Forudsigende vedligeholdelse

Forøg pålideligheden af udstyr med prædiktiv vedligeholdelse

Følgende demo er et eksempel på, hvordan Rockwell Automation har bygget en integreret portalplatform til at transformere deres virksomhed.

Med mange af sine ressourcer på eksterne lokationer var det tidligere meget svært og tidskrævende at overvåge dette udstyr for slet ikke at tale om at forstå ydeevnen. Ved at forbinde dem til Microsoft Azure kan Rockwell Automation nu se oplysninger om tilstand og ydeevne i realtid, overvåge tjenestevinduer og udføre forebyggende vedligeholdelse på dele og udstyr, før der opstår en hændelse. Det tidligere uudnyttede væld af data giver Rockwell Automation mulighed for at analysere bestemte dele for at fastlægge levetiden eller finjustere den optimale ydeevne, hvilket transformerer den måde de og deres kunder gør forretning på.

Disse cloudtjenester åbner op for en lang række nye forretningsmuligheder. Det udstyr, der f.eks. bruges til udvinding, flytning, raffinering og salg af råolie, er dyrt og kommer fra hundredvis af producenter. Ved hjælp af forbedret IoT (Internet of Things – Tingenes internet) udvider Rockwell Automation sine systemer, som overvåger disse værdifulde anlægsaktiver, og bruge disse data til forudsigende og tilmed forebyggende vedligeholdelse. Azure IoT-løsningerne har potentialet til at transformere forsyningskæden for råolie og se resultater på bundlinjen i global produktivitet, som i sidste ende kan betale sig ved pumpestedet.

Dashboard

Resume af KPI

Alarmer og advarsler

Oplysninger om ressource

Løsning af alarm

Trin 1 af 3

Fjernovervågning i realtid

Operatorer kan se status for lokation og tilstand i realtid for hele infrastrukturen på dashboardet.

Trin 2 af 3

Få vist lokation og status for ressourcer

Det er yderst vigtigt at kunne forstå tilstanden af ressourcer, da enhver hændelse med mistet tid kan være ekstrem dyr for produktionsvolumener og leveringsaftaler.

Trin 3 af 3

Hold styr på eksterne lokationer

Hvor man tidligere kun ville have besøgt et sted én gang hver sjette måned i forbindelse med rutinevedligeholdelse, kan man nu spore statussen for det i realtid.

Trin 1 af 2

Spor forretningsmålepunkter i realtid

Kritiske sted- og produktionsdata vises for at opsummere vigtige KPI'er for virksomheden og spore dem i henhold til målsætninger og tærskler i løbet af dagen eller i løbet af en produktionsperiode.

Få resultater i realtid fra ressourcer, der traditionelt set ikke ville blive overvåget i dage, uger eller måneder.

Trin 2 af 2

Integrer i eksisterende systemer

Sensordata i realtid kan kombineres med oplysninger fra andre eksterne ressourcer eller tilmed virksomhedssystemer som CRM eller ERP-tjenester.

Trin 1 af 3

Alarmer og advarsler i realtid

Alarmer eskaleres i realtid, så operatoren kan håndtere dem. Der kan reageres hurtigt på nedbrud via den tilpassede portal eller på nedlukning af maskiner via kommandoer, som sendes fra dashboardet.

Trin 2 af 3

Forudsig fejl, før de opstår

Hvad der er endnu mere vigtigt, så forudsiges nogle alarmer. Der kan udføres vedligeholdelse, før der opstår en fejl, når dataene tyder på en situation eller en tendens, som forudsigelsesmodellen genkender som værende problematisk.

Trin 3 af 3

Løs problemer, før de eskaleres

Operatoren kan vælge den kritiske alarm med den højeste prioritet, som ikke allerede er ved at blive løst, eller som ikke overvåges.

Trin 1 af 3

Analysér datafeed i realtid

Dashboardet indtager data i realtid. På dette niveau kan den reelle produktionsydeevne og tilstandsstatus for den enkelte ressource overvåges.

Trin 2 af 3

Giv beslutningstagere mulighed for at udføre handlinger

Med disse data kan beslutningstagere lave planer for planlagt (eller uplanlagt) arbejde, organisere vedligeholdelsesvinduer eller forudsige produktionsoutput fra ressourcer, der kan være på eksterne lokationer.

Trin 3 af 3

Udfør vedligeholdelse, før der opstår fejl på en ressource

I dette eksempel er der en forudsagt kritisk advarsel på en blæser. Der vil opstå en fejl i løbet af et par dage, hvilket vil få ressourcen til at lukke ned. Den er også helt inden for standardlevetiden for denne del. Operatoren kan vælge den specifikke del for at udføre handlinger på den.

Trin 1 af 5

Udfør handlinger, og løs problemer

Dashboardet indeholder oplysninger om alarmen, hvilket giver operatoren mulighed for at se specifikke oplysninger om delen og det fundne problem. Dette omfatter serienummer, delnummer og tilmed lager og placering af erstatningselementer.

Trin 2 af 5

Analysér indvirkning på forretningen

Den forudsagte fejl viser, at der vil opstå en fejl på blæseren i luftfilteret, før den planlagte rutinevedligeholdelse skal udføres på enheden. Dette vil resultere i mistet tid pga. nedlukning af ressourcen.

Trin 3 af 5

Analysér data i realtid

Data i realtid indtages fra enheder i felten og vises på portalen. Operatoren kan overvåge den reelle datafeed i realtid for at bekræfte, at de angivne alarmer og oplysninger er korrekte. Tærsklen for alarmen vises også, så brugeren nemt kan se sporingen i forhold til normal drift.

Trin 4 af 5

Opret tjenestebilletter

Operatoren kan oprette en billet for at få vedligeholdelsespersonalet til at udskifte delen og sikre driften af ressourcen. Personalet har også oplysninger og data, så de kan udføre forretningsanalyse og foretage ændringer af driften på baggrund af resultatet.

Trin 5 af 5

Opret tjenestebilletter

Operatoren kan oprette en billet for at få vedligeholdelsespersonalet til at udskifte delen og sikre driften af ressourcen. Personalet har også oplysninger og data, så de kan udføre forretningsanalyse og foretage ændringer af driften på baggrund af resultatet.