Azure-fordel på Visual Studio Premium med MSDN

DETTE TILBUD ER IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIGT.

Azure giver store fordele for Visual Studio-abonnenter med Visual Studio Premium. Disse fordele omfatter $100 månedlige kreditter på Azure, lavere takster og ingen ekstragebyr for brug af MSDN-software på Azure til udvikling og test.

Fleksibilitet med Azure-kreditter

Nu kan du selv vælge, hvordan du vil bruge dine Azure-kreditter. Brug dem på enhver Azure-tjeneste efter behov, herunder Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services og mange andre.

Ingen ubrugte månedlige kreditter kan overføres til efterfølgende måneder, og de kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Fordele

Virtualiser med lavere takster

Sæt skub i udvikling og test med virtuelle Azure-maskiner. Visual Studio-abonnenter får rabat på timetakster. Og ikke nok med det. Stop dine virtuelle maskiner, så stopper vi med at fakturere dem i løbet af et minut.

Rabat på timetakster

Der ydes en rabat på alle instanser til Windows og Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, Websites og HDInsight på op til 40 % på vores Betalt efter forbrug-takster. MSDN-taksten for disse tjenester svarer til taksten for en virtuel Linux-maskine af samme størrelse og type. Eksempel:

  • En virtuel Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance-maskine faktureres til samme takst som en virtuel Linux/Medium (A2)/Basic Instance-maskine.
  • En Websites/Large (L)/Standard-tjeneste faktureres til taksten for den virtuelle Linux/Large (A3)/Standard Instance-maskine.
  • En HDInsight Head Node (på en Extra Large A4-instans) faktureres til taksten for den virtuelle Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance-maskine.

Hvis Forbrugsgrænse er fjernet, opkræves der til Pay-As-You-Go-takster.  Hvis Forbrugsgrænse er angivet til $0, lukkes dit abonnement, når tredjepartstjenesten bruges. Du får besked mindst 30 dage før eventuelle takststigninger.

Brug MSDN-software uden ekstragebyr

Der er intet ekstragebyr for MSDN-software, der kører på Windows Server, f.eks. SQL Server. Du får adgang til forudkonfigurerede virtuelle maskinafbildninger med MSDN-software, f.eks. SQL Server og BizTalk Server. Du kan også overføre din egen virtuelle maskine med din MSDN-software. Du bliver kun opkrævet Windows Server-rabatsatsen.

I dette Azure MSDN-abonnement kan du bruge den software, der er dækket af dit Visual Studio-abonnement, til udviklings- og testformål.

Microsoft-serversoftware, der understøttes af Azure Virtual Machines, er anført her.

Brug op til dine månedlige Azure-kreditter gratis. Hvis du overstiger dine månedlige kreditter, bliver din tjeneste deaktiveret den pågældende måned. Du kan vælge at slå forbrugsgrænsen fra, så ethvert månedligt forbrug, der overstiger de månedlige kreditter, opkræves til de takster, der er specificeret i dette tilbud. Læs mere om, hvordan Forbrugsgrænse fungerer. Hvis du slår Forbrugsgrænse fra, kan du slå det til igen ved starten af næste faktureringsmåned.

Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren.

Du skal have Visual Studio Premium med et abonnement på Visual Studio og bruge en Microsoft-konto, som er knyttet til dette abonnement. Du skal have et aktivt MSDN-medlemskab for at få Azure MSDN-fordele. Dette tilbud er begrænset til ét tilbud pr. abonnent.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportaftaler, tredjepartsprodukter eller produkter, der på anden vis sælges separat fra Azure (f.eks. Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalingsmuligheder

Kun kredit- eller debetkort, medmindre der tidligere er godkendt til faktura. Bemærk, at vi ikke accepterer forudbetalte og virtuelle kreditkort.

Du kan finde flere oplysninger om priser og fakturering på siden Priser.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere dette abonnement. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud kan benyttes af kunder, der er bosiddende i et af følgende lande/områder, hvor det faktureres i den angivne valuta:

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dette dokument, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger.

Følgende månedlige forbrugskvoter anvendes. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, kan du altid kontakte kundeservice angående dine behov, så vi kan justere grænserne herefter.

Brugsvilkår

Denne fordel er kun beregnet til udvikling og test. Vi forbeholder os ret til at afbryde enhver instans (VM eller skytjeneste), der kører uafbrudt i over 120 timer, eller hvis vi konstaterer, at instansen bruges til produktion. Produktionsprocesser skal køre på normale abonnementer.

Serviceaftaler

Denne fordel er udelukkende beregnet til udvikling og test og indeholder ikke nogen finansielt støttet serviceaftale.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at der ikke slettes nogen data, og at kunder til enhver tid kan installere produktet igen. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure