Spring over navigation

API Management

Med API Management får du de kernekompetencer, der skal bruges til at sikre et velfungerende API-program via udviklerengagement, forretningsindsigt, analyse, sikkerhed og beskyttelse. Med dette læringskort kan du få hjælp til at starte med at bruge API Management til at publicere API'er til eksterne, partnere og interne udviklere for at åbne for potentialet i deres data og tjenester.