Spring over navigation

Læringskort

Brug disse læringskort til at blive ført igennem dokumentationen til vores tjenester, så du kan begynde at bygge effektive cloudprogrammer på Azure.

API Management

Med API Management får du de kernekompetencer, der skal bruges til at sikre et velfungerende API-program via udviklerengagement, forretningsindsigt, analyse, sikkerhed og beskyttelse. Med dette læringskort kan du få hjælp til at starte med at bruge API Management til at publicere API'er til eksterne, partnere og interne udviklere for at åbne for potentialet i deres data og tjenester.

Get started

Azure Automation

Med Microsoft Azure Automation får brugerne mulighed for at automatisere de manuelle, længerevarende, fejlbehæftede og ofte gentagne opgaver, der almindeligvis udføres, i et skybaseret virksomhedsmiljø. Med dette læringskort kan du få hjælp til at komme i gang med at konfigurere dit automatiseringsmiljø og finde eksisterende løsninger, inden du begynder at oprette dine egne runbooks.

Get started

Azure Backup

Brug Azure Backup til at beskytte dine data ved at foretage backup af dem til Microsoft-cloud'en. Dine data kan være alt fra en enkelt fil eller mappe til et datacenter. Azure Backup kan bruges sammen med Windows-klientoperativsystemer, Windows Server, System Center Data Protection Manager, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Hyper-V-VM'er samt Azure IaaS-VM'er, der kører på Windows og Linux.

Get started

Batch

Med Azure Batch kan du effektivt køre parallelle programmer og HPC-programmer i skyen i stor skala. Det er en platformtjeneste, der leverer jobplanlægning og automatisk skalering af en styret samling af virtuelle maskiner for at køre jobbene. Ved hjælp af Batch kan du konfigurere arbejdsbelastninger til at køre i Azure efter behov eller ifølge en plan, så du ikke skal bekymre dig om kompleksiteten ved at konfigurere og administrere en HPC-klynge, virtuelle maskiner eller jobplanlægning.

Get started

Brug af Team Data Science Process med Azure Machine Learning

Team Data Science Process (TDSP) leverer en systematisk tilgang til udviklingen af intelligente programmer, hvor grupper af datateknikere kan samarbejde på en effektiv måde i alle de aktivitetstrin, der behøves for at lave disse programmer om til produkter.

Get started

Cloud Services

Cloud Services er Azures Platform as a Service, som understøtter programmer, der er skalerbare, pålidelige og billige at køre, hvilket giver dig kontrol over de virtuelle maskiner. Med dette læringskort kan du få hjælp til at fastslå, om Cloud Services er den rette løsning for din app, og derefter hjælpe dig i gang.

Get started

Cortana Analytics-proces (CAP)

Cortana Analytics-proces (CAP) er en systematisk datavidenskabelig metode, der fastsætter en rækkefølge af trin, som gør det muligt for produkter i Cortana Analytics Suite og Azure-værktøjerne at oprette forudsigende modeller til brug i intelligente programmer. CAP-trinnene giver retningslinjer om, hvordan et problem defineres, hvordan relevante data udforskes og analyseres, hvordan forudsigende modeller oprettes og evalueres og derefter, hvordan disse modeller udrulles i intelligente programmer. Processen er iterativ: Forståelsen af data og funktionerne udvikles i forhold til modelraffinering og kræver ofte ændring af tidligere afsluttede trin i rækkefølgen.

Get started

Data Catalog

Azure Data Catalog er en fuldstændigt administreret tjeneste, der fungerer som et registreringssystem og et system til søgning efter virksomhedens datakilder. Den giver alle brugere – lige fra analytikere over datateknikere til udviklere – mulighed for at registrere, finde, forstå og forbruge datakilder. Brug crowdsourcede anmærkninger og metadata til at udtrække insiderviden fra din organisation, kaste lys over skjulte data og få mere værdi ud af virksomhedens datakilder.

Get started

Dokumentation til App Service Mobile Apps

Mobile Apps udnytter funktionaliteten i Azure App Service til at tilføje login, pushmeddelelser og datasynkronisering til din mobilapp. Forbind din app med virksomhedssystemer og ressourcer i det lokale miljø. Skaler din app til millioner af kunder i mange forskellige lande. Klik på et emne i diagrammet herunder for at få mere at vide om Mobile Apps, opdag avancerede scenarier eller bare spring ud i det.

Get started

Event Hubs

Event Hubs er en særdeles skalerbar publicerings/abonnementsindtagningstjeneste, der kan tage millioner af hændelser ind pr. sekund. Med dette læringskort kan du få hjælp til at komme i gang med at bruge Event Hubs til at behandle og analysere de omfattende mængder data, der produceres af dine tilsluttede enheder og programmer.

Get started

Learn Hadoop on HDInsight (Windows)

In HDInsight, you can work with big data in the cloud by using Hadoop, HBase, Apache Storm, and customized clusters. This learning path will help you learn Hadoop and its components so you can start to manage, analyze, and report on big data with high reliability and availability in HDInsight.

Get started

Learning path for StorSimple

StorSimple and Microsoft Azure offer a unique and integrated primary storage archival, and disaster recovery solution with Azure as the extension of on-premises storage. Use this learning path to deploy and manage your StorSimple.

Get started

Læringsforløb for IoT Hub

IoT Hub er en Microsoft Azure-tjeneste, der giver dig muligheden for at modtage skaleret telemetridata fra dine IoT-enheder og administrere enhederne.

Get started

Læringskort for Azure IoT Suite og forudkonfigurerede løsninger

De forudkonfigurerede Azure IoT-løsninger er udgangspunktet for dine egne IoT-implementeringer. De scenarier, der behandles i de forudkonfigurerede løsninger, er bl.a. fjernovervågning og prædiktiv vedligeholdelse.

Get started

Læringskort til Azure Data Factory

Data Factory er en skybaseret dataintegrationstjeneste, som igangsætter og automatiserer flytningen og transformationen af data. Følg vejledningen på denne side, og få et effektivt læringskort via Data Factory-indhold.

Get started

Media Services – Livestreaming

Microsoft Azure Media Services er en skybaseret platform, der kan udvides, og som gør det muligt for udviklere at oprette skalerbar medieadministration og leveringsprogrammer. Media Services er baseret på REST-API'er, som gør det muligt for dig sikkert at uploade, lagre, kode og pakke video- eller lydindhold til både on-demand- og livestreaming til forskellige klienter (f.eks. tv, computer og mobilenheder). Desuden indeholder Media Services funktioner såsom Medieindeksering for at forbedre synlighed, afspillere på tværs af platforme til at forenkle distribution samt funktionalitet for DVR i clouden, så det er let at overgå fra liveindhold til on-demand-udsendelse, samt et stort økosystem med værdifulde tredjeparter.

Get started

Media Services – On-demandstreaming

Microsoft Azure Media Services er en skybaseret platform, der kan udvides, og som gør det muligt for udviklere at oprette skalerbar medieadministration og leveringsprogrammer. Media Services er baseret på REST-API'er, som gør det muligt for dig sikkert at uploade, lagre, kode og pakke video- eller lydindhold til både on-demand- og livestreaming til forskellige klienter (f.eks. tv, computer og mobilenheder). Desuden indeholder Media Services funktioner såsom Medieindeksering for at forbedre synlighed, afspillere på tværs af platforme til at forenkle distribution samt funktionalitet for DVR i clouden, så det er let at overgå fra liveindhold til on-demand-udsendelse, samt et stort økosystem med værdifulde tredjeparter.

Get started

Redis Cache

Azure Redis Cache er baseret på den populære Redis-cache med åben kildekode. Cachen giver dig adgang til en sikker, dedikeret Redis-cache, som administreres af Microsoft, og som du kan få adgang til fra alle programmer i Azure. Azure Redis Cache giver højt gennemløb, kontinuerlig hurtig dataadgang med kort ventetid til hurtige og skalerbare Azure-programmer.

Get started

Service Bus

Service Bus er et generisk, skybaseret beskedsystem til at forbinde praktisk talt alt – programmer, tjenester og enheder – uanset hvor de er. Brug dette læringskort til at forstå, hvordan du opretter forbindelse med apps, der kører på Azure, i det lokale miljø – eller begge dele.

Get started

Site Recovery

Anvend Site Recovery til at igangsætte og automatisere beskyttelse af dine arbejdsbelastninger i det lokale miljø, som kører på virtuelle Hyper-V-maskiner, virtuelle VMware-maskiner og fysiske servere, for Azure eller et sekundært datacenter. Anvend dette læringskort for at forstå og udrulle Site Recovery.

Get started

Stream Analytics Learning Path

Learn how you can rapidly develop and deploy low-cost analytics solutions with Azure Stream Analytics service in the cloud. Uncover real-time insights from devices, sensors, infrastructure, and applications.

Get started

Tjenestestruktur

Med Service Fabric kan du bygge og arbejde med tjenester, der altid er aktive, i meget stor skala vha. den samme teknologi, som driver Microsofts cloud.  Med dette læringsspor kommer du i gang med at udvikle skalerbare og pålidelige programmer i clouden, som er nemme at administrere.

Get started

Virtuelle maskiner

Med Virtual Machines får du kontrol over de virtuelle maskiner, som dine små programmer eller programmer med flere niveauer kører på – lige som hvis de virtuelle maskiner var på et rack i dit datacenter. Med dette læringskort får du hjælp til at forstå, hvordan du opretter og administrerer de virtuelle maskiner vha. Azure Portal, PowerShell, Azure CLI og Resource Manager-skabeloner.

Get started

Web Apps i App Service

Web Apps i App Service er en fuldt administreret platform, hvor du kan oprette, udrulle og skalere webapps i virksomhedsklassen. Med dette læringskort kan du få hjælp til at finde ud af, hvor let det er at bruge Web Apps, så du kan fokusere på din programkode, mens Azure tager hånd om den infrastruktur, du skal bruge til at skalere og køre dine apps på sikker vis.

Get started