Priser for Data Factory V2

Transformér data til pålidelige oplysninger

Azure Data Factory hjælper dig med at oprette, planlægge, overvåge og administrere datapipelines. En datapipeline består af aktiviteter, der kan flytte data mellem lagre i det lokale miljø og i cloudmiljøet. Derudover transformerer den data for at give pålidelige oplysninger.

Prisoplysninger

Prisen for Data Factory-forbrug beregnes på baggrund af følgende faktorer:

Med Data Factory V2 betaler du for orkestrering af datapipeline (efter aktivitetskørsel) og pr. time for de beregningsressourcer, der bruges til dataflytning og -transformation (se afsnittene om dataflytning og SSIS nedenfor). Alle datafabriksegenskaber (orkestrering, dataflytning og andre) udføres i et Data Factory-cloudmiljø eller i et lokalt IR-miljø.

Orkestrering

Runs Price Examples
Aktivitetskørsler (Azure Integration Runtime) De første 50.000 aktivitetskørsler – $- pr. 1.000 kørsler
Efter 50.000 aktivitetskørsler – $- pr. 1.000 kørsler
copy activity moving data from an Azure blob to an Azure SQL database; Hive activity running Hive script on an Azure HDInsight cluster.
Aktivitetskørsler (lokalt IR-miljø) $- pr. 1.000 kørsler copy activity moving data from an on-premises SQL Server database to Azure blob; stored procedure activity running a stored procedure in an on-premises SQL Server database.

Dataflytning

Azure Data Factory kan kopiere data mellem flere datalagre på en sikker, pålidelig, højtydende og skalerbar måde. Efterhånden som din datavolumen eller behovet for gennemløb i forbindelse med dataflytning stiger, kan Azure Data Factory skaleres til at imødekomme disse behov. Få mere at vide om, hvordan du bruger dataflytningsenheder til at få en mere effektiv dataflytning.

Bemærk!
Der kan påløbe dataoverførselsgebyrer, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Gebyrer for udgående dataoverførsel påløber, når data flyttes ud af Azure-datacentre. Se flere oplysninger.

Dataflytning (Azure Integration Runtime) $- pr. time
Dataflytning (lokalt IR-miljø) $- pr. time

Beregningsressourcer for SQL Server-integrationstjenester gennem Azure-SSIS IR-miljø

Data Factory-IR (kun i cloudmiljø) understøtter kørslen af SSIS-pakker. SSIS-forbrug faktureres pr. time og understøtter SSIS Standard-egenskaber vha. virtuelle maskiner (VM'er) i A- og D-serien. Få flere oplysninger om VM'er i A- og D-serien.

VM i SSIS Standard A-serie V2

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for prøveversion
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-

VM i SSIS Standard D-serie V2

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for prøveversion
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-

Inaktive pipelines

Pipelines, der ikke er tilknyttet en udløser, og som har haft nul kørsler i en uge, betragtes som inaktive. Der opkræves $- pr. måned for en inaktiv pipeline.

Ofte stillede spørgsmål

 • En aktivitet er et trin i en pipeline. Udførelsen af hver aktivitet kaldes en kørsel.

  Du kan f.eks. bruge en kopieringsaktivitet til at kopiere data fra en lokal SQL Server til et Azure Blob Storage. Benyt derefter en Hive-aktivitet, der kører et Hive-script på en Azure HDInsight-klynge, til at behandle/transformere data fra BLOB-lageret for at producere outputdata.

 • Pipelines, der ikke er tilknyttet en udløser, og som har haft nul kørsler i en uge, betragtes som inaktive.

 • IR-miljøet er infrastrukturen til dataintegration i forbindelse med dataflytning og -transformation.

  Ved dataflytning flytter IR-miljøet data mellem kilde- og destinationsdatalagre og understøtter samtidig indbyggede forbindelseskomponenter, formaterer konvertering, kolonnetilknytning og højtydende og skalerbar dataoverførsel.

  Ved transformation leverer IR-miljøet den nødvendige funktionalitet til at kunne udføre SSIS-pakker. IR-miljøet understøtter desuden distribution og overvågning af transformationsaktiviteter, der kører i en række beregningstjenester som f.eks. Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server og mange flere.

  Kunder kan installere en eller flere IR-instanser efter behov, når de skal flytte og transformere data. IR-miljøet kan køre på et offentligt Azure-netværk eller på et privat netværk (lokalt, Azure Virtual Network eller AWS VPC).

 • Ja. Hvis aktiviteten anvender Azure-tjenester, f eks. HDInsight, faktureres disse tjenester separat til deres pris pr. tjeneste.

 • Ja. Du skal betale for instansen af SQL Azure-instansen for at være vært for SSIS-kataloget på Azure. Du kan enten bruge en eksisterende SQL Azure Database-server eller oprette en ny til den under dette abonnement.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Data Factory

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto