Spring over navigation

Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning

Aftale om Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning

Revideret: Januar 2020

Denne Abonnementsaftale om Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning ("Aftale") er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation eller, afhængigt af hvor Deres institution er etableret, et af dets associerede selskaber ("Microsoft," "vi," "os," eller "vores"). Læs denne Aftale omhyggeligt igennem. Den regulerer Deres adgang til og brug af et Abonnement på Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning ("Abonnement"), herunder eventuelle konkurrencer, udviklerværktøjer, onlinelæring, software, medier, indhold, materialer, tjenester, opdateringer, tillæg, internetbaserede tjenester, kampagner og supporttjenester, som De muligvis modtager via Abonnementet ("Abonnementsfordele"), medmindre andre vilkår ledsager de pågældende Abonnementsfordele, og i så fald gælder de pågældende vilkår. Ved at tilmelde Dem et Abonnement, klikke på en "Jeg accepterer"-knap, "Registrer"-knap, afkrydsningsfelt eller anden funktionelt tilsvarende kontrol eller ved at bruge eller få adgang til Abonnementsfordele bekræfter De, at De accepterer vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Hvis De ikke accepterer, skal De ikke tilmelde Dem, aktivere et Abonnement eller få adgang til eventuelle Abonnementsfordele. Læs, udskriv og gem en kopi af disse vilkår og betingelser i deres optegnelser, da der ikke gemmes en kopi til Dem.

 1. Berettigelse

  I denne Aftale betyder "De/Dem"" enten en uddannelsesinstitution eller en videnskabs-, teknologi-, ingeniør-, matematikafdeling eller et laboratorium, der er beliggende på og ejes af en uddannelsesinstitution. "Uddannelsesinstitution" betyder en enhed, der udelukkende er organiseret og drives med det formål at undervise sine tilmeldte elever, og som er akkrediteret af det relevante anerkendte uddannelsesmæssige akkrediteringsorgan inden for det geografiske område, hvor den er beliggende. "Elev" betyder en individuel person (ikke en virksomhedsenhed), der aktivt er tilmeldt på deltid eller fuldtid og deltager i kurser på en Uddannelsesinstitution, der fører til akademisk kredit, certificering eller et diplom. "Autoriserede Brugere" af Abonnementet omfatter Deres (a) Elever, (b) medarbejdere, der yder IT- eller administrativ support, der er direkte forbundet med administration af Deres Abonnement ("Personale"), og (c) lærerstab ansat til at undervise kurser til Deres Elever, bistå med kurser, laboratoriekurser eller programmer til Deres Elever eller udføre ikke-kommerciel forskning på Deres vegne ("Fakultet").

  Microsoft forbeholder sig ret til efter eget skøn at afgøre, hvorvidt en Uddannelsesinstitution eller opfylder (eller fortsætter med at opfylde) berettigelseskriterierne for at modtage et Abonnement.

 2. Abonnement

  Abonnementet giver Dem og Deres Autoriserede Brugere adgang til fællesskabet for Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning samt visse tilknyttede Abonnementsfordele, mens De har et aktivt Abonnement, afhængigt af de specifikke vilkår i Deres Abonnement, medmindre det opsiges tidligere. Når Deres Abonnement ophører, vil De og Deres Autoriserede Brugere ikke længere have adgang til Abonnementsfordele eller nye aktiveringer eller produktnøgler. Autoriserede Brugere kan dog fortsat bruge den software, der blev erhvervet, før de blev uberettigede, med forbehold af vilkårene i denne Aftale.

 3. Opdateringer eller ændringer til Abonnementsfordelene

  Microsoft forbeholder sig ret til at ændre ethvert aspekt af Abonnementet eller disse vilkår, herunder eventuelle Abonnementsfordele, til enhver tid. Sådanne opdateringer kan offentliggøres på Microsoft Azures UddannelsesHub i en e-mailmeddelelse, der præsenteres ved login, eller via andre rimelige midler. De skal besøge Uddannelseshubben mindst én gang hver 30 dage for at kontrollere potentiel meddelelse om ændringer og anmode Autoriserede Brugere om at gøre det samme. Brug af Deres Abonnement, efter at ændringerne er trådt i kraft, betyder, at De accepterer de nye vilkår. Hvis De ikke accepterer de nye vilkår, skal De stoppe med at bruge Abonnementet og lukke Deres Abonnement. I modsat fald gælder de nye vilkår for Dem.

 4. Brug af Abonnementsfordelene

  Deres Abonnement vil give Dem og Deres Autoriserede Brugere adgang til bestemte Abonnementsfordele, der udelukkende har til formål at understøtte Deres uddannelse, undervisning, ikke-kommerciel forskning eller bestræbelser på at designe, udvikle, teste og påvise softwareapplikationer til de ovennævnte formål. Abonnementsfordele er personlige for Dem, og De må ikke overføre, sælge, dele, underlicensere, overdrage eller udlåne dem. Deres adgang til og brug af Abonnementsfordelene, herunder deres tilvejebringelse for Autoriserede Brugere, er underlagt vilkårene i denne Aftale og eventuelle særskilte vilkår, der er specifikke for den pågældende fordel. De skal have et aktuelt, aktivt Abonnement for at få adgang til de fleste af Abonnementsfordelene.

  1. Software, skytjenester, udvikler

   1. Installation, brug

    Deres installation og brug af og Deres Autoriserede Brugeres brug af software, skytjenester eller udviklerværktøjer, der leveres som Abonnementsfordele, er underlagt særskilte licensvilkår, der leveres med softwaren, tjenesterne eller værktøjerne, såsom klik-igennem-licensvilkår, med undtagelse af ændringer til de vilkår, der er angivet i denne Aftale. De eller Autoriserede Brugere kan kun bruge disse Abonnementsfordele i et virtuelt miljø, hvis det er tilladt i henhold til det specifikke produkts slutbrugerlicens. Selvfølgelig kan softwaren, skytjenester eller udviklerværktøjer aldrig bruges til at udvikle eventuel form for ondsindet software eller spamware.

   2. Aktivering

    Nogle softwareprogrammer kan kræve aktivering. Hvis det er tilfældet, skal De aktivere softwaren inden for det geografiske område, der er knyttet til Deres Abonnement.

   3. Produktnøgler

    Softwaren kræver muligvis en nøgle for at blive installeret, eller for at De kan få adgang til den. Ikke al software er forsynet med det samme antal nøgler. De er ansvarlig for brugen af nøgler, der tildeles Dem eller tilvejebringes for Autoriserede Brugere. De må ikke videresælge, dele, tildele eller på anden måde overføre nøgler. Nøgleaktivitet overvåges. Microsoft forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige et Abonnement eller Abonnementsfordele uden varsel til eller forpligtelse over for Dem, hvis Microsoft opdager mistænkelig aktivitet relateret til nøgler eller aktiveringer. Microsoft forbeholder sig ret til efter eget skøn at afgøre, hvorvidt en aktivitet udgør mistænkelig aktivitet. Microsoft kan deaktivere eller på anden måde begrænse Deres nøgler, når Deres Abonnement slutter. Deaktiverede nøgler kan ikke aktivere software. De må kun videregive nøgler til Deres Autoriserede Brugere, hvis det er nødvendigt for at understøtte Abonnementet direkte. Individuelle produktnøgler, der distribueres til Autoriserede Brugere er udelukkende til aktivering af software på Elevers og Lærerstabens personlige maskiner og må ikke deles, overføres eller overdrages. De vil gøre alt for at gøre de pågældende personer opmærksomme på begrænsningerne på brug af nøglerne. Følgende vilkår gælder for lab-nøgler, der leveres i henhold til Abonnementet på Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning:: (a) lab-nøgler skal kun bruges til at aktivere softwaren i en STEM-afdeling, som er en nuværende licenstager i henhold til et Abonnement på Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning, og (b) lab-nøgler skal kun aktiveres på den fysiske campus, for hvilken Abonnementet på Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning blev anskaffet.

   4. Windows-operativsystemer

    Hvis Deres Abonnement indeholder visse Windows-operativsystemprodukter, kan De kun installere disse produkter på computere i en STEM-afdeling, som er en gyldig licenstager i henhold til et Abonnement på Microsoft Azure-udviklerværktøjer til undervisning, selv hvis disse computere ikke allerede har et Windows-operativsystem installeret på det, KUN, hvis (i) computerne ejes af eller leases til Dem, (ii) computerne til enhver tid vil forblive fysisk beliggende i STEM-afdelingen, som er licenstageren i henhold til denne Aftale, (iii) produkterne bruges til at understøtte STEM-læring, -undervisning og -forskning i forbindelse med Microsoft-teknologier, og (iv) ikke bruges til generelle formål såsom webbrowsing eller e-mailadgang eller ikke-STEM-aktiviteter. Hvis brugen af Windows-operativsystemprodukter, der følger med Abonnementet, anvendes på anden måde, skal et gyldigt Ægthedsbevis (COA, Certificate of Authenticity) for et Windows-operativsystem først anbringes på den eller de computere, hvorpå produkterne er installeret.

   5. Tredjepartssoftware

    Softwaren kan indeholde tredjepartskode. Ethvert script eller enhver kode, der ejes af eventuel tredjepart, og som der linkes eller henvises til fra softwaren, er licenseret til Dem af de tredjeparter, der ejer en sådan kode, ikke af Microsoft. Eventuelle meddelelser vedrørende tredjepartskoden er kun til Deres orientering. Softwaren inkluderet i Abonnementet er licenseret, ikke solgt, og Microsoft forbeholder sig alle rettigheder til softwaren, der ikke udtrykkeligt tildeles af Microsoft, uanset om det er gennem underforståelse, berettiget antagelse eller på anden måde.

  2. Begivenheder, konkurrencer, andre kampagner

   De fleste begivenheder, konkurrencer eller andre kampagner vil generelt have særskilte vilkår og betingelser forbundet med deltagelse i dem, som De eller Deres Autoriserede Brugere skal acceptere for at kunne deltage.

  3. Udgiv apps

   Hvis De eller en Autoriseret Bruger vælger at udgive et softwareprogram ("app") , der er udviklet ved hjælp af Abonnementsfordelene, skal De eller den Autoriserede Bruger indtaste en kampagnekode på (https://dev.windows.com), oprette en udviklerkonto og acceptere alle gældende vilkår og betingelser forbundet med den pågældende App Store for at få adgang til denne fordel.

  4. Tredjepartstilbud

   Abonnementet kan give Dem og Deres Autoriserede Brugere mulighed for at få adgang til eller erhverve produkter, tjenester, websteder, links, indhold, materiale, spil eller applikationer fra tredjeparter (virksomheder eller personer, der ikke er Microsoft). Sådanne tredjeparter kan tilvejebringe en databeskyttelsespolitik for Dem eller Deres Autoriserede Brugere eller kræve, at De eller Deres Autoriserede Brugere accepterer yderligere vilkår for anvendelse, før De installerer eller bruger deres apps, tjenester eller andre tilbud. De eller Deres Autoriserede Brugere bør gennemgå eventuelle yderligere vilkår og databeskyttelsespolitikker, før de erhverver eller benytter Dem af tredjepartstilbud. Eventuelle yderligere tredjepartsvilkår ændrer ikke nogen af ​​disse vilkår. De og Deres Autoriserede Brugere er ansvarlige for jeres respektive interaktioner med tredjeparter. Microsoft licenserer ikke immaterielle rettigheder til Dem eller Deres Autoriserede Brugere som led i eventuelt tredjepartstilbud og er ikke ansvarlig for oplysninger tilvejebragt af tredjeparter for Dem eller Deres Autoriserede Brugere, eller af Dem eller Deres Autoriserede Brugere for tredjeparter.

  5. Andre fordele

   Andre Abonnementsfordele, der ikke omfatter software eller som kan blive præsenteret fra tid til anden, kan være underlagt særskilte vilkår.

 5. Brugerindhold

  Visse Abonnementsfordele eller Microsoft-websteder, som De eller Deres Autoriserede Brugere kan bruge i forbindelse med Abonnementet, kan give Dem eller dem mulighed for at opbevare eller dele indhold, som De eller de genererer ("Brugerindhold") eller modtage materiale fra andre. Vi gør ikke krav på ejerskab af et sådant Brugerindhold. Brugerindhold forbliver ejendom tilhørende Dem eller den respektive Autoriserede Bruger, der uploadede det, og uploaderen er ansvarlig for det. Uploaderen af ​​Brugerindholdet er også ansvarlig for at respektere andres rettigheder, herunder ophavsret. Få mere at vide om ophavsret på (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) . Når De eller Deres Autoriserede Brugere deler Brugerindhold via Abonnementet eller på Microsoft-websteder, erklærer og garanterer De (de), at De (de) har (og vil have) alle rettigheder og tilladelser, der er nødvendige for det Brugerindhold, der uploades, opbevares eller deles, og at en sådan upload, opbevaring eller deling er i overensstemmelse med Microsoft-serviceaftaler og Brugsvilkår.

 6. Forbudt brug af Abonnementsfordele

  Som betingelse for Deres brug af Abonnementet accepterer De, at De ikke vil give Autoriserede Brugere tilladelse til at bruge Abonnementsfordelene til eventuelt formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser eller erklæringer. Autoriserede Brugere skal ikke bruge Abonnementsfordelene på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe en Microsoft-server eller de netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller gribe ind i andre parters brug og nytte af Abonnementsfordele. Autoriserede Brugere skal ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til Abonnementsfordele, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til eventuel Microsoft-server eller til nogen af Abonnementsfordelene, gennem hacking, adgangskode-mining eller på nogen anden måde. Autoriserede Brugere skal ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem Abonnementsfordelene.

  Abonnementsfordelene og associerede websteder kan indeholde e-mailtjenester, opslagstavletjenester, chatområder, fora, grupper, fællesskaber, personlige websider, kalendere, fotoalbums, optegnelser og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er beregnet til at gøre det muligt for Autoriserede Brugere at kommunikere med andre ("Kommunikationstjenester"). De accepterer, at De vil bede Autoriserede Brugere om kun at bruge Kommunikationstjenesterne til at skrive, sende og modtage meddelelser og materiale, der er passende og, hvis relevant, relateret til den pågældende Kommunikationstjeneste. Som eksempel og ikke som en begrænsning må Autoriserede Brugere ved brug af Kommunikationstjenesterne ikke:

  • Bruge Kommunikationstjenesterne i forbindelse med spørgeundersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, junk-e-mail, spam eller andre duplikerede eller uopfordrede meddelelser (kommercielle eller på anden måde).
  • Krænke, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (såsom retten til privatlivets fred eller omtale).
  • Offentliggøre, opslå, uploade, distribuere eller udbrede upassende, krænkende, ærekrænkende, sjofle, uanstændige eller ulovlige emner, navne, materialer eller oplysninger.
  • Uploade eller på anden måde gøre tilgængelig, filer, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er beskyttet af lov om immaterielle rettigheder, herunder, som eksempel, og ikke som begrænsning, love om ophavsret og varemærker (eller af rettigheder til privatlivets fred og omtale), medmindre den Autoriserede Bruger ejer eller kontrollerer rettighederne dertil eller har modtaget al nødvendig samtykke til at gøre dette.
  • Bruge eventuelt materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, som er blevet gjort tilgængelige gennem Kommunikationstjenesterne, på nogen måde, som krænker en parts ophavsrettigheder, rettigheder til varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsretligt beskyttede rettigheder.
  • Uploade filer som indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, ransomware, cancelbots, korrupte filer, malware generelt, eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige driften af en anden persons computer eller ejendom.
  • Reklamere for eller tilbyde at sælge eller købe eventuelle varer eller tjenester til eventuelt forretningsmæssigt formål, medmindre sådanne Kommunikationstjenester specifikt tillader sådanne meddelelser.
  • Downloade nogen fil, der er slået op af en anden bruger af en Kommunikationstjeneste, som den Autoriserede Bruger ved, eller burde vide, ikke lovligt må gengives, vises, udføres og eller distribueres på en sådan måde.
  • Forfalske eller slette administrationsoplysninger om ophavsret, såsom tilskrevet forfatterskab, juridiske eller andre passende meddelelser, eller angivelser af ejendomsret eller oprindelsesmærkater eller softwarekilder eller andet materiale, der er indeholdt i en fil, der uploades.
  • Begrænse eller forhindre andre brugere i at bruge og have nytte af Kommunikationstjenesterne.
  • Overtræde ordensregler eller andre retningslinjer, der kan gælde for en specifik Kommunikationstjeneste.
  • Indhente eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser.
  • Overtræde eventuelle gældende love eller forordninger.
  • Oprette en falsk identitet med henblik på at vildlede andre.
  • Bruge, downloade eller på anden måde kopiere, eller give (mod betaling eller gratis) til en person eller enhed, nogen form for liste over brugere af Abonnementsfordelene eller andre bruger- eller brugsoplysninger eller enhver del deraf.

  Microsoft forpligter sig ikke til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Microsoft forbeholder sig dog ret til at gennemgå materialer, der slås op på Kommunikationstjenestene og til at fjerne materiale efter eget skøn.

  Microsoft forbeholder sig ret til når som helst at videregive alle oplysninger, som Microsoft anser som nødvendige for at overholde gældende lovgivning, forordning, retsproces eller offentlig anmodning, eller til at redigere, afvise at opslå eller fjerne oplysninger eller materialer helt eller delvist efter Microsofts eget skøn.

  Autoriserede Brugere skal anmodes om altid at være forsigtige, når de videregiver personligt identificerende oplysninger om dem selv, deres venner og familie og følsomme oplysninger i eventuelle Kommunikationstjenester.

  Microsoft kontrollerer eller godkender ikke indhold, meddelelser eller oplysninger, der findes i Kommunikationstjenester, og Microsoft fraskriver sig derfor specifikt ethvert ansvar med hensyn til Kommunikationstjenesterne. Administratorer og værter er ikke godkendte Microsoft-talspersoner, og deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.

  Materialer, der uploades til Kommunikationstjenester kan være underlagt begrænsninger for brug, gengivelse og/eller udbredelse. Det er Deres og Deres Autoriserede Brugeres ansvar at overholde sådanne begrænsninger ved download af materialerne.

 7. Ændringer i status

  De vil ophøre med at give adgang til Abonnementsfordele eller eventuelle softwarenøgler til enhver person, der ophører med at være en Autoriseret Bruger som defineret ovenfor, eller ved ophør, annullering eller udløb af Deres Abonnement. Autoriserede Brugere, der har modtaget software i henhold til Abonnementet, kan dog fortsat bruge den software, der blev erhvervet, før de blev uberettigede, forudsat at de gør det i overensstemmelse med disse vilkår.

 8. Kopikvalitet

  De skal sikre, at hver kopi af softwaren, der leveres til Deres Autoriserede Brugere, er en ægte og fuldstændig kopi og indeholder alle licensvilkår, meddelelser om ophavsret, varemærke og andre meddelelser.

 9. Administrator

  De skal udpege en administrator til at fungere som den primære kontaktperson for Microsoft vedrørende:

  • administration og styring af Abonnementet og software,
  • håndhævelse af retningslinjerne angivet i denne Aftale, og
  • registrering af antallet af downloads af Abonnementssoftwaren fra Deres servere og registreringer af de Autoriserede Brugere, som De leverer medier til, der indeholder Abonnementssoftware.
 10. Samtykke fra forælder eller værge

  Adgang til Abonnementsfordelene kan kun gives til Elever under 13 år, hvis deres forælder eller værge først har givet deres samtykke til deres adgang. De accepterer, at:

  • ansvar for at bekræfte alder og give kontoadgang til Abonnementsfordelene udelukkende er Deres eller Abonnementsadministratorens ansvar, ikke Microsofts ansvar, og
  • et sådant samtykke indsamles via en verificerbar metode og opbevares på en tilgængelig måde, før der oprettes en konto for Eleven eller gives softwareadgang til Eleven, enten via et Elektronisk Licensstyringssystem (ELMS), en internetbutik eller på anden måde.
 11. Fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger

  For at levere Abonnementet indsamler Microsoft visse oplysninger om Dem. Microsoft kan også automatisk uploade oplysninger om Deres computer, Deres brug af Abonnementet og Abonnementets ydeevne. Vi bruger og beskytter de pågældende oplysninger som beskrevet i Microsofts Databeskyttelseserklæring. Når der er noget vigtigt at fortælle Dem om Deres brug af Abonnement eller brugen af Abonnementet af Deres Autoriserede Brugere, kan vi sende meddelelser til den e-mail, der er knyttet til Deres Abonnement.

 12. Opsigelse af Abonnementet

  1. Annullering og ikke-fornyelse

   De kan til enhver tid annullere Deres Abonnement ved at indsende en anmodning om annullering på (https://www.azureforeducation.com/faq) og klikke på linket "Kontakt os" nederst. Deres Abonnement udløber, når Deres Abonnementsperiode ophører, hvis De ikke fornyer det eller ikke betaler årsgebyret forud for udløbsperioden.

  2. Afslutning

   Microsoft kan opsige denne Aftale, hvis De eller en af Deres Autoriserede Brugere efter Microsofts eget skøn undlader at overholde et af disse vilkår. Desuden ophører Abonnementet automatisk, hvis De ikke længere er berettiget til Abonnementet (ved at opfylde definitionen af "De/Dem" ovenfor). Hvis Microsoft opsiger Deres Abonnement, giver vi Dem et rimeligt varsel, før vi gør det, medmindre der er alvorlige årsager til at opsige Deres Abonnement.

  3. Effekt

   Hvis Deres Abonnement eller berettigelse til at modtage Abonnementet slutter uanset årsag, vil disse vilkår og Deres rettigheder til adgang til Abonnementsfordelene ophøre, hvilket betyder, at De ikke længere kan kræve eventuelle nøgler eller distribuere softwaren eller eventuelle andre Abonnementsfordele til Deres Fakultet, Personale eller Elever, dog kan De og Deres Lærerstab, Personale og Elever fortsætte med at bruge kopier af Abonnementssoftwaren, der blev modtaget inden ophøret af ​​Deres Abonnement i overensstemmelse med disse vilkår, og De skal ødelægge alle andre kopier af softwaren i Deres besiddelse. Men hvis Microsoft opsiger Deres Abonnement i forbindelse med en overtrædelse af væsentlige bestemmelser i denne Aftale, ophører alle brugsrettigheder forbundet med eventuel Abonnementssoftware omgående.

 13. Supporttjenester

  Hvis supporttjenester leveres som en del af Abonnementet, kan sådanne tjenester være underlagt særskilte vilkår. Eventuelle supporttjenester, der tilbydes som en del af Abonnementet, skal bruges før opsigelsen eller udløbet af Deres Abonnement udelukkende med henblik på at understøtte Deres brug af Abonnementet. Generelt leveres software og andre tjenester i henhold til Abonnementet som de forefindes, og vi yder ikke supporttjenester til dem.

 14. Den fuldstændige aftale; overdragelse og overførsel

  Denne Aftale, herunder alle vilkår, der er medtaget ved henvisning eller hyperlink, og vilkårene for eventuelle Abonnementsfordele, som De eller Deres Autoriserede Brugere anvender, udgør hele aftalen for Abonnementet. Microsoft kan overdrage denne Aftale, helt eller delvist, til enhver tid og uden varsel til Dem. De må ikke overdrage denne Aftale eller overføre eventuelle rettigheder til at bruge Abonnementet eller eventuelle Abonnementsfordele.

 15. Gældende lovgivning

  Nærværende Aftale skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Washington, og den gælder for erstatningskrav i forbindelse med kontraktbrud, uanset principperne for lovkonflikter. Alle andre retskrav, herunder krav i henhold til statslig eller national forbrugerbeskyttelseslov, love om illoyal konkurrence samt krav om erstatning uden for kontraktforhold, er underlagt lovgivningen i den stat eller det land, hvor De bor. De har muligvis visse rettigheder, som ifølge gældende lov ikke kan udelukkes. Intet, som vi siger i denne Aftale, vil påvirke de pågældende juridiske rettigheder.

 16. Virkning af lokale love

  Denne Aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til gældende lovgivning vedrørende Abonnementet og Abonnementsfordelene. Denne Aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse, selvom vi angiver noget, som lyder som om, at det strider imod Deres juridiske rettigheder. Det er det, vi mener med "i henhold til gældende lovgivning".

 17. ANSVARSBEGRÆNSNING

  Med forbehold af gældende lovgivning kan De fra Microsoft og dets leverandører kun opnå direkte erstatningsbeløb på op til USD 5,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder for alt, der er relateret til denne Aftale, for eksempel, (a) ethvert forhold vedrørende Abonnementet, software, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjepartswebsteder eller tredjepartsapplikationer, og (b) erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for kontraktforhold i det omfang gældende lov tillader det. Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder ikke for dig, hvis der i dit land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader. Intet kan udelukke eller begrænse vores ansvar for dødsfald eller personskader forårsaget af vores uagtsomhed eller svig.

  For spørgsmål om Microsoft Imagine-programmet, eller hvis De har brug for support, bedes De se (https://www.azureforeducation.com/faq) og klikke på linket "Kontakt os" nederst.

BEGRÆNSET GARANTI

DENNE GARANTI ERSTATTER EN EVENTUEL GARANTI, SOM DE KAN STØDE PÅ VED BRUG AF SOFTWAREN

 1. BEGRÆNSET GARANTI

  Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, som De modtager i eller sammen med softwaren.

 2. GARANTIPERIODEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER.

  DEN BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER SOFTWAREN I ÉT ÅR, EFTER DEN ER BLEVET ERHVERVET AF DEN FØRSTE BRUGER. HVIS DE MODTAGER TILLÆG, OPDATERINGER ELLER ERSTATNINGSSOFTWARE I LØBET AF DET PÅGÆLDENDE ÅR, ER DE DÆKKET I DEN RESTERENDE GARANTIPERIODE ELLER 30 DAGE, ALT EFTER HVAD DER ER LÆNGERE. Hvis den første bruger overfører softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren.

  I DET OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, VIL EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER KUN VÆRE GÆLDENDE I DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE. Visse stater tillader ingen begrænsninger på varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger på varigheden af en stiltiende garanti eller betingelse.

 3. UDELUKKELSER FRA GARANTI

  Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for Microsofts kontrol.

 4. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD

  MICROSOFT REPARERER ELLER ERSTATTER SOFTWAREN VEDERLAGSFRIT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEN, REFUNDERER MICROSOFT BELØBET ANGIVET PÅ DERES KØBSKVITTERING FOR SOFTWAREN. MICROSOFT REPARERER ELLER ERSTATTER OGSÅ TILLÆG, OPDATERINGER OG ERSTATNINGSSOFTWARE VEDERLAGSFRIT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEM, REFUNDERER MICROSOFT DET BELØB, SOM DE EVENTUELT HAR BETALT FOR DEM. DE SKAL AFINSTALLERE SOFTWAREN OG RETURNERE EVENTUELLE MEDIER OG ANDRE TILKNYTTEDE MATERIALER TIL MICROSOFT SAMMEN MED KØBSKVITTERINGEN FOR AT FÅ REFUNDERET BELØBET. DISSE ER DERES ENESTE MULIGHEDER FOR AFHJÆLPNING I TILFÆLDE AF BRUD PÅ DEN BEGRÆNSEDE GARANTI.

 5. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE

  DE KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE DANSK LOVGIVNING, HVILKET NÆRVÆRENDE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE.

 6. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN

  De skal fremlægge købskvittering for at få garantiservice.

  USA og Canada. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, der er erhvervet i USA og Canada, bedes De kontakte Microsoft på

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller
  3. gå til (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for nærværende begrænsede garanti. Hvis De vil fremsætte et krav under denne garanti, skal De kontakte enten
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland, eller
  2. det lokale associerede Microsoft-selskab i Deres land (se www.microsoft.com/worldwide).

  Uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten, og hvis De har erhvervet softwaren uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten og Afrika, bedes De kontakte det lokale associerede Microsoft-selskab i Deres land (se www.microsoft.com/worldwide).

 7. INGEN ANDRE GARANTIER

  DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ER MICROSOFTS ENESTE DIREKTE GARANTI. MICROSOFT FREMSÆTTER INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER. HVIS TILLADT I HENHOLD TIL LOKAL LOV, FREMSÆTTER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Hvis lokal lov giver Dem nogen stiltiende garantier eller betingelser til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i klausulen "Afhjælpning ved Garantibrud" ovenfor, i det omfang tilladt i henhold til lokal lov.

 8. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING FOR GARANTIBRUD

  OVENSTÅENDE KLAUSUL OM BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ERSTATNING GÆLDER FOR BRUD AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI.

  NÆRVÆRENDE GARANTI GIVER DEM BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DE HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE AFHÆNGIG AF STAT ELLER LAND.

  FOR AUSTRALIEN - HVIS DE BOR I AUSTRALIEN, HAR DE LOVBESTEMTE GARANTIER I HENHOLD TIL DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOVGIVNING, OG INTET I DISSE VILKÅR HAR TIL HENSIGT AT PÅVIRKE DE PÅGÆLDENDE RETTIGHEDER.