Tilgængelighedsdiagram for Azure-portalen

Brug diagrammet nedenfor for at se, hvilken portal understøtter de Azure-tjenester og -programmer du bruger

Få mere at vide om Azure-portalen

Tjenester Azure Portal Klassisk Azure-portal
API Management
App Service API-apps
App Service Mobilapps
App Service Webprogrammer
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Batch AI
Azure Container Service (AKS)
Azure Cosmos DB
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Search
Backup
Batch
BizTalk Services
CDN (Content Delivery Network)
Cloud Services
Cognitive Services
Data Catalog
Data Factory
Data Factory V2
Data Lake Store
Data Lake-analyse
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute-gateways
ExpressRoute ExpressRoute-kredsløb
HDInsight
IoT Edge
IoT Hub
Log Analytics
Machine Learning Studio
Machine Learning-tjenester
Managed Disks
Media Services
Microsoft Intune
Miljø for Apptjeneste
Mobile Engagement
Mobile Services (klassisk)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Privilegeret identitetsstyring i Azure Active Directory
Recovery Services
Redis Cache
Scheduler
Security Center
Service Bus
Site Recovery
SQL Data Warehouse
SQL Database
Storage
Storage (klassisk)
StorSimple
Stream Analytics
Tjenesteprojekter for dynamisk livscyklus
Traffic Manager
Traffic Manager (klassisk)
Virtual Machines (klassisk)
Virtual Network
Virtual Network (klassisk)
Virtuelle maskiner
Visual Studio Team Services

Se, hvordan Azure-portalen forenkler clouden

Prøv det nu

Opret en gratis konto