NOAA-Big Data-projekt

Microsoft og NOAA samarbejder om at muliggøre dataadgang og innovation

Microsoft har indgået en aftale om fælles research og udvikling med NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) om at udvikle en optimal metode til udtrækning af data fra deres interne systemer. Dette vil give Microsoft mulighed for at hoste data fra NOAA's videnskabsfolk om vejret, vandet, havene og klimaet på vores skybaserede Azure-platform.

Dette samarbejde er et stort skridt på vejen til at realisere ønsket om åbne data og innovation, hvilket gør det muligt for de offentlige myndigheder og det private erhvervsliv at få fordel af NOAA's konsoliderede data i et skylager. Kombineret med de mange beregningsressourcer i nærmiljøet giver det vores partnere og kunder mulighed for at udvikle nye løsninger til borgerne og kunderne.

AccuWeather
ESRI

Vi er meget glade for den interesse, der er vist, og de partnerskaber, der allerede er indgået, herunder vores partnerskab med AccuWeather.

Dette websted opdateres løbende med de nyeste oplysninger om vores nye og stigende antal partnerskaber.

Kontakt os, hvis du vil have mere at vide om vores samarbejde med NOAA eller er interesseret i at blive partner.