Azure – Ofte stillede spørgsmål til Microsoft IT Pro Cloud Essentials

Dette begrænsede tilbud giver berettigede kunder rabattilbud, så de kan få gratis adgang til Microsoft Azure.

Fleksibilitet med Azure-kreditter

Som berettiget kunde modtager du Microsoft Azure-rabattilbud. Det månedlige beløb, du modtager i rabattilbud samt tilbuddets varighed, angives på det tidspunkt, hvor tilbuddet aktiveres. Du vælger selv, hvordan du vil bruge dine Microsoft Azure-kreditter. Brug dem på enhver Microsoft Azure-tjeneste efter behov, herunder Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, HDInsight, Media Services og meget andet.

Brug op til dine månedlige Microsoft Azure-kreditter gratis. Hvis du overstiger dine månedlige kreditter, bliver din tjeneste deaktiveret den pågældende måned. Du kan vælge at slå forbrugsgrænsen fra, så ethvert månedligt forbrug, der overstiger de månedlige kreditter, opkræves til Pay-As-You-Go-takster. Læs mere om, hvordan Forbrugsgrænse fungerer. De konti, som ikke havde et Azure-abonnement, herunder gratis prøveversion, inden d. 14. juli 2014, konverterer Azure-pasabonnementet til et forbrugsbetalt abonnement i slutningen af tilbudsperioden, hvis forbrugsgrænsen fjernes på ubestemt tid mindst fem dage inden udløb.

Ingen ubrugte månedlige kreditter kan overføres til efterfølgende måneder, og de kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer. Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren. Du modtager besked mindst 30 dage før eventuelle ændringer af taksterne.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportaftaler, tredjepartsprodukter eller produkter, der på anden vis sælges separat fra Azure (f.eks. Microsoft Azure Active Directory Premium).

AzureU-program

Microsoft Azure-kreditter, der er givet til et akkrediteret universitet, college og lignende ("akkrediterede uddannelsesinstitutioner") i forbindelse med AzureU-programmet leveres kun som en hjælp til de studerende i forbindelse med deres undervisning, research eller projekter, der er relateret til denne undervisning eller research, og ikke til personlig brug eller undervisningsbrug for de enkelte undervisere. Kreditter skal bruges i henhold til gældende love og bestemmelser for gratis tjenester til akkrediterede uddannelsesinstitutioner, herunder de enkelte institutioners gavepolitikker. Brugen skal stoppe, hvis der opstår konflikt eller uoverensstemmels med disse love, bestemmelser eller politikker. Modtagerne bør på forhånd diskutere Azure-kreditterne med den etisk ansvarlige på deres institution for at sikre, at de overholder institutionens gavepolitikker. Microsoft fraskriver sig alle rettigheder til kompensation fra den akkrediterede uddannelsesinstitution for de Azure-kreditter, der ydes i forbindelse med AzureU-programmet.

Betalingsmuligheder

Kun kredit- eller debetkort, medmindre der tidligere er godkendt til faktura. Bemærk, at vi ikke accepterer forudbetalte og virtuelle kreditkort.

Du kan finde flere oplysninger om priser og fakturering på siden Priser.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere dette abonnement. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud kan benyttes af kunder, der er bosiddende i et af følgende lande/områder, hvor det faktureres i den angivne valuta:

Grænser, kvoter og begrænsninger

Tilbuddet er begrænset til én gratis prøveversion pr. ny Azure-kunde.

Dette begrænsede tilbud giver berettigede kunder rabattilbud, så de kan få gratis adgang til Microsoft Azure. Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportplaner, Visual Studio Team Services, brandede tredjepartsprodukter samt produkter, der sælges via Marketplace, eller produkter, der på anden vis sælges uafhængigt af Azure. Ikke til videresalg. 1 kode pr. person pr. konto.

Se dette dokument, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger.

Følgende månedlige forbrugskvoter anvendes. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, kan du altid kontakte kundeservice angående dine behov, så vi kan justere grænserne herefter.

Serviceaftaler

Vi leverer et sæt solide serviceaftaler til hver tjeneste på Azure Platform. Der er flere oplysninger om de enkelte serviceaftaler på vores side med serviceaftaler. Der leveres ingen serviceaftaler til tjenester i prøveperioden.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at der ikke slettes nogen data, og at kunder til enhver tid kan installere produktet igen. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

 1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal
 2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure

Ofte stillede spørgsmål

 • Det er ikke noget problem. Azure-paskontoen kan kun bruges som "Microsoft-konto". Når du logger på, bliver du muligvis bedt om at vælge "Microsoft-konto" eller "organisationskonto". Sørg for at vælge den korrekte konto, da abonnementet ellers ikke vil være tilgængeligt. Hvis du ikke har markeret en indstilling, skal du logge ud og derefter logge ind med den korrekte konto. I browseren er standardindstillingen ofte "organisationskonto", når den er blevet markeret, så derfor skal du muligvis nulstille browserens cachehukommelse.

 • Når et Azure-abonnement er blevet deaktiveret, opbevarer Microsoft dataene for det pågældende abonnement i 90 dage. Du kan når som helst oprette en supportanmodning via https://portal.azure.com for at genaktivere abonnementet, og tjenesterne vil stadig være tilgængelige.

 • Nej, Azure-paskreditter understøtter ikke overdragelse af kontoejerskab.

 • Du modtager $25 kredit hver måned, indtil passet udløber. Azure bruger kreditbeløbet på $25 først, og derefter trækkes betaling for et evt. forbrug over $25 på det registrerede kreditkort. Hvis du ikke har fjernet forbrugsgrænsen, skal du manuelt give tilladelse til debitering af forbrug, der ligger ud over grænsen på $25.

 • Du kan angive kreditkortoplysninger og skifte til en konto, der er betalt efter forbrug.

 • Du kan ikke foretage ændringer i dine tjenester i resten af faktureringsperioden. De tjenester, du har oprettet, bevares, men de er ikke aktive. Hvis det er sidste måned på dit Azure-pas, vil kontoen blive deaktiveret ved månedens afslutning, medmindre du skifter til en betalingskonto.

 • Hvis du har angivet kreditkortoplysninger og givet tilladelse til debitering, kan du bruge dine tjenester igen uden problemer, og et evt. forbrug, der ligger ud over den månedlige kredit på $25 debiteres kreditkortet.

 • Før udløbsdatoen har du mulighed for at overføre dine data til et betalt Microsoft Azure-abonnement. Efter udløbsdatoen har du 90 dage, før dine data fjernes. Hvis du ønsker at skifte til et betalingsabonnement, anbefaler vi, at du gør det før udløbsdatoen, da reaktivering af konti kræver, at du opretter en supportanmodning. Hvis du vælger ikke at overføre din Microsoft Azure-konto til en betalingskonto, skal du sørge for at få kopieret dine data.

 • Du skal kontakte Support, og når du aktiverer/overfører dit abonnement til betalt efter forbrug, kan det være, at du skal anvende oplysninger på et gyldigt kreditkort. Hav dem parat for at forkorte ventetiden.