Priser for Cognitive Services – Bing Search-API

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, tale, sprog og viden

Få udvidede søgeoplysninger fra milliarder af webdokumenter. Henter webdokumenter, der er indekseret af Bing, og indsnævrer resultaterne efter resultattype, aktualitet m.m.

Bing Search API'erne føjer intelligent søgning til din app ved at kombinere hundredvis af milliarder af websider, billeder, videoer og nyheder, så du får relevante resultater uden nogen krav om annoncer. Resultaterne kan automatisk tilpasses til dine brugeres placeringer eller markeder, så de får større relevans ved at være lokale.

Bing Search-API'er er tilgængelig som en del af følgende Bing Search-planer, hvilket giver større værdi og fleksibilitet.

Prisoplysninger

Tilbud på niveau S1

Web Search-svar integrerer og rangerer de relevante webresultater, billeder, nyheder, videoer, enheder og svar på relaterede søgninger. Stavekontrol inkluderes i forespørgselssvaret.

Dette bundt inkluderer også yderligere svar, f.eks. tidszone, enhedskonvertering og beregner, når det er relevant.

Dette niveau tilbyder også højere grænser for transaktioner pr. sekund (TPS) og muligheden for at kalde API'erne Auto Suggest * og Spell Check *.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing Image Search API
Bing News Search API
Bing-videosøgnings-API
Bing Entity Search-API
Bing Autosuggest API *
Bing Spell Check API *
Pr. 1.000 transaktioner
* Pr. 25.000 transaktioner
$7 250

Tilbud på niveau S2

Web Search-svar integrerer og rangerer automatisk forespørselsrelevante webresultater og inkluderer også stavekontrol i forespørgselssvaret.

På dette niveau er det også muligt at kalde API'erne Auto Suggest * og Spell Check *.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing Autosuggest API *
Bing Spell Check API *
Pr. 1.000 transaktioner
* Pr. 10.000 transaktioner
$3 100

Tilbud på niveau S3

Web Search-svar integrerer og rangerer automatisk forespørselsrelevante webresultater og resultater for søgning efter billeder og inkluderer også stavekontrol i forespørgselssvaret.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing Image Search API
Pr. 1.000 transaktioner
$4 100

Tilbud på niveau S4

Web Search-svar integrerer og rangerer automatisk forespørselsrelevante webresultater og resultater for søgning efter videoer og inkluderer også stavekontrol i forespørgselssvaret.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing-videosøgnings-API
Pr. 1.000 transaktioner
$4 100

Tilbud på niveau S5

Web Search-svar integrerer og rangerer automatisk forespørselsrelevante webresultater og resultater for søgning efter nyheder og inkluderer også stavekontrol i forespørgselssvaret.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing News Search API
Pr. 1.000 transaktioner
$4 100

Tilbud på niveau S6

Web Search-svar integrerer og rangerer automatisk forespørselsrelevante webresultater og resultater for søgning efter enheder, når de er tilgængelige. Stavekontrol inkluderet i forespørgselssvar.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing Entity Search-API
Pr. 1.000 transaktioner
$4 100

Tilbud på niveau S7

Web Search-svar integrerer og rangerer automatisk forespørselsrelevante webresultater samt resultater for søgning efter billeder og videoer. Stavekontrol inkluderet i forespørgselssvar.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing Image Search API
Bing-videosøgnings-API
Pr. 1.000 transaktioner
$5 150

Tilbud på niveau S8

Web Search-svar integrerer og rangerer automatisk forespørselsrelevante webresultater samt resultater for søgning efter billeder, videoer og nyheder. Stavekontrol inkluderet i forespørgselssvar.

API'er er inkluderet Måleenhed Pris Transaktioner pr. sekund (TPS)
Bing Web Search API
Bing Image Search API
Bing-videosøgnings-API
Bing News Search API
Pr. 1.000 transaktioner
$6 150

Bemærk – Prøveversionen af Bing Entity Search-API'en tilbydes først på det amerikanske marked.

Hvis du har brugt Bing Search-API'er på eller før 15. oktober 2017, kan du stadig få adgang til API'erne til de tidligere priser indtil 15. oktober 2018 eller indtil slutningen af din Enterprise Agreement. Klik her for at få flere oplysninger.

Det er nemt at overføre fra Bing Search v5-API'er til Bing Search v7-API'er. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til Azure.

Support og SLA

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement er inkluderet.
 • Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på standardniveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for det gratis niveau. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

Bing Search API

 • Tabellen nedenfor indeholder en liste over tilgængelige slutpunkter for de enkelte API'er. Svaret for samme slutpunkt i Bing Web Search-API'en kan variere afhængigt af det købte niveau. Se næste spørgsmål for at få flere oplysninger.

  Inkluderede API'er Slutpunkter Kan købes på niveauer
  Bing Web Search API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bing Image Search API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Bing News Search API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Bing-videosøgnings-API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (Prøveversion, kun engelsk)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Bing Autosuggest API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • Nej, Bing Web Search-API'en er begrænset til at imødekomme specifikke tilbud på de enkelte niveauer. Niveau S3 er f.eks. beregnet til kunder, der kun ønsker at benytte resultater af websøgninger og billeder i deres programmer. Kunderne har også mulighed for kun at kalde et bestemt slutpunkt på et niveau. I dette tilfælde tælles deres transaktioner i forhold til det overordnede antal transaktioner (en kunde på niveau S3 kan f.eks. nøjes med at kalde Image-API-slutpunktet og foretage 400 transaktioner og kan kalde Web Search-API-slutpunktet for 600 transaktioner. Så tælles totalen som 1.000 transaktioner).

 • Nej, begge API'er kan returnere forskellige resultater, også selvom du kun leder efter billeder. Hvis det f.eks. drejer sig om en bestemt type forespørgsel, kan Bing Web Search-API'en returnere en kombination af webresultater, videoer og nyheder, men returnerer måske ikke billeder. Men for den samme forespørgsel returnerer Bing Image Search-API'en måske billeder.

 • Niveauer prissættes på basis af antallet af transaktioner. Som et eksempel er prisen pr. 1.000 transaktioner på niveau S3 $4. Hvis 12.000 transaktioner ved faktureringsperiodens slutning logføres for Bing Web Search-API'en, og 1.000 transaktioner logføres for Bing Image Search-API'en, faktureres du for $52, der beregnes som $4*(13.000/1.000).

 • Bing Spell Check- og Bing Autosuggest-API'er faktureres i trin af 25.000 transaktioner på niveau S1. Hvorimod andre API'er faktureres i trin af 1.000 transaktioner på niveau S1.

  Hvis du f.eks. abonnerer på niveau S1, og der ved slutningen af faktureringsperioden logføres 15.000 transaktioner for Bing Web Search-API'en, så logføres der 3.000 transaktioner for Bing Video Search-API'en og 25.000 for Bing Autosuggest-API'en. I dette tilfælde vil den omtrentlige faktura være $133, der beregnes med $7*((15.000+3.000)/1.000) + $7*(25.000/25.000).

  Bemærk! I forbindelse med fakturering tages kun slutpunktet med i betragtning, ikke det anmodede svar. Hvis du f.eks. kun kalder Bing Web Search-API'en for svaret, tæller svaret med i forhold til Bing Web Search-API'en, ikke i forhold til Bing Image Search-API'en.

Generelt

 • Humør-API, Ansigtsregistrerings-API, Language Understanding Intelligent Service-API, Tale til tekst-API fra Bing og Tekst til tale-API fra Bing faktureres pr. 1.000 API-transaktionskald, når et kald til en produktions-API udføres aktivt. Der faktureres forholdsmæssigt for antal produktions-API-transaktionskald.

  Tjenesten Bing Long Form Speech API faktureres pr. time for tale, der analyseres. Der faktureres forholdsmæssigt på minutbasis.

  Recommendations-API og Text Analytics-API kan købes i enheder på standardniveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau.

 • Enhver anmærkning til et dokument tæller som en transaktion. Batchscoringskald tager også højde for det antal dokumenter, der skal scores i den pågældende transaktion. Hvis der f.eks. sendes 1.000 dokumenter til synspunktsanalyse i et enkelt API-kald, tælles det som 1.000 transaktioner. Hvis en API understøtter mere end én anmærkningshandling, tages der også højde for det. Hvis det antages, at et API-kald udfører både synspunktsanalyse og foretager udtræk af vigtige udtryk for 1.000 dokumenter, tælles dette som 2.000 transaktioner (2 anmærkninger x 1.000 dokumenter).

 • Hvis forbruget på et standardniveau overskrides, tilskrives overforbruget til kontoen. Dette overforbrug faktureres på månedsbasis og beregnes med den sats, der er specificeret for hvert niveau.

 • Alle API-kald (med undtagelse af batchscoringskald) tælles som en transaktion. Batchscoringskald tælles på baggrund af antallet af elementer, der skal scores i den pågældende transaktion.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau. Batchscoring understøttes ikke på Gratis niveau.

 • Recommendations-API kan købes i enheder på Standard-niveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Du kan til enhver tid opgradere til et højere niveau. Faktureringstaksten og de inkluderede mængder, der svarer til det højere niveau, træder i kraft med det samme.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Cognitive Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto