Spring over navigation

Hvad er PostgreSQL?

Få flere fakta om PostgreSQL, PostgreSQL-datatyper m.m.

Et gennemtestet og effektivt databasesystem med åben kildekode

Hvad er PostgreSQL-database helt nøjagtigt? Relationsdatabaser som PostgreSQL hjælper brugerne med at organisere data og forstå relationerne mellem disse data. PostgreSQL er en relationsdatabase med åben kildekode, der understøttes af 30 års udvikling, hvilket gør den til en af de mest etablerede tilgængelige relationsdatabaser. PostgreSQL store popularitet hos udviklere og administratorer skyldes dens bemærkelsesværdige fleksibilitet og integritet. PostgreSQL understøtter f.eks. både relationsforespørgsler og ikke-relationsforespørgsler, og dens åben kildekode betyder, at et dedikeret community med mere end 600 bidragydere konstant forbedrer databasesystemet.

Hvem anvender PostgreSQL?

PostgreSQL er en vigtig databaseløsning på tværs af en lang række områder, herunder den finansielle sektor, produktion, detailhandel og logistik, som hjælper udviklerne med at bevare deres datas integritet, nemmere at administrere arbejdsbelastninger i alle størrelser og skalere efter behov.

PostgreSQL fungerer som hoveddatabasen. Ud over at have et godt omdømme har PostgreSQL betydelige fordele i forbindelse med geospatiale apps og apps, der kombinerer tidsserier, JavaScript Object Notation Binding (JSONB) og relationsdata. Og administratorer har anerkendt PostgreSQL's høje niveau af pålidelighed, hvad angår databeskyttelse. Samlet set vokser PostgreSQL's popularitet på grund af dens stadigt voksende funktionssæt og det aktive community af bidragydere.

Hvorfor bruge PostgreSQL?

Da PostgreSQL er robust, sikker og kan udvides – og fordi den har et omfattende økosystem af tilgængelige værktøjer – bruger udviklere PostgreSQL til en lang række use cases. Softwaren er udviklet til at være kompatibel med alle større operativsystemer, herunder Linux, Windows og Macintosh, og den understøtter tekst, billeder, lyde og video, hvilket gør den til en populær database for personer og virksomheder med alsidige behov. PostgreSQL betragtes som udvikleres foretrukne databaseteknologi kun overgået af MySQL.

Der kan dog være mange årsager til, at udviklere eventuelt vælger PostgreSQL som databaseløsning over MySQL, herunder:

Adgang til effektive funktioner

PostgreSQL leveres med et væld af muligheder for brugerne. Du kan f.eks. vælge mellem funktioner som tidsbestemt gendannelse, logge, der skrives på forhånd, detaljeret adgangskontrol, tabelområder, indlejrede transaktioner, onlinesikkerhedskopiering og samtidighedskontrol af flere versioner.

Pålidelighed og overholdelse af angivne standarder

Årtiers udvikling har gjort PostgreSQL ekstremt fejltolerant. Det overholder angivne standarder for atomitet, konsistens, isolation og holdbarhed (ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, og Durability) for databasetransaktioner. Desuden understøtter PostgreSQL flere sprog på tværs af udløsere, attributter for fremmede nøgler, joinforbindelser og gemte procedurer. PostgreSQL tillader de mest almindelige datatyper, herunder SQL 2008, og understøtter Unicode, internationale tegnsæt og kodning af tegn på flere byte.

En licens med åben kildekode

Da PostgreSQL er tilgængelig som en åben kildekode-licens, er dine brugere mere fleksible og innovative end med et kommercielt databasesystem. Brugerne kan uden licensomkostninger udforske uendelige udviklingsmuligheder og endda ændre eller implementere kildekoden, som de vil.

Skalerbarhed

Bemærkelsesværdige skalerbarhed er et af kendetegnene for PostgreSQL. Det er nemt at administrere store mængder data i softwaren. PostgreSQL's skalerbarhed gælder ikke kun for den mængde data, som kan administreres, men også for det antal samtidige brugere, systemet kan administrere.

En række indekstyper og fuldtekstsøgning

PostgreSQL tilbyder dine brugere en række indekseringsteknikker, herunder B+-træindeks, generelt inverteret indeks (GIN) og generelt søgetræ (GiST), samt fuldtekstsøgning efter strengsøgninger og strenge i vektorhandlinger.

Fleksibilitet

PostgreSQL er kompatibel med en række af de førende programmeringssprog og -protokoller, herunder C, C++ , Go, Perl, Python, Java, .Net, Ruby, ODBC og Tcl. Det betyder, at brugerne kan arbejde på det sprog, de forstår bedst, uden at de risikerer systemkonflikter.

Et omfattende supportøkosystem

Det faktum, at PostgreSQL er baseret på åben kildekode, giver brugerne support fra et dedikeret community af bidragydere, der konstant finjusterer systemet, hvilket gør det mere sikkert og relevant. Dine brugere har adgang til dette communitys kollektive viden og kan indberette fejl, få crowdsource-meninger om udviklingsprojekter og svar på deres spørgsmål. Det faktum, at PostgreSQL er baseret på åben kildekode giver brugerne mange måder at få support på, uanset om de arbejder i Ruby on Rails-, Tableau- eller Datadog-strukturer. Ikke alene har dine udviklere adgang til community'ets kollektive viden og crowdsource-hjælp, men de kan også oprette forbindelse til PostgreSQL-eksperter og -tjenester for at løse problemer eller fastlægge de næste trin.

JSON

Da PostgreSQL understøtter både relations- og ikke-relationsforespørgsler, kan brugerne få adgang til JSON-data ved hjælp af SQL- og JSON-stiudtryk.

Udvidelser

PostgreSQL kan bruges til mere end blot lagring af data – softwaren giver dine brugere mulighed for at definere funktionelle sprog og datatyper, herunder tilpassede typer og brugerdefinerede typer. Desuden kan din virksomheds udviklere bruge en række tilgængelige udvidelser og tilføjelsesprogrammet til at tilpasse deres PostgreSQL-oplevelser, herunder PostGIS, Citus, pg_cron, HyperLogLog og t-digest. PostgreSQL opnår denne grad af udvidelse, fordi systemet i modsætning til de fleste systemer til administration af relationsdatabaser gemmer flere oplysninger i katalogerne end traditionelle tabeller og kolonner. Brugerne kan redigere tabeller og i processen udvide PostgreSQL.

En forklaring af, hvad PostgreSQL-datatyper er

Dine PostgreSQL-brugere har et stort antal oprindelige datatyper lige ved hånden, herunder JSONB og PostGIS, og de kan også nemt tilføje nye typer. Hver datatype er designet til at understøtte et entydigt formål, f.eks. fuldtekstsøgning og data med dato og klokkeslæt. For at oprette en tabel skal brugerne først vælge en bestemt datatype for hver kolonne. Formålet med disse kolonner er at angive den type data, der hører til et tabelfelt. Følgende er nogle af de mest fremherskende PostgreSQL-datatyper:

Boolean

Datatypen Boolean er designet til at udtrykke værdier med to tilstande, f.eks. sand/falsk, til/fra og ja/nej samt null-værdier. Denne datatype bruges ofte til at evaluere betingede sætninger. Kontrolflowet kan være betinget af et resultat, der enten er sandt eller falsk, f.eks. ved brug af udtrykket PostgreSQL CASE, med forskellige handlinger som følge af evalueringen.

Tegn

Denne datatype består af strenge af tegn, f.eks. bogstaver eller tal, og bruges til at gemme tekstværdier. Tegndatatyper og strengtyper kan forekomme enten som en fast længde, kendt som char, eller variable længder, kendt som varchar og lang varchar. Den længde, din bruger vælger, påvirker valideringen af inputtet.

Datoer og klokkeslæt

Datatypen Dato og klokkeslæt bruges til at angive datoer, klokkeslæt og tidsmæssige intervaller. Datatypen PostgreSQL-tidsstempel er præcis ned til mikrosekunder, og giver brugerne mulighed for at gemme klokkeslæt- og datodata med eller uden vedhæftede tidszoneoplysninger.

Numerisk

Numeriske datatyper findes i to former: nøjagtige og omtrentlige. Numeriske datatyper, der er nøjagtige, indeholder heltaldatatyper og decimaldatatyper. Omtrentlige datatyper indeholder datatyper med flydende tal – f.eks. heltal på 2, 4 og 8 byte heltal, flydende tal på 4 og 8 byte og decimaler med en præcision, der kan vælges.

Udforsk flere Azure-databasetjenester

Azure SQL Database

Skab apps, der skaleres med tempoet i din virksomhed, med administreret og intelligent SQL i cloudmiljøet.

Azure Cosmos DB

Byg eller moderniser skalerbare apps med høj ydeevne med en fuldt administreret NoSQL-databasetjeneste.

Azure Database for MySQL

Skab hurtigere innovation med en fuldt administreret MySQL-database.

Azure Database for MariaDB

Udvikl programmer med Azure Database for MariaDB ved hjælp af værktøjer med åben kildekode og en platform efter eget valg.

Azure Cache for Redis

Lynhurtig og fuldt administreret datalager i hukommelsen.

SQL Server

Brancheførende ydeevne og administration til din clouddatabase.

Azure SQL

Se alle Azure SQL Database-tjenester til appoverførsel, modernisering og udvikling.

Azure-databaser

Fuldt administrerede, intelligente og fleksible clouddatabasetjenester.

Dataoverførsel til Azure

Få en nemmere databaseoverførsel til Azure.

Se alle Azure-databasetjenester og find den, der passer til dine behov, eller få mere at vide om overførsel af dine databaser til Azure.

Udforsk Microsoft Azure Database for PostgreSQL

Når du bygger skalerbare programmer med Azure Database for PostgreSQL, hjælper det din virksomhed mest at få mest muligt ud af databasen. Få mere at vide om, hvordan du hurtigt, nemt og sikkert kan skalere din arbejdsbelastning med Azure Database for PostgreSQL.

Få mere at vide
Kan vi hjælpe dig?