Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Spring over navigation

Microsoft Azure og Amazon Web Services

Både Microsoft Azure og Amazon Web Services (AWS) tilbyder som førende offentlige cloudplatforme virksomheder et bredt og omfattende udvalg af egenskaber med global dækning. Mange organisationer vælger at bruge begge platforme sammen for at få endnu flere valgmuligheder og endnu større fleksibilitet. Ved at benytte sig af en tilgang med flere clouds spreder de også deres risiko og afhængigheder. Konsulentvirksomheder og softwareleverandører kan også være interesseret i at bygge videre på og bruge både Azure og AWS, da denne kombination repræsenterer størstedelen af efterspørgslen på cloudmarkedet.

Vi har oprettet en referenceoversigt nedenfor, der viser hver it-egenskab sammen med dens tilhørende tjeneste eller funktion i både Azure og AWS. På denne måde kan vi hjælpe dig med at beslutte, hvilken platform er den rette til dine behov. I nogle tilfælde vil der være angivet flere tjenester, fordi disse er omfattet af den samme kategori, men omfanget af funktioner, som tilbydes, kan variere.

Compute

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Virtuelle servere
AWS-tjeneste
EC2
Azure-tjeneste
Virtuelle servere giver brugerne mulighed for at udrulle, administrere og vedligeholde operativsystemer og serversoftware. Instanstyper leverer forskellige CPU/RAM-kombinationer. Brugerne betaler for det, de bruger, med muligheden for at ændre størrelser.
Automatisk skalering
AWS-tjeneste
Auto Scaling
Azure-tjeneste
Gør det muligt at ændre antallet af instanser, der automatisk leverer en bestemt arbejdsbelastning i forbindelse med en beregning. Du angiver definerede målinger og begrænsninger, der afgør om platformen tilføjer eller sletter instanser.
Virtuel serverdiskinfrastruktur
AWS-tjeneste
Elastic Block Store (EBS)
Azure-tjeneste
Leverer faste, holdbare lagermængder til brug med virtuelle maskiner og tilbyder muligheden for at vælge forskellige bagvedliggende fysiske lagertyper og ydelsesniveauer.
Beholderadministration
AWS-tjeneste
EC2 Container Service
Azure-tjeneste
En beholderadministrationstjeneste, der understøtter Docker-beholdere og gør det muligt for brugere at køre programmer på administrerede instansklynger. Den eliminerer behovet for at anvende klyngeadministrationssoftware eller designe fejltolerante klyngeakitekturer.
Logik for back-endprocesser
AWS-tjeneste
Lambda
Azure-tjeneste
Bruges til at integrere systemer og køre back-endprocesser som svar på hændelser eller tidsplaner uden at klargøre eller administrere servere.
Jobbaserede programmer
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Arrangering af opgaver og interaktioner mellem beregningsressourcer, der skal bruges, når du skal behandle på tværs af hundredvis eller tusindvis af beregningsnoder.
Microservice-baserede programmer
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
En beregningstjeneste, der arrangerer og administrerer udførelsen, levetiden og robustheden af komplekse, sammenhængende kodekomponenter, der enten har en status eller står uden status.
Webprogrammer
AWS-tjeneste
Elastic Beanstalk
Azure-tjeneste
En fuld administreret webinfrastuktur, der leverer de bagvedliggende webserverinstanser og den omkringliggende sikkerhed, administration, robusthed samt de delte lagerfunktioner.
API-baseret programkørsel
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Skab, administrer og host API'er, der aktiverer forskellige sprog og SDK'er med indbygget godkendelse og analyse.
It-katastrofeberedskab
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Automatiserer beskyttelse og replikering af virtuelle maskiner. Tilbyder tilstandsovervågning, katastrofebredskabsplanner og test af katastrofeberedskabsplannen.
Foruddefinerede skabeloner
AWS-tjeneste
AWS Quick Start
Azure-tjeneste
Communitydrevne skabeloner til oprettelse og udrulning af løsninger, der er baseret på virtuelle maskiner.
Marketplace
AWS-tjeneste
AWS Marketplace
Azure-tjeneste
Automatisk konfigurerede tredjepartsprogrammer, der er nemme at udrulle. Disse omfatter løsninger med en enkelt virtuel maskine eller flere virtuelle maskiner.

Storage og levering af indhold

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Objektlager
AWS-tjeneste
S3
Azure-tjeneste
Objektlagertjenesten kan anvendes til cloudprogrammer, indholdsdistribuering, sikkerhedskopiering, arkivering, it-katastrofeberedskab og Big Data-analyser.
Delt fillagring
AWS-tjeneste
Elastic File System (prøveversion)
Azure-tjeneste
Leverer en enkel brugergrænseflade, så du nemt kan oprette og konfigurere filsystemer samt dele almindelige filer. Tjenesten leverer delt fildeling uden behovet for en understøttende virtuel maskine og kan bruges med traditionelle protokoller, der får adgang til filer via et netværk.
Arkivering og backup
AWS-tjeneste
Ikke tilgængelig (software)
Glacier and S3 (lager)
Azure-tjeneste
Backup- og arkiveringsløsninger gør det muligt at tage backup af filer og mapper og genoprette dem i clouden. Derudover giver de også ekstern beskyttelse mod tab af data. Der er to backupkomponenter – softwaretjenesten, der styrer backup/hentning og den bagvedliggende lagerinfrastuktur til backup.
Hybridlager
AWS-tjeneste
Storage Gateway
Azure-tjeneste
Integrerer it-miljøer i det lokale miljø med cloudlagring. Automatiserer dataadministration og lagring og understøtter it-katastrofeberedskab.
Datatransport
AWS-tjeneste
Import/Export Snowball
Azure-tjeneste
En datatransportløsning, der bruger sikre drev og enheder til at overføre store mængder data. Tilbyder også databeskyttelse under transport.
Indholdslevering
AWS-tjeneste
CloudFront
Azure-tjeneste
Et globalt netværk, der leverer indhold, som leverer lyd, video, programmer, billeder og andre filer.

Netværk

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Netværk
AWS-tjeneste
Virtual Private Cloud
Azure-tjeneste
Leverer et isoleret, privat miljø i clouden. Brugere har kontrollen over deres virtuelle netværksmiljø, herunder udvælgelsen af deres egne IP-adresseområder, oprettelsen af underordnede netværk og konfigurationen af rutetabeller og netværksgateways.
Domain name system (DNS)
AWS-tjeneste
Route 53
Azure-tjeneste
En tjeneste, der hoster domænenavne, sender brugere til internetprogrammer, forbinder brugeranmodninger til datacentre, administrerer trafik til apps og forbedrer apptilgængeligheden uden automatiske failovers.
Dedikeret netværk
AWS-tjeneste
Direct Connect
Azure-tjeneste
Etablerer en dedikeret, privat netværksforbindelse fra en placering til cloududbyderen (ikke via internettet).
Justering af belastning
AWS-tjeneste
Elastic Load Balancing
Azure-tjeneste
Distribuerer automatisk indgående programtrafik for at tilføje skalering, håndtere failovers og dirigere til en samling ressourcer.

Database

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Relationsdatabase
AWS-tjeneste
RDS
Azure-tjeneste
Relationsdatabase som en tjeneste (DBaaS), hvor databasens robusthed, skalering og vedligeholdelse primært håndteres af platformen.
NoSQL-database
AWS-tjeneste
DynamoDB
Azure-tjeneste
En NoSQL-dokumentdatabasetjeneste, der automatisk indekserer JSON- data for programmer, der kræver effektive forespørgselstransaktioner og transaktioner med flere dokumenter.
Data warehouse
AWS-tjeneste
Redshift
Azure-tjeneste
Et fuld administreret data warehouse, der analyserer data ved hjælp af Business Intelligence-værktøjer. Den kan overføre SQL-forespørgsler på tværs af relationelle og ikke-relationelle data.
Tabellager
AWS-tjeneste
DynamoDB
SimpleDB
Azure-tjeneste
Et ikke-relationelt datalager til halvstrukturede data. Udviklere gemmer og forespørger på dataelementer via anmodninger om webtjenester.
Caching
AWS-tjeneste
ElastiCache
Azure-tjeneste
En hukommelsesbaseret, distribueret cachelagringstjeneste, der leverer lagring med høj ydeevne, som typisk bruges til at aflaste arbejde fra en database, som ikke er transaktionsbaseret.
Databaseoverførsel
AWS-tjeneste
Database Migration Service
Azure-tjeneste
Fokuserer typisk på overførslen af databasetidsplaner og -data fra et databaseformat til en specifik databaseteknologi i clouden.

Analyser og Big Data

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Big Data-behandling
AWS-tjeneste
Elastic MapReduce (EMR)
Azure-tjeneste
Understøtter teknologier, der deler store databehandlingsopgaver op i flere opgaver og kombinerer derefter resultaterne for at muliggøre parallelitet.
Dataorkestrering
AWS-tjeneste
Data Pipeline
Azure-tjeneste
Behandler og flytter data mellem forskellige beregnings- og lagertjenester samt datakilder i det lokale miljø ved specifikke intervaller. Brugere kan oprette, planlægge, arrangere og administrere datapipelines.
Analyse
AWS-tjeneste
Kinesis Analytics (prøveversion)
Azure-tjeneste
Lager- og analyseplatforme, der giver indsigt i store mængder data eller data, der stammer fra mange kilder.
Visualisering
AWS-tjeneste
QuickSight (prøveversion)
Azure-tjeneste
Business Intelligence-værktøjer, der skaber visualiseringer, udfører ad hoc-analyser og udvikler virksomhedsindsigt fra data.
Machine Learning
AWS-tjeneste
Machine Learning
Azure-tjeneste
Producerer en arbejdsbelastning fra start til slut, så du kan oprette, behandle, tilpasse og udgive forudsigende modeller, der ved hjælp af komplekse datasæt kan bruges til at forstå, hvad der kan ske.
Search
AWS-tjeneste
Elasticsearch Service
Azure-tjeneste
Leverer fuldtekstsøgning og relaterede søgeanalyser og -funktioner.
Datasøgning
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Gør det muligt at registrere, forbedre, finde, forstå og forbruge datakilder.

Internet of Things

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Streaming af data
AWS-tjeneste
Kinesis Firehose
Kinesis Streams
Azure-tjeneste
Tjenester, der gør det muligt at optage store mængder små datainput fra enheder og sensorer for at behandle og dirigere data.
Internet of Things
AWS-tjeneste
IoT (prøveversion)
Azure-tjeneste
Gør det muligt for forbundne enheder at interagere med cloudprogrammer og andre enheder for at indsamle og analysere data i realtid.

Mobiltjenester

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Professionel appudvikling
AWS-tjeneste
Mobile Hub (beta)
Cognito
Azure-tjeneste
Back-endmobiltjenester til hurtig udvikling af mobilløsninger, identitetsadministration, datasynkronisering samt lager og meddelelser på tværs af enheder.
Appudvikling på højt niveau
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Modeldrevet programudvikling til virksomhedsprogrammer med SaaS-integration.
Analyse
AWS-tjeneste
Mobile Analytics
Azure-tjeneste
Leverer analyser i realtid fra mobilappdata, fremhæver appbrugernes adfærd, måler appforbrug og sporer hovedtendenser.
Meddelelse
AWS-tjeneste
Simple Notification Service
Azure-tjeneste
En pushmeddelelsestjeneste, der leverer meddelelser øjeblikkeligt til programmer eller brugere. Meddelelser kan sendes til individuelle enheder eller kan udsendes.

Programtjenester

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
E-mail
AWS-tjeneste
Simple Email Service
Azure-tjeneste
Gør det muligt for brugere at sende transaktionsmails, marketingmeddelelser eller enhver anden type indhold til kunder.
Meddelelser
AWS-tjeneste
Simple Email Service
Azure-tjeneste
Gemmer et stort antal meddelelser, der kan åbnes alle steder via godkendte opkald ved hjælp af HTTP eller HTTPS. En kø kan indeholde millioner af meddelelser op til den samlede kapacitetsgrænse for lagerkontoen og kan også understøtte mere komplekse topologier som "udgiv/abonner".
Arbejdsgang
AWS-tjeneste
Simple Workflow Service
Azure-tjeneste
En tjeneste til sporing af status og opgavekoordinering, der gør det muligt for udviklere at bygge, køre og skalere aktiviteter ved hjælp af visuelle processer til oprettelse af arbejdsgange.
Test af apps
AWS-tjeneste
Device Farm (front-end)
Azure-tjeneste
Flere tjenester, der fokuserer på arrangeringen af dev/test-back-endservere og tjenesteprograminfrastruktur samt front-endkundeenheder og softwaretest og -simulering.
API Management
AWS-tjeneste
API Gateway
Azure-tjeneste
Gør det muligt for udviklere at oprette, udgive, vedligeholde, overvåde og sikre API'er. Håndterer behandlingen af samtidige API-opkald, herunder trafikadministration, godkendelse, adgangskontrol, overvågning og administration af API-versionen.
Streaming af programmer
AWS-tjeneste
AppStream
Azure-tjeneste
Streamer og leverer eksisterende programmer fra clouden for at nå flere brugere på flere enheder – uden kodeændringer.
Search
AWS-tjeneste
CloudSearch
Azure-tjeneste
Konfigurerer, administrerer og skalerer en søgeløsning for websteder og programmer.
Medieomkodning
AWS-tjeneste
Elastic Transcoder
Azure-tjeneste
En medieomkodningstjeneste i clouden, der omkoder mediefiler fra deres kildeformat til formater, der kan afspilles på enheder som smartphones, tablets og pc'er.
Streaming
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Leverer indhold til næsten alle enheder. Tilbyder skalerbar streaming.
Andre
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Andre tjenester, der relaterer til afspilning, beskyttelse og analysering af indholdet i medietjenester.

Administration og overvågning

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Orkestrering af udrulninger
AWS-tjeneste
OpsWorks
CloudFormation
Azure-tjeneste
Konfigurerer og driver alle former for programmer og leverer skabeloner til oprettelse og administration af en samling ressourcer.
Administration og overvågning
AWS-tjeneste
CloudWatch
CloudTrail
Azure-tjeneste
Administrations- og overvågningstjenester til cloudressourcer og programmer til indsamling, sporing, lagring, analysering og levering af metriks og logfiler.
Optimering
AWS-tjeneste
Trusted Advisor
Azure-tjeneste
Leverer analyser af cloudressourcekonfiguration og -sikkerhed, så abonnenter kan sikre, at de kan benytte sig af de bedste fremgangsmåder og konfigurationer.
Jobplanlægning
AWS-tjeneste
Azure-tjeneste
Kører gentagne job efter simple eller komplekse tidsplaner – nu, senere eller tilbagevendende.
Katalogtjeneste
AWS-tjeneste
Service Catalog
Azure-tjeneste
Opretter og administrer kataloger af godkende it-tjenester, så brugerne hurtigt kan finde og udrulle dem.
Administration
AWS-tjeneste
Config
Azure-tjeneste
Leverer ressourcelagring, konfigurationshistorik og underretninger om konfigurationsændringer af hensyn til sikkerhed og overvågning.
Programbaseret adgang
AWS-tjeneste
Command Line Interface
Azure-tjeneste
Forskellige programmeringssprogspecifikke ombrydere, der er bygget på den oprindelige REST API på tværs af alle cloudtjenester, leverer nemmere måder at skabe løsninger på.

Sikkerhed og identitet

Underkategori AWS-tjeneste Azure-tjeneste Beskrivelse
Godkendelse og autorisation
AWS-tjeneste
Identitets- og adgangsstyring
Multi-Factor Authentication
Azure-tjeneste
Gør det muligt for brugere på en sikker måde at kontrollere adgangen til tjenester og ressourcer, mens der samtidig ydes datasikkerhed og -beskyttelse. Opret og administrer brugere og grupper, og brug tilladelser til at give eller nægte adgang til ressource.
Kryptering
AWS-tjeneste
Key Management Service
CloudHSM
Azure-tjeneste
Opretter, kontrollerer og beskytter krypteringsnøglerne,der bruges til at kryptere data. HSM leverer hardwarebaseret nøglelagring.
Firewall
AWS-tjeneste
Web Application Firewall
Azure-tjeneste
En firewall, der beskytter webprogrammer fra almindelige farer på nettet. Brugere kan definere websikkerhedsreglerne.
Sikkerhed
AWS-tjeneste
Inspector (prøveversion)
Azure-tjeneste
En automatiseret sikkerhedsvurderingstjeneste, der forbedrer sikkerheden og overholdelsen af regler og standarder for programmer. Vurderer automatisk programmer for sårbarheder eller afvigelser i forhold til de bedste fremgangsmåder.
Mappe
AWS-tjeneste
Directory Service
Azure-tjeneste
Leverer som regel bruger- og gruppeegenskaber, som kan forespørges på og bruges i programmer. Kan også levere funktioner, så det er muligt at integrere i Active Directory-tjenester i det lokale miljø i forbindelse med enkeltlogonscenarier og SaaS-administration.

Gratis konto

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Visual Studio

Abonnenter får op til $1800 Azure-tjenester pr. år

Programstart

Deltag i BizSpark-programmet, og få gratis Azure-tjenester