Spring over navigation

HDInsight documentation

Få mere at vide om, hvordan du opretter Hadoop-klynger, behandler Big Data, udvikler løsninger ved hjælp af streaming eller historiske data og analysere resultaterne

Kør en Hive-forespørgsel ved hjælp af Hadoop i HDInsight på:

HDInsight videos

HDInsight on Linux GA

What's up with Apache Spark architecture?

Building Big Data Applications Using Azure HDInsight Service

Recent HDInsight Updates