Tilbud om 12-måneders forudbetaling

Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt for nye abonnenter. Eksisterende abonnenter kan fortsat benytte sig af dette tilbud.

Betal forud for Azure-tjenester i en 12-måneders periode, og få 5 % rabat på Azure-tjenester. Minimumkøbet er $6000. Du faktureres på købstidspunktet. Hvis du har et ubrugt beløb ved udløbet af 12-måneders perioden, mister du pengene.

Rabatdetaljer

Tilbudsrabatsatsen anvendes på betalt efter forbrug-satserne for den del af dit forbrug, der går op til dit forudbetalte beløb. Et eventuelt forbrug, der overskrider det forudbetalte beløb, faktureres i henhold til standardpriserne for betaling efter forbrug.

Undtagelser

Dine forudbetalte beløb kan ikke bruges til at købe (og rabatter gælder ikke for) Azure Supportplaner, tredjepartsprodukter, produkter, der sælges via Azure Marketplace, eller produkter, der på anden vis sælges separat fra Azure (f.eks. Azure Active Directory Premium).

Azure-lagerkapacitet er ikke inkluderet i rabatterne.

Rabatten kan ikke kombineres med den gradvise rabat, der ydes som en del af betalt efter forbrug-satserne for Azure Storage, Data Transfer, Content Delivery Network, Media Services og andre Azure-tjenester, hvor prisen afhænger af forbruget af den pågældende tjeneste. For disse tjenester anvendes rabatten på basisprisniveauet.

Betalingsmuligheder

Når du køber et nyt abonnement, kan du købe med kreditkort, debetkort eller via faktura. Bemærk, at vi ikke accepterer forudbetalte og virtuelle kreditkort. Aktiveringen af tjenesten kan blive forsinket, mens kreditværdigheden undersøges, hvis du vælger at betale via faktura.

Når du skifter fra betalt efter forbrug til dette tilbud, understøtter vi kun betaling via faktura.

Ændringspolitik

Du kan når som helst i tilbudsperioden forhøje dit forudbetalte beløb via kontoportalen uden at forhøje periodens længde. Bemærk, at en stigning i det forudbetalte beløb ikke ændrer tilbudsperioden (slutdatoen forbliver uændret, og en eventuel ubrugt del af det forudbetalte beløb mistes). Ændringen træder i kraft i den næste månedlige faktureringscyklus.

Lad os f.eks. sige, at du foretager et forudbetalt køb af $8200 i begyndelsen af juni. Du har 12 måneder, hvor du kan bruge $8200 på Azure-tjenester. Hvis du i september har forbrugt størstedelen af $8200 og gerne vil tilføje en betaling, kan du gøre det, men du har stadig kun den oprindelige 12-måneders periode at forbruge alle forudbetalte beløb i. Hvis de forudbetalte beløb på et tidspunkt er forbrugt, faktureres forbruget i henhold til standarddetailpriserne.

Yderligere beløb, som forudbetales midt i perioden, faktureres og føjes til kontoen efter kontoens månedlige standardfaktureringscyklus, der er fastlagt på tidspunktet for kontoens første Azure-tilmelding/køb.

Du kan ikke reducere forudbetalingen i løbet af 12-måneders perioden.

Annulleringspolitik

Refusion (herunder for ubrugt beløb, der er forudbetalt) gives ikke, bortset fra som loven foreskriver.

Hvis du annullerer dit abonnement inden for de første 30 dage, skal du betale for et eventuelt forbrug i den måned, hvor du annullerer.

Hvis du annullerer dit abonnement på et hvilket som helst andet tidspunkt, skal du betale for dit køb for den resterende periode og et eventuelt overforbrug i den måned, hvor du annullerer.

Fornyelsespolitik

Dit abonnement er som standard indstillet til automatisk fornyelse ved udløbet af perioden. Samme forudbetalingsbeløb anvendes i næste periode. Et eventuelt ubrugt beløb ved udløbet af den aktuelle periode, overføres ikke til næste periode og mistes dermed ved udløbet af den aktuelle periode. Rabatten for den nye abonnementsperiode er den samme, som gælder for dette tilbud på fornyelsestidspunktet. Du kan altid framelde dig automatisk fornyelse. I det tilfælde udløber dit abonnement ved periodens udløb.

Hvis du ikke fornyer dit tilbud om forudbetaling, konverteres dit abonnement ved periodens udløb til et standardabonnement, hvor du betaler efter forbrug.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud kan benyttes af kunder, der er bosiddende i et af følgende lande/områder, hvor det faktureres i den angivne valuta:

Forbrugskvoter

Følgende månedlige forbrugskvoter anvendes. Hvis du har brug for højere grænser, kan du altid kontakte kundeservice angående dine behov, så vi kan justere grænserne herefter.

Cloud Services og Virtual Machines

Standardkvoten er 20 samtidige Standard Small-beregningsinstanser (A1) eller et tilsvarende antal andre beregningsinstanstyper eller -størrelser, som det fastlægges via kvotekonverteringstabellen for beregningsinstanser nedenfor.

1 BEREGNINGSINSTANS I FØLGENDEANTAL TILSVARENDE (A1)-STANDARDINSTANSER (LAVT FORBRUG)
Ekstra lille (A0)1
Lille (A1)1
Mellem (A2)2
Stor (A3) eller A64
Ekstra stor (A4) eller A78

Storage

5 samtidige lagerkonti

Active Directory

150.000 objekter

Et objekt er en post i katalogtjenesten, der angives med sit entydige navn. Et eksempel på et objekt er en brugerindtastning, der anvendes til godkendelsesformål.

Hvis du overskrider ovenstående kvoter i en given måned, skal du betale de gebyrer, som overstiger kvoterne. Vi forbeholder os også ret til at deaktivere din konto, hvis du en måned overskrider kvoten, men vi vil gøre flere forsøg på at kontakte dig via mail, før vi gør det. Der er flere situationer, som kan få os til at deaktivere din konto, herunder manglende betaling af gebyrer. Du kan finde flere oplysninger i vores brugsrettigheder for onlinetjenester til Azure Platform, som udgives på vores juridiske side.

Serviceaftaler

Vi leverer et sæt solide serviceaftaler (SLA'er). Der er flere oplysninger om de enkelte serviceaftaler på vores SLA-side. Der leveres ingen SLA'er til tjenester i prøveperioden.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Forbrugskvoter, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at i dette tilfælde slettes ingen data, og du kan geninstallere når som helst. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal.
  2. Få adgang til dine hostede tjeneste(r) via vores Azure-API'er.