Cloudmigrering

Hvorfor får du en vellykket overgang til clouden – og hvordan

Din organisation kan opnå en konkurrencemæssig fordel ved cloudbaseret databehandling, f.eks. øget effektivitet, større fleksibilitet, lavere omkostninger og bedre ydeevne for dine programmer og tjenester. Da cloudbaseret databehandling repræsenterer et skift fra den traditionelle opfattelse af it-ressourcer, kræver overgangen til clouden en nøje planlægning og strategi.

Migrering til clouden kan også omfatte et skift fra én udbyders cloud til en anden. Det kræver også nøje planlægning, og du skal igennem mange af de samme overvejelser.

Evaluer dine omkostninger og dine behov

Her er nogle punkter, du som udgangspunkt kan overveje, når du udforsker cloudmigrering.

Evaluer din eksisterende investering

Vurder den eksisterende investering i dit datacenter i det lokale miljø, og overvej omkostningerne ved at flytte til cloudmiljøet for at se, om det er den rette løsning for din organisation. For mange mindre eller unge firmaer giver det ikke god mening af migrere til cloudmiljøet. Med cloudbaseret databehandling kan du hurtigt få adgang til professionelle ressourcer på "betalt efter forbrug"-basis – ressourcer, der ellers ville være alt for dyre.

Overvej dine programmer og data

Hvilke programmer vil du migrere til clouden? Kan de fungere godt i cloudmiljøet, eller afhænger de f.eks. af din nuværende, tilpassede infrastruktur i det lokale miljø? Ældre programmer understøttes måske ikke af destinationsclouden, så kontrollér, at den cloudplatform, du migrerer til, understøtter sproget i dine programmer. Overvej også, om de data, du vil flytte til cloudmiljøet, egner sig til cloudmiljøet. Yderst følsomme data kræver måske en mere sikker udrulning i cloudmiljøet.

Start Justin

Find ud af, hvor mange ressourcer de enkelte programmer bruger

Cloudmiljøet giver store fordele, hvis du skal skalere ressourcer op eller ned for dine programmer. Find ud af, hvilke af dine programmer der har fordel af en "betalt efter forbrug"-model for ressourceforbrug.

Hvad skal det være: offentlig cloud, privat cloud eller hybridcloud?

Clouden er ikke one size, der passer til alle. En af de væsentligste fordele ved clouden er, at du kan konfigurere din udrulning på en måde, der giver mest mening for din organisation. Du kan f.eks. vælge at udrulle cloudbaseret databehandling gennem en offentlig cloud, en privat cloud eller en hybridcloud:

Offentlig cloud

Det er den mest almindelige form for cloudbaseret databehandling. Ressourcer ejes og betjenes af tredjepartsudbydere af cloudbaserede tjenester og deles med andre organisationer, der også bruger tjenesten.

Privat cloud

I en privat cloud bruges ressourcer udelukkende af én virksomhed eller organisation. Private clouds bruges ofte, når der kræves ekstra sikkerhed eller større kontrol over infrastrukturen.

Hybridsky

Hybridcloudmiljøet er en kombination af den offentlige og private cloud og udnytter offentlige cloudressourcer og ressourcerne i din private cloud eller dine eksisterende ressourcer i det lokale miljø. Der skabes en forbindelse mellem de forskellige miljøer, så du kan få glæde af fordelene ved dem alle.

Hvornår skal du migrere?

Virksomhedens ledelse skal beslutte, om der skal migreres til clouden – og beslutningen er baseret på flere faktorer, der er unikke for de enkelte organisationer. Men det kan være et godt tidspunkt at overveje clouden, når din virksomhed snart skal udvides eller opgraderes. Din serverhardware er måske ved at være udbrændt og skal udskiftes, eller du har brug for øget kapacitet i dit datacenter. Eller tiden er inde til at opgradere til den nyeste version af software, som din virksomhed er afhængig af. Det kan være en lejlighed til at overveje at indføre clouden som en del af din nye eller opgraderede infrastruktur.

Nedsættelse af risiko

Når en organisation migrerer til clouden, skal organisationen vurdere de sikkerhedsmæssige behov og behovet for overholdelse af lovmæssige standarder og planlægge udrulningen i overensstemmelse hermed. Når du migrerer til cloudmiljøet, er du mindre afhængig af organisationens interne sikkerhed og styring, så du skal sammen med din udbyder finde en løsning, der medfører den rette sikkerhed og overholdelse af angivne standarder. Hvis din organisation f.eks. administrerer følsomme data, skal du måske have dedikeret hardware, software og netværksudstyr (privat cloud) i din udrulning – eller en offentlig cloud, der tilbyder værktøjer og ressourcer til overholdelse af angivne standarder, der er specifikke for din branche.

Få hjælp til din strategi for og implementering af cloudmigrering

To help ensure a smooth transition, consider working with an outside partner to get your cloud computing environment up and running. A third-party can help you formulate a cloud migration strategy. And, some technology partners build ready-made solutions or help you design, build, and manage a solution that’s customized to your organization’s needs. Another option is to work with your cloud service provider to implement a solution for your organization. Learn how to create a migration strategy with Azure.

Overvej at starte i det små

Du skal have en tidslinje for migrering, når du flytter til clouden. Mens nogle organisationer vælger at migrere alt på en gang, kan det være nemmere – og mindre risikabelt – at migrere ét program eller én arbejdsbelastning ad gangen. Du kan f.eks. vælge at starte med mindre kritiske arbejdsbelastninger som et udviklings- og testmiljø i stedet for produktionsmiljøet. Virtualisering kan også gøre migreringen nemmere. Det kan være meget nemmere at flytte forskellige arbejdsbelastninger til cloudmiljøet, hvis de allerede er blevet virtualiseret i dit lokale servermiljø.

Migrering fra én cloud til en anden

Du benytter dig måske allerede af fordelene ved cloudbaseret databehandling. Hvis du gør det, kan dit cloudmigreringsscenarie omfatte overførsel fra én cloududbyder til en anden. Med tiden finder du måske ud af, at en anden udbyder tilbyder særlige funktioner og muligheder – og dem vil du gerne benytte dig af. For at opleve en vellykket overgang skal du nøje overveje, hvordan den nye udbyders tjenester vil være en fordel for dit miljø, og migreringen skal planlægges nøje.

Vælg en udbyder af cloudbaserede tjenester

Når du har besluttet dig for at overgå til cloudbaseret databehandling, er næste skridt at vælge en udbyder af cloudbaserede tjenester. Det er meget vigtigt at vurdere pålidelighed og dygtighed for en tjenesteudbyder, som du har tænkt dig at betro din organisations programmer og data. Du bør overveje følgende:

Forretningsstatus og processer

Udbyderen skal have sporingsoplysninger over stabilitet og en formel administrationsstruktur. Det er vigtigt at have faste politikker for risikohåndtering, og vigtigt er også udbyderens mulighed for at validere overholdelse af alle dine krav. Og du skal ikke undervurdere dine instinkter. Du skal have tillid til firmaet. Kontrollér dets omdømme, og undersøg partnerne. Det er vigtigt, at du forstår firmaets clouderfaring fuldt ud.

Administrationssupport

Dine udbydere skal kunne love dig et grundlæggende serviceniveau, som du er tilfreds med. Om serviceaftalerne (SLA'er). Udbyderen skal også levere ydeevnerapporter og være i stand til at spore og overvåge dine tjenester og eventuelle ændringer, der foretages af dine systemer. Fakturering skal ske automatisk og uden problemer.

Tekniske funktioner og processer

Din udbyder skal gøre det nemt for dig at implementere, administrere og opgradere dit miljø. Og kontrollér også, at udbyderen bruger standard-API'er og datatransformeringer, at udbyderen har et formelt system til administration af hændelser, der er integreret i overvågnings- og administrationssystemet, og at udbyderen har dokumenterede og formelle processer til anmodning om samt logføring, godkendelse, test og accept af ændringer. Og selvom du ikke planlægger at bruge en hybridcloud, skal du sikre dig, at udbyderen understøtter denne model, hvis du skulle ønske at indføre den senere.

Sikkerhedsrutiner

Kontrollér, at udbyderen har en omfattende sikkerhedsinfrastruktur. Der skal være etableret politikker og procedurer til styring af adgang til udbyder- og kundesystemer og til sikring af kundedataenes integritet. Evaluer også den fysiske sikkerhed. Er udbyderens hardware, der er placeret samme sted, beskyttet? Har datacentre miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter mod forstyrrende hændelser? Der skal også være redundante netværk og redundant strømforsyning samt en dokumenteret plan for it-katastrofeberedskab og fortsat virksomhedsdrift. Du kan få mere at vide under Center for sikkerhed og rettigheder for Microsoft Azure: Sikkerhed.

Der er mange ting, der skal overvejes, når du migrerer til clouden. Men en nøje planlagt udrulning – uanset om det er din første rejse til clouden, eller om du skifter til en ny udbyder – kan hjælpe din organisation med at få det optimale ud af din udrulning. Sørg for at have en sikker strategi, og overvej at arbejde sammen med en udbyder og teknologipartner, du har tillid til.

Start your cloud migration with Azure

Learn how Azure offers flexible, cost-effective cloud migration solutions with hybrid support. Find the tools and resources you need to begin migrating your apps, data, and infrastructure—at your own pace.

Get started in the Azure migration center

Gratis konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Start i dag

Visual Studio

Få ekstra Azure-tjenester til en værdi af op til $1800 pr. år

Aktivér nu

Programstart

Deltag i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester

Få mere at vide