Tilbud 2 på Microsoft Azure-sponsorat

Aktivér

Beskrivelse af tilbud på Microsoft Azure-sponsorat

Dette tilbud på et begrænset sponsorat på en Microsoft Azure-konto sendes udelukkende via en mailinvitation og er kun til kunder, som Microsoft udvælger. Hvis du er berettiget til et tilbud på et Microsoft Azure-sponsorat, har du allerede modtaget en mailinvitation om at acceptere tilbuddet for dit konto-id.

Specialtilbud

Prisen på dit Microsoft Azure-forbrug i forbindelse med dette tilbud er en rabat på 100 % i forhold til de officielle standard Pay-As-You-Go-priser inden for den nedenfor angivne periode.

Vilkår og konvertering til betalt konto

De særlige priser ophører, og dit/dine abonnement(er) under Microsoft Azure-sponsoratet deaktiveres, når en af følgende situationer opstår: (1) dit samlede forbrug når forbrugsloftet (som angivet i din invitationsmail) ved standard betalt efter forbrug-priser før anvendelse af en rabat, eller (2) du når udløbsdatoen (som angivet i invitationsmailen). Specialtilbuddet ophører også, hvis dit konto-id (som angivet i invitationsmailen) er knyttet til en Enterprise Agreement-tilmelding, og prisen og vilkårene i din Enterprise Agreement vil således være gældende. Du er ansvarlig for alle forbrugsgebyrer, efter specialtilbuddet udløber.

Undtagelser

Specialtilbuddet gælder ikke for Microsoft Azure-supportplaner, tredjepartsprodukter og produkter, som sælges via Microsoft Azure Marketplace, eller produkter, der på anden vis sælges uafhængigt af Microsoft Azure (f.eks. Active Directory Premium). Du er ansvarlig for alle gebyrer, der måtte påbeløbe for disse tjenester og produkter.

Betalingsmuligheder

Ingen betalingsmetode påkrævet.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere dette abonnement. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet.

Microsoft Online Service Agreement

Dit abonnement er underlagt Microsoft Online Service Agreement, som du har accepteret (aktuel version er tilgængelig her).

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud kan benyttes af kunder, der er bosiddende i et af følgende lande/områder, hvor det faktureres i den angivne valuta:

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dette dokument, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger.

Følgende månedlige forbrugskvoter anvendes. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, kan du altid kontakte kundeservice angående dine behov, så vi kan justere grænserne herefter.

Serviceaftaler

Vi leverer et sæt solide serviceaftaler til hver tjeneste på Azure Platform. Der er flere oplysninger om de enkelte serviceaftaler på vores side med serviceaftaler. Der leveres ingen serviceaftaler til tjenester i prøveperioden.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at der ikke slettes nogen data, og at kunder til enhver tid kan installere produktet igen. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure

Bemærkning til akkrediterede uddannelsesinstitutioner. Microsoft forbyder korruption af offentlige ansatte og betaling af bestikkelse eller returkommission af enhver art, uanset om det gælder handler med offentlige ansatte eller enkeltpersoner i den privat sektor. Det er Microsofts hensigt, at tilbuddet om Microsoft Azure-kreditter skal være i overensstemmelse med alle gældende love, regler og etiske regler for gaver og donationer. Det er også Microsofts hensigt, at Microsoft Azure-kreditterne skal være til brug og fordel for din organisation og ikke til personlig brug eller fordel for nogen ansat i din organisation. Microsoft stiller Microsoft Azure-kreditterne til rådighed, uden at vi søger at opnå tilsagn eller fortrinsstilling for Microsoft i nogen bindende arrangementer. Desuden forventes ingen eksklusivitet af nogen af parterne under overvejelsen af fremsættelsen af dette tilbud. Microsoft fremsætter dette tilbud under den forudsætning, at Microsoft som resultat af en sådan hjælp ikke udelukkes fra eventuelle indkøbsmuligheder eller gøres til genstand for eventuelle rapporteringskrav. Endelig giver accepten ingen forpligtelse for din organisation til at købe eller bruge Microsoft-produkter eller -tjenester.