Spring over navigation

Serveruafhængig databehandling

En introduktion til serveruafhængige teknologier

Hvad er serveruafhængig databehandling?

Serveruafhængig databehandling giver udviklerne mulighed for hurtigt at udvikle programmer, da behovet for at administrere infrastruktur fjernes. Med serveruafhængige programmer klargør, skalerer og administrerer udbyderen af cloudtjenester automatisk den infrastruktur, der er nødvendig for at køre koden.

For at forstå definitionen af serveruafhængig databehandling er det vigtigt at bemærke, at det stadig er servere, der kører koden. Navnet serveruafhængig skyldes det faktum, at de opgaver, der er forbundet med klargøring og administration af infrastruktur, er usynlige for udvikleren. Denne tilgang giver udviklerne mulighed for at øge deres fokus på forretningslogikken og levere mere værdi til virksomhedens kerneforretning. Serveruafhængig databehandling hjælper teams med at øge deres produktivitet og hurtigt få produkter på markedet og giver organisationer mulighed for bedre at optimere deres ressourcer og fokusere på innovation.

De vigtigste fordele ved serveruafhængig databehandling

Ingen administration af infrastruktur

Brug af fuldt administrerede tjenester giver udviklerne mulighed for at undgå administrative opgaver, så de kan fokusere på vigtig forretningslogik. Med en serveruafhængig platform udruller du bare din kode, hvorefter den kører med høj tilgængelighed.

Dynamisk skalerbarhed

Med serveruafhængig databehandling skaleres infrastrukturen dynamisk op og ned inden for få sekunder for at imødekomme alle arbejdsbelastningskrav.

Hurtig time to market

Serveruafhængige programmer reducerer driftsafhængigheder i enhver udviklingscyklus, hvilket øger udviklingsteams' evne til at levere mere funktionalitet på kortere tid.

Mere effektiv brug af ressourcer

Når organisationer skifter til serveruafhængige teknologier, kan de reducere deres samlede ejeromkostninger og reallokere ressourcer for at give innovationen et boost.

Serveruafhængige programmønstre

Udviklerne bygger serveruafhængige programmer ved hjælp af en række forskellige programmønstre – hvoraf mange minder om allerede velkendte tilgange – for at imødekomme bestemte krav og forretningsbehov.

Serverløse funktioner

Serveruafhængige funktioner sætter fart i udviklingen ved at benytte en hændelsesdrevet model med udløsere, der automatisk udfører kode som svar på hændelser og bindinger for problemfrit at integrere ekstra tjenester. Med en model, hvor du betaler pr. udførelse med fakturering af mindre end et sekund, betaler du kun for den tid og de ressourcer, det tager at udføre koden.

Serveruafhængig Kubernetes

Udviklerne tager deres egne objektbeholdere til fuldt administrerede Kubernetes-orkestrerede klynger, der automatisk kan skaleres op og ned i takt med pludselige ændringer i trafikken i forbindelse med arbejdsbelastninger med spidsbelastningsperioder.

Serveruafhængige arbejdsprocesser

Serveruafhængige arbejdsprocesser benytter en tilgang med ganske lidt eller ingen kode til at forenkle orkestrering af kombinerede opgaver. Udviklerne kan integrere forskellige tjenester (enten i cloudmiljøet eller i det lokale miljø) uden at skulle kode disse interaktioner og vedligeholde nødvendig kode eller lære nye API'er eller specifikationer at kende.

Miljøer med serverløse programmer

Med et serveruafhængigt programmiljø hostes både back-end og front-end i fuldt administrerede tjenester, der håndterer krav til skalering, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder.

Serveruafhængig API-gateway

En serveruafhængig API-gateway er et centraliseret og fuldt administreret indgangspunkt for serveruafhængige back end-tjenester. Den giver udviklerne mulighed for at publicere, administrere, sikre og analysere API'er på globalt plan.

Derfor er en serveruafhængig platform fra slutpunkt til slutpunkt vigtig

En serveruafhængig tilgang tilbyder udviklere, teams og organisationer et abstraktionsniveau, der giver dem mulighed for at minimere den tid og de ressourcer, der investeres i administration af infrastruktur. Alle komponenter i et program får gavn af denne tilgang – lige fra databehandling og databaseprogrammet til beskeder, analyser og AI. Brug af en serveruafhængig platform fra slutpunkt til slutpunkt, der leverer et omfattende sæt serveruafhængige teknologier, er den bedste måde at sikre, at organisationen får maksimalt udbytte af den serveruafhængige tilgang.

Få mere at vide om Azures serveruafhængige platform fra slutpunkt til slutpunkt

Kom i gang med at udvikle serveruafhængige programmer