Udnyt potentialet ved at tilslutte din fabrik til IoT

Fastsæt dine mål for digitalisering

Jeg kan se status for alle maskiner, jeg ejer i hele verden. Jeg har aldrig været i stand til at se så mange data om vores drift samtidig, og jeg kan bygge mine egne modeller og dykke endnu dybere ned.

Digitale teknologier transformerer produktion. Du ved måske ikke præcist, hvor du ønsker at ende, eller hvad digitalisering betyder for din organisation, men det er vigtigt at identificere de former for forretningsmål, som digitalisering understøtter.

Digitalisering handler om at transformere produktionen ved hjælp af den nyeste teknologi – og det starter ofte med at tilslutte udstyr på fabriksgulvet. I løbet af de seneste par år er omkostningerne for komponenter, der understøtter tilslutning, faldet drastisk. Det koster nu meget lidt at inkludere forbrugsvarer som f.eks. RFID-tags i produkter. Prisen på sensorer bliver mere og mere overkommelige, hvilket medfører en stigning i mængden af nyt udstyr, der sælges med indbyggede sensoregenskaber, samtidig med at gammelt udstyr kan opgraderes eller gøres klar til brug med IoT, til en lavere pris. Samtidig er det nu muligt at indsamle og analysere store mængder sensordata og data, der er genereret af enheden, takket være teknologier som skyen og avanceret analyse.

Digital transformation betyder en udnyttelse af egenskaber som disse til at få indsigt, som du kan bruge til at gøre produktionen hurtigere, mere effektiv og mere fleksibel. Fordele ved digitalt baseret produktion kan omfatte:

 • Øget synlighed på tværs af fremstillingsprocesserne – træf beslutninger på et mere oplyst grundlag med et billede af driftsstatus i realtid
 • Øget udnyttelse – maksimer aktivers ydeevne og oppetid med den synlighed, der er nødvendig for central overvågning og administration
 • Reduceret spild – igangsæt hurtigere handlinger for at reducere eller forhindre visse former for spild takket være indsigt i målepunkter i nøgleproduktionen
 • Målrettede omkostningsbesparelser – analysér ressourceforbrug, og identificer ineffektive områder for at skabe forbedringer i driften
 • Øget kvalitet – registrer og undgå problemer med kvaliteten ved at finde og løse problemer med udstyr hurtigere

Udover at forstå mulighederne er det vigtigt at fastsætte forretningsmålene. Det er med til at danne grundlag for en businesscase og fungerer som udgangspunkt for måling af værdi. Det er også vigtigt at starte i det små og identificere et bestemt sted at starte.

Eksperimentér med datakilder

I denne simulering vises data fra fabrikker, der kører i hele verden, i realtid. Det er imponerende.

Ved at eksperimentere med en løsning, hvor du kan anvende simulering, kan du uden risiko se, hvad du kan opnå via digitalisering. Simuleringer kræver ikke tilslutning af dit faktiske udstyr og har ingen indflydelse på din drift.

Selvom den digitale transformation i teorien giver flotte løfter, kan det være vanskeligt at føre dem ud i praksis. Det skyldes, at vejen fremad ofte er uklar. Det er helt almindeligt at tænke noget i retning af: "Jeg forstår den overordnede værdi ved digitalisering og Industrie 4.0, og jeg ved, at der skal ske ændringer, men jeg ved ikke, hvor jeg skal starte."

Den gode nyhed er, at projektet ikke er altomfattende, og at der ikke findes et helt nøjagtigt tidspunkt, hvor det er optimalt at starte. Det vigtigste er ganske enkelt at komme i gang med et enkelt startprojekt og at eksperimentere og blive ved.

Simulering af tilsluttet udstyr kan hjælpe dig med at udforske dine muligheder i et miljø med lav risiko. En simulering giver dig friheden til at udforske, hvordan digitale ændringer kan tilbyde værdi, f.eks. større synlighed, uden at påvirke driften.

Ved at udforske simulerede grænseflader og dashboards får du en fornemmelse af, hvordan udstyr i hele verden kan ses holistisk, herunder både en overordnet visning af ydeevne og detaljeret indsigt i de enkelte maskiners tilstand. Selvom du først tilslutter driften globalt meget senere, kan det hjælpe dig med at justere dine mål og få en bedre fornemmelse af muligheder, hvis du selv ser resultaterne af en simulering.

Når du beslutter dig for en løsning til understøttelse af denne indsats, er det vigtigt at vælge en teknologi, der muliggør hurtig og nem konfiguration af både simuleringer og aktiver i den virkelige verden. Microsoft Azure IoT-løsningen for tilsluttet fabrik giver dig f.eks. mulighed for hurtigt at skabe et simuleret miljø, som kan udrulles i løbet af få minutter.

Nu, hvor du har fået en bedre forståelse af, hvad der er muligt i teorien, skal du prøve at eksperimentere ved at tilslutte udstyr i den virkelige verden.

Tilslut udstyr uden afbrydelse

Jeg kan tilslutte et par maskiner samtidig for at se, hvordan det virker, og det har ingen indflydelse på min drift. Jeg kan starte i det små.

Digitalisering behøver ikke at ske på én gang. Hvis du tilslutter noget af dit udstyr, kan du eksperimentere i det små i dit eget tempo – helt uden at afbryde driften. Dette skaber et grundlag, du kan bygge videre på og udskalere på tværs af din organisation, når du er klar.

En ting er at se simulerede data, men en anden ting er at koble dem til dit eget udstyr og se data og indsigt i realtid fra din egen drift. Med den rette teknologi er det heldigvis ligetil at tilknytte dit eget udstyr.

Den samme teknologiløsning, der bruges ved simulering, skal også tilbyde en metode til at tilknytte dit eget udstyr og til at behandle de data, som udstyret genererer. Det kan være relativt simpelt at tilknytte udstyr – grundlæggende omfatter det:

 1. Identificering af den kommunikationsprotokol, som dit udstyr bruger
 2. Tilknytning af udstyret til en gatewayenhed, der samler data på tværs af maskiner
 3. Tilknytning af gatewayen til skyen for at skabe synlighed i status og vigtige målepunkter for ydeevne

Derfra er du klar til at gå i gang med at udforske data i realtid fra dit udstyr.

Husk, at en fleksibel, sikker teknologiløsning er vigtig for at gøre denne proces så gnidningsløs og simpel som muligt og for at minimere potentielle risici og afbrydelser. Microsoft Azure IoT-løsningen for tilsluttet fabrik bruger f.eks. den eksisterende software på en maskine til tilslutning – der installeres ikke noget nyt på selve maskinen.

Den rette form for løsning giver dig også mulighed for at tilknytte udstyr uden at gøre det offline og for at tilslutte de enkelte udstyrskomponenter i dit eget tempo uden at skulle tilslutte det hele på én gang. Vil du eksperimentere med at tilslutte én maskine nu og hele samlebåndet fra og med næste uge? Du har den nødvendige fleksibilitet til at gøre det. Vil du tilslutte det hele hurtigt og komme i gang med at få indsigt hurtigst muligt? Din teknologi skal ikke bremse dig.

Kontekstualiser og visualiser ydeevne i produktionen

Jeg kan se status for alle maskiner, jeg ejer i hele verden. Jeg har aldrig været i stand til at se så mange data om vores drift samtidig, og jeg kan bygge mine egne modeller og dykke endnu dybere ned.

Tilsluttet udstyr medfører større synlighed i driftsstatus, afgivelser, tendenser og anden indsigt i ydeevnen. Denne synlighed er grundlaget for at skabe en lang række driftsmæssige forbedringer.

Værdien i tilsluttet udstyr er de data, der genereres. Når maskiner er tilsluttet, kan du udnytte synlighed i realtid i nøgletal. Du kan hurtigt få mange indsigter, f.eks.:

 1. Hvad er trykket og temperaturen for de enkelte komponenter?
 2. Hvor meget strøm bruges der, og er der sket en stigning eller et fald for nylig?
 3. Hvad er udstyrets aktuelle tilstand? Er det online eller offline?

Disse simple, men vigtige datapunkter kan gøre en stor forskel og give dig en bedre forståelse af driften, give dig et bedre grundlag for at træffe beslutninger og give dig mulighed for at reagere hurtigere. Men det er ikke nok at have dataene. Det skal være nemt at få indsigt via intuitive, visuelle dashboards, og indsigt skal være lettilgængelig for de personer, der kan reagere på dem, f.eks. teknikere og tilsynsførende i produktionen.

Som i tidligere faser er det en god ide at eksperimentere. Med en robust teknologiløsning kan du hurtigt identificere de datapunkter, der skal indsamles til KPI-beregninger og analyse af rodårsager. I visse tilfælde finder du ud af, at du indsamler data, der ikke er nødvendige, eller som ikke giver indsigt, og du kan justere i overensstemmelse med det. Med skybaserede løsninger er det nemt at finjustere de oplysninger, du indsamler. Med Azure IoT-løsningen for tilsluttet fabrik kan du f.eks. styre, hvilke data der indsamles, uden fysisk at skulle sende en person til en maskine.

Data fra tilsluttet udstyr danner også grundlag for at afdække tendenser og mønstre. Hvis du f.eks. indsamler og analyserer historiske data, kan du skabe dine egne ydeevnebenchmarks på tværs af lignende udstyr og på tværs af fabrikker. Ved at sammenligne data i realtid med benchmarks kan du konstant overvåge, om udstyr kører, som det skal, og identificere små afvigelser, der opstår over tid.

En digital tilgang til synlighed i driften kan medføre stor værdi. I en undersøgelse, der for nylig blev gennemført af Automation World, blev det fastslået, at næsten tre fjerdedele af svarpersonerne bruger produktionsdata i virksomheden, men det rapporteringsværktøj, der blev nævnt mest, var et regneark.1 Med en løsning med tilsluttet fabrik er driftsintelligens automatisk tilgængelig med det samme, hvilket skaber grundlag for bedre og hurtigere beslutninger i fabrikken og virksomheden.

Foretag driftsmæssige ændringer baseret på data

Jeg kan planlægge vedligeholdelse af enhver af mine fabrikker, når som helst. Jeg kan være sikker på, at vi har de rette reservedele og de rette teknikere klar, så vi minimerer nedetiden.

Tilsluttet udstyr er i sidste ende nyttigt, når det medfører ændringer. Afvigelser kan hurtigt opdages og løses. Vedligeholdelsesplaner kan optimeres og dermed minimere afbrydelser. Der er ingen grænse for, hvilke typer af databaserede forbedringer der bliver mulige.

Den synlighed, du får ved at tilslutte udstyr, øger værdien, når disse indsigter medfører ændringer i driften. Større synlighed og bedre indsigt gør det muligt at identificere problemer og reagere hurtigere, træffe bedre beslutninger og gennemføre andre ændringer i driften.

Hvis du f.eks. registrerer afvigelser via indsigt i realtid, har du mulighed for at handle hurtigere. Tag eksemplet med en maskine, der viser tegn på en forestående fejl, f.eks. øget strømforbrug. Når du kan overvåge ydeevne via et live dashboard, ved du med det samme, hvornår disse forhold opstår, og du kan hurtigt sende en reparatør for at løse problemet.

På samme måde giver overvågning i forhold til benchmarks mulighed for en endnu mere proaktiv tilgang. Overvej et scenarie, hvor temperaturen på kuglelejet i noget udstyr stiger. Hvis du har fastsat en benchmark, der er angivet af leverandøren af udstyret, eller ved at analysere data fra lignende maskiner, der bruges til tilsvarende formål, kan du fastslå, hvornår temperaturen overstiger det normale interval og planlægge vedligeholdelse, før der opstår fejl. Hvis du anvender denne benchmark- og overvågningstilgang på tværs af linjer og steder, øger det din mulighed for at foregribe fejl og for at reducere omkostninger drastisk.

En anden fordel ved synlighed er muligheden for at identificere maskiner, der underpræsterer eller overpræsterer, og foretage tilsvarende forbedringer. På ét sted kan der f.eks. være en særlig høj udnyttelse af en bestemt maskine, mens udnyttelse af en anden er specielt lav. Når du kan se ydeevnen side om side, kan du nemmere identificere disse afvigelser og undersøge, hvad der ligger til grund for dem. Du opdager muligvis problemer, f.eks. maskiner, der ikke køres eller vedligeholdes optimalt, eller du opdager forskelle i udnyttelse, der skyldes forskellige operatører. Du kan også opdage bedste praksis, som du ønsker at implementere mere bredt. Når du kan sammenligne ydeevne på tværs af udstyr og over tid, bliver disse former for afvigelser mere synlige og nemmere at handle på.

Det er bare et par eksempler på potentielle ændringer i driften, som synlighed via tilsluttet fabrik understøtter. Andre former for ændringer kan omfatte optimering af produktionsprocesser for at reducere spild og flaskehalse, tilføjelse eller udskiftning af udstyr og justering af ansættelses- eller uddannelsesprocedurer. Når du er gået i gang med at indsamle data automatisk og dermed opnå synlighed, er næste trin at finde muligheder for driftsmæssige forbedringer og foretage ændringer.

Muliggør nye scenarier og skalering

Jeg kan tilføje funktioner, når jeg har brug for dem, og optimere min drift overalt i verden. Mine teknikere på gulvet har flere data om vores drift end nogensinde før.

Skaler fra et enkelt samlebånd til en samlet visning på tværs af hele driften. Tilføj nyt udstyr og nye funktioner i dit eget tempo. Brug din løsning som udgangspunkt for at udvide til scenarier som forudsigende vedligeholdelse.

På nuværende tidspunkt har du fået en forståelse for, hvad det kræver at tilslutte udstyr, og den indsigt du kan opnå. I næste trin skal du udvide dit projekt – f.eks. ved at flytte fra et tilsluttet samlebånd til at tilslutte hele fabrikken og derefter tilslutte flere fabrikker rundt om i verden. Med en enkelt samlet visning af din drift kan du opnå bedre, hurtigere indsigt i ydeevne og muligheden for at sammenligne ydeevnen i hele organisationen. Du kan også samarbejde med eksterne kontraktproducenter om at tilslutte deres udstyr og få indsigt, ikke kun i egen drift men også dine partneres drift.

Udover at skalere til mere udstyr og flere fabrikker kan du også vælge at udvide funktionerne og omfanget af din digitaliseringsindsats. Synlighed i aktuelle ydeevnedata og historiske data er et effektivt grundlag for andre digitale ændringer, f.eks. programmer til forudsigende vedligeholdelse og en optimeret tilgang til energistyring.

Det er f.eks. naturligt at overveje forudsigende vedligeholdelse. Ved at anvende forudsigende analyser på ydeevnedata bliver det muligt ikke blot at identificere, hvornår der er behov for vedligeholdelse, men også at forudsige præcist, hvornår der skal foretages vedligeholdelse, i god tid. Det er et eksempel på, hvordan lagdeling af nye funktioner kan levere yderligere værdi – i dette tilfælde ved at bruge funktioner for forudsigende analyse, f.eks. maskinel indlæring, til at registrere mønstre og ændringer i et sæt historiske ydeevnedata.

På samme måde kan du vælge at integrere ydeevnedata i andre virksomhedsprogrammer, f.eks. et Field Service-system. Hvis der i dette tilfælde registreres en afgivelse, kan der automatisk udløses en serviceadvarsel, og det planlægges automatisk, at en tekniker skal kigge på udstyret med det potentielle problem.

Digital transformation kan have mange former og betyde mange ting for din drift. Efterhånden som du skaber nye scenarier og skaleringer, er det vigtigt at fortsætte med at eksperimentere ved hjælp af en faseinddelt tilgang og at fortsætte med at finjustere, efterhånden som dine behov og dit miljø udvikler sig.

Opret din tilsluttede fabriksløsning

Kom i gang