Spring over navigation

Beskrivelse af tilbud på Microsoft Azure Government-sponsorat

Dette tilbud på et begrænset sponsorat på en Microsoft Azure Government-konto sendes via en mailinvitation og er kun for kunder, som Microsoft udvælger. Hvis du er berettiget til et tilbud på et Microsoft Azure Government-sponsorat, har du allerede modtaget en mailinvitation om at acceptere tilbuddet for dit konto-id.

Specialtilbud

Priserne for dit Microsoft Azure-forbrug i forbindelse med dette tilbud svarer til en rabat på 100 % i forhold til de officielle standardpriser for Azure Government-regionen.

Vilkår og konvertering til Enterprise-konto

De særlige priser ophører, og dit/dine abonnement(er) under Microsoft Azure-sponsoratet deaktiveres, når en af følgende situationer opstår: (1) dit samlede forbrug når forbrugsloftet (som angivet i din invitationsmail) ved standard Azure Government-priser før anvendelse af en rabat, eller (2) du når udløbsdatoen (som angivet i invitationsmailen). Specialtilbuddet ophører, hvis dit konto-id (som angivet i invitationsmailen) er knyttet til en Enterprise Agreement-tilmelding, og prisen og vilkårene i din Enterprise Agreement vil således være gældende. Du er ansvarlig for alle forbrugsgebyrer, efter specialtilbuddet udløber.

Overflytning

Azure Government kan kun købes gennem en Enterprise Agreement. Når Enterprise Agreement er aktiveret, kan Azure Business Operations hjælpe dig med at knytte en sponsoreret Azure Government-konto til din Enterprise Agreement-tilmelding.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere dette abonnement. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet ved overflytning til Enterprise Enrollment.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud er kun tilgængeligt for et begrænset antal kunder, som Microsoft har inviteret til at modtage et begrænset sponsorat på en Microsoft Azure Government-konto. Kunderne skal være valideret som Azure Government-kvalificerede lejere.

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dette dokument, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger.

Serviceaftaler

Vi leverer et sæt solide serviceaftaler til hver tjeneste på Azure Platform. Der er flere oplysninger om de enkelte serviceaftaler på vores side med serviceaftaler. Der leveres ingen serviceaftaler til tjenester i prøveperioden.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at der ikke slettes nogen data, og at kunder til enhver tid kan installere produktet igen. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure