mindst en Azure Information Protection P1-licens.

 • De brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i det scannede lager, skal have en Azure Information Protection P2-licens.

 • Der kræves en Azure Information Protection-licens for alle de interne brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i scannede fillagre. Som det er standard for Azure Information Protection-licenser, kræves der ikke yderligere licens til de eksterne brugere, som åbner beskyttede filer, eller til de brugere, der tidligere beskyttede filer, men som ikke længere er brugere i lejeren, f.eks. en bruger, der har forladt din organisation.

  I eksemplet herover vil brugen af Azure Information Protection-scanneren i “registrering”-tilstand ikke kræve yderligere licenser, da alle brugere mindst har en Azure Information Protection P1-licens. Hvis scanneren skal bruges til at anvende klassifikation, mærkater og/eller beskyttelse, kræver det, at mindst 50.000 interne brugere har en Azure Information Protection P2-licens.

 • Der kræves en licens til hver af de brugere, der har oprettet indhold, som er placeret i scannede lagre (i dette scenarie kræves der ikke en licens til slettede brugerkonti).

Microsoft Information Protection SDK

 • Hver bruger skal mindst have en Azure Information Protection P1-licens.

Fælles mærkater og Security & Compliance Center

 • Brugerne skal mindst have en Azure Information Protection P1-licens, hvis virksomheden overfører mærkater til brug i Azure Information Protection, eller de skal mindst have en Office 365 E3-licens, hvis de overfører mærkater til brug i Office 365.

 • Der er ikke sket nogen ændringer i licenser indtil videre, og det betyder, at du stadig skal have Azure Information Protection P1/P2 for alle funktionerne i Azure Information Protection fra før frigivelsen af den samlede oplevelse. Hvis du vil klassificere, mærke og beskytte filer i Office 365-tjenester (SharePoint Online, OneDrive for Business, Exchange Online), skal du have Office 365 E3/E5-licenser.

 • Hvis du vil anvende mærkater manuelt med den indbyggede funktion i Office-appsene, skal brugerne have enten Azure Information Protection P1/P2-licenser ELLER Office 365 E3/E5-licenser (brugerne skal ikke have begge dele).

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Information Protection

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Se en hurtig introduktion som selvstudie