Spring over navigation

Azure-arrangementer

Se, hvad der sker i dit område

Denne hændelse er slut

使わないのはもったいない! プラネット スケールの NoSQL サービス「Azure Cosmos DB」を使いこなそう

2017年7月27日に「使わないのはもったいない! プラネット スケールの NoSQL サービス「Azure Cosmos DB」を使いこなそう」を開催します。

「Azure Cosmos DB」は、Azureが提供する新しい NoSQL データベース サービスです。NoSQL にはさまざまなバリエーションがありますが、Azure Cosmos DB は JSON、グラフ、キー/バリューといったデータ モデルをサポートし、高速な応答時間、スループットと容量の両面でのスケーラビリティ、複数の Azure リージョンにわたるレプリケーションといった、興味深い特徴を数多く備えています。本セッションでは、Azure Cosmos DB のこれらの機能群、最新のアップデート、実プロジェクトでの活用事例などをご紹介します。

Hvor: Japan

Hvornår: Thu, 27 Jul 2017 03:00:00 GMT

Thu, 27 Jul 2017 03:00:00 GMT (UTC)

Gratis konto

$200 i Azure-kreditter og populære tjenester i 12 måneder – gratis

Visual Studio

Abonnenter får op til $1800 Azure-tjenester pr. år

Programstart

Tilmeld dig Microsoft for Startups, og få gratis Azure-tjenester