Data Factory V2 pricing

Transformér data til pålidelige oplysninger

Azure Data Factory hjælper dig med at oprette, planlægge, overvåge og administrere datapipelines. En datapipeline består af aktiviteter, der kan flytte data mellem lagre i det lokale miljø og i cloudmiljøet og transformere data for at producere oplysninger, der er tillid til.

Prisoplysninger

Prisen for Data Factory-forbrug beregnes på baggrund af følgende faktorer:

 • Antal aktiviteter, der køres. Du kan få flere oplysninger i afsnittet Orkestrering af aktiviteter nedenfor.
 • Datavolumen, der flyttes. Se afsnittet Dataflytning nedenfor.
 • SSIS-beregningstimer. Se SSIS-beregningsressource via IR-afsnittet nedenfor
 • Uanset om en pipeline er aktiv eller ej. Se afsnittet Inaktive pipelines nedenfor.
 • Med Data Factory v2 betaler du for orkestrering af datapipeline (efter aktivitetskørsel) og pr. time for de beregningsressourcer, der bruges til dataflytning og -transformation (se afsnittene om dataflytning og SSIS nedenfor). Alle datafabriksegenskaber (orkestrering, dataflytning osv.) udføres i et Data Factory-cloudmiljø eller i et lokalt IR-miljø.

Orkestrering

Aktivitetskørsler (Azure IR-miljø)

(eksempler: kopieringsaktivitet, der flytter data fra en Azure-blob til en Azure SQL Database; Hive-aktivitet, der kører Hive-script på en Azure HDInsight-klynge).
First 50,000 activity runs: $- per 1,000 runs
Beyond 50,000 activity runs: $- per 1,000 runs
Aktivitetskørsler (lokalt IR-miljø)

(eksempler: kopieringsaktivitet, der flytter data fra en SQL Server Database i det lokale miljø til Azure-blob; lagret procedureaktivitet, der kører en lagret procedure i en SQL Server Database i det lokale miljø).
$- pr. 1.000 kørsler

Dataflytning

Azure Data Factory kan kopiere data mellem flere datalagre på en sikker, pålidelig, højtydende og skalerbar måde. Efterhånden som din datavolumen eller behovet for gennemløb i forbindelse med dataflytning stiger, kan Azure Data Factory skaleres til at imødekomme disse behov. I vejledningen til kopiering af aktivitetsydelse kan du få mere at vide om, hvordan du bruger dataflytningsenheder til at få en mere effektiv dataflytning.

Dataflytning (Azure IR-miljø) $- pr. time
Dataflytning (lokalt IR-miljø) $- pr. time
Bemærk!
Der kan påløbe dataoverførselsgebyrer, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Gebyrer for udgående dataoverførsel påløber, når data flyttes ud af Azure-datacentre. Du kan få flere oplysninger om pris for dataoverførsler.

Beregningsressourcer for SQL Server-integrationstjenester gennem Azure-SSIS IR-miljø

Data Factory-IR (kun i cloudmiljø) understøtter kørslen af SSIS-pakker. SSIS-forbrug faktureres pr. time og understøtter SSIS Standard-egenskaber vha. VM'er i A- og D-serien. Du kan få flere oplysninger om VM'er i A- og D-serien her.

SSIS Standard A-serie v2 VM

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for prøveversion
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-

SSIS Standard D-serie v2 VM

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for prøveversion
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-

Inaktive pipelines

Pipelines, der ikke er tilknyttet en udløser, og som har haft nul kørsler i en uge, betragtes som inaktive. Der opkræves $- pr. måned for en inaktiv pipeline.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan
 • Vi garanterer, at vi mindst i 99,9 % af tiden vil behandle forespørgsler om udførsel af handlinger mod Data Factory-ressourcer.
 • Vi garanterer, at alle aktiviteter i mindst 99,9 % af tiden vil starte inden for 4 minutter af deres planlagte udførelsestider.
 • Du kan få mere at vide om SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • En aktivitet er et trin i en pipeline. Udførelsen af hver aktivitet kaldes en kørsel.

  Du kan f.eks. bruge en kopieringsaktivitet til at kopiere data fra en lokal SQL Server til et Azure Blob Storage. Benyt derefter en Hive-aktivitet, der kører et Hive-script på en Azure HDInsight-klynge, til at behandle/transformere data fra BLOB-lageret for at producere outputdata.

 • Pipelines, der ikke er tilknyttet en udløser, og som har haft nul kørsler i en uge, betragtes som inaktive.

 • IR-miljøet er infrastrukturen til dataintegration i forbindelse med dataflytning og - transformation:

  Ved dataflytning flytter IR-miljøet data mellem kilde- og destinationsdatalagre og understøtter samtidig indbyggede forbindelseskomponenter, formaterer konvertering, kolonnetilknytning og højtydende og skalerbar dataoverførsel.

  Ved transformation leverer IR-miljøet den nødvendige funktionalitet til at kunne udføre SSIS-pakker. IR-miljøet understøtter desuden distribution og overvågning af transformationsaktiviteter, der kører i en række beregningstjenester som f.eks. Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server og mange flere.

  Kunder kan installere en eller flere IR-instanser efter behov, når de skal flytte og transformere data. IR-miljøet kan køre på et offentligt Azure-netværk eller på et privat netværk (lokalt, Azure Virtual Network eller AWS VPC).

 • Ja. Hvis aktiviteten anvender Azure-tjenester, f eks. HDInsight, faktureres disse tjenester separat til deres pris pr. tjeneste.

 • Ja. Du skal betale for instansen af SQL Azure-instansen for at være vært for SSIS-kataloget på Azure. Du kan enten bruge en eksisterende SQL Azure-databaseserver eller oprette en ny til den under dette abonnement.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Data Factory

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto