Azure-fordel på Visual Studio Ultimate med MSDN

TILBUDSVILKÅRENE ER BLEVET OPDATERET OG KAN SES HER.

Azure giver store fordele for Visual Studio-abonnenter med Visual Studio Ultimate. Disse fordele omfatter $150 månedlige kreditter på Azure, lavere takster og ingen ekstragebyr for brug af MSDN-software på Azure til udvikling og test.

Fleksibilitet med Azure-kreditter

Den første måned efter aktivering af din fordel modtager du $200 Azure-kreditter. Efter den første måned modtager du $150 Azure-kreditter hver måned. Nu kan du selv vælge, hvordan du vil bruge dine Azure-kreditter. Brug dem på enhver Azure-tjeneste efter behov, herunder Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services og mange andre.

Ingen ubrugte månedlige kreditter kan overføres til efterfølgende måneder, og de kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Fordele

Virtualiser med lavere takster

Sæt skub i udvikling og test med virtuelle Azure-maskiner. Dine kreditter varer nu længere, fordi Visual Studio-abonnenter får rabat på timetakster. Og ikke nok med det. Stop dine virtuelle maskiner, så stopper vi med at fakturere dem i løbet af et minut.

Rabat på timetakster

Der gives rabat på alle instanser til Microsoft Virtual Machines, Cloud Services og Websites. Visual Studio-abonnenter betaler reducerede takster (svarende til Linux-takster) for alle disse tjenester og får op til 40 % rabat på vores Betalt efter forbrug-takster.

Månedligt forbrug, der overstiger det månedlige kreditbeløb, som er inkluderet i dit tilbud, opkræves til enten rabattaksterne i ovenstående tabel eller Betalt efter forbrug-takster for andre tjenester, der ikke står i tabellen. Hvis Forbrugsgrænse er fjernet, opkræves der til Betalt efter forbrug-takster.  Hvis Forbrugsgrænse er angivet til $0, lukkes dit abonnement, når tredjepartstjenesten bruges. Du modtager besked mindst 30 dage før eventuelle ændringer af taksterne.

Brug MSDN-software uden ekstragebyr

Der er intet ekstragebyr for MSDN-software, der kører på Windows Server, f.eks. SQL Server. Du får adgang til forudkonfigurerede virtuelle maskinafbildninger med MSDN-software, f.eks. SQL Server og BizTalk Server. Du kan også overføre din egen virtuelle maskine med din MSDN-software. Du bliver kun opkrævet Windows Server-rabatsatsen, der er angivet i ovenstående tabel.

På dit Azure Visual Studio-abonnement kan du bruge den software, der er dækket af dit MSDN-abonnement, til udviklings- og testformål, med undtagelse af Windows-klienten, som ikke har brugslicens til Azure.

Microsoft-serversoftware, der understøttes af Azure Virtual Machines, er anført her.

Brug op til dine månedlige Azure-kreditter gratis. Hvis du overstiger dine månedlige kreditter, bliver din tjeneste deaktiveret den pågældende måned. Du kan vælge at slå forbrugsgrænsen fra, så ethvert månedligt forbrug, der overstiger de månedlige kreditter, opkræves til de takster, der er specificeret i dette tilbud. Læs mere om, hvordan Forbrugsgrænse fungerer.

Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren.

Du skal have Visual Studio Ultimate med abonnement på Visual Studio og bruge en Microsoft-konto, som er knyttet til dette abonnement. Du skal have et aktivt MSDN-medlemskab for at få Azure MSDN-fordele. Dette tilbud er begrænset til ét tilbud pr. abonnent.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportaftaler, tredjepartsprodukter eller produkter, der på anden vis sælges separat fra Azure (f.eks. Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalingsmuligheder

Kun kredit- eller debetkort, medmindre der tidligere er godkendt til faktura. Bemærk, at vi ikke accepterer forudbetalte og virtuelle kreditkort.

Du kan finde flere oplysninger om priser og fakturering på siden Priser.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere dette abonnement. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud kan benyttes af kunder, der er bosiddende i et af følgende lande/områder, hvor det faktureres i den angivne valuta:

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dette dokument, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger.

Følgende månedlige forbrugskvoter anvendes. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, kan du altid kontakte kundeservice angående dine behov, så vi kan justere grænserne herefter.

Brugsvilkår

Denne fordel er kun beregnet til udvikling og test. Vi forbeholder os ret til at afbryde enhver instans (VM eller skytjeneste), der kører uafbrudt i over 120 timer, eller hvis vi konstaterer, at instansen bruges til produktion. Produktionsprocesser skal køre på normale abonnementer.

Serviceaftaler

Denne fordel er udelukkende beregnet til udvikling og test og indeholder ikke nogen finansielt støttet serviceaftale.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at der ikke slettes nogen data, og at kunder til enhver tid kan installere produktet igen. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure